Najnovší rebríček: Slovenské univerzity sa umiestnili medzi najlepšími na svete. Na Čechov ale nemáme

  • SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) je celosvetový klasifikačný systém vyvinutý pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií
  • V tom najnovšom za rok 2020 sa umiestnilo 16 slovenských inštitúcií
univerzita
TASR/ Martin Baumann, Henrich Mišovič
  • SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) je celosvetový klasifikačný systém vyvinutý pre tvorbu rankingov univerzít a vedeckých inštitúcií
  • V tom najnovšom za rok 2020 sa umiestnilo 16 slovenských inštitúcií

Cieľom SIR je poskytnúť užitočný metrický nástroj pre inštitúcie, tvorcov politík a výskumných manažérov na analýzu, hodnotenie a zlepšovanie ich činností, výstupov a výsledkov.

Rebríček hodnotí akademické a výskumné inštitúcie podľa kombinovaného ukazovateľa zloženého z troch rôznych súborov. Tie sú zamerané na výkonnosť vo výskume (50 %), inovačné výstupy  (30 %) a spoločenský dopad meraný podľa viditeľnosti na webe (20 %). 

Študenti sa búria, chcú hlavu Borisa Kollára. Po škandále s diplomovkou by mal odstúpiť

Aktuálne výsledky zhodnocujú časové obdobie medzi rokmi 2014 až 2018, okrem takzvaných webových indikátorov, ktoré platia pre predchádzajúci rok. Kritériom zaradenia inštitúcie do rebríčka bola podmienka uverejnenia minimálne 100 výstupov zahrnutých do databázy SCOPUS počas posledného roka vybraného časového obdobia. 

zdroj: TASR/Michal Svítok

Jedným z kritérií výkonnosti vo výskume je aj percento článkov publikovaných v časopisoch s otvoreným prístupom, čiže Open Access, ktoré bolo začlenené do hodnotenia v roku 2019. 

Najlepšie umiestnenie v SIR 2020 zaznamenala Slovenská akadémia vied na 608. mieste. Najúspešnejšia slovenská vysoká škola bola Univerzita Komenského v Bratislave na 642. mieste, nasleduje Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na 743. mieste a Žilinská univerzita na 751. mieste.

Okrem nich sa v rebríčku umiestnilo ďalších 11 slovenských univerzít a dva ústavy SAV. Oproti predchádzajúcemu roku sa v rebríčku nenachádzajú dve inštitúcie. V nasledujúcej tabuľke uvádzame všetky slovenské inštitúcie a pre porovnanie ich umiestnenie v rokoch 2019, 2018 a 2017.

Celá bakalárska práca Krištúfkovej je podľa Beblavého okopírovaná. Truban upozorňuje na jej strohý životopis

Z českých univerzít sa najlepšie umiestnila Univerzita Karlova, ktorá je na 349. mieste, nasleduje Masarykova univerita na 567. mieste a Univerzita Palackého na 596. Mieste. Celkovo sa v rebríčku umiestnilo 19 českých univerzít, slovenských sa tu objavilo spolu 13.

Poradie inštitúcie  Pozícia v roku 2020 Pozícia v roku 2019 Pozícia v roku 2018  Pozícia v roku 2017 Názov inštitúcie
1. 608. 565. 571. 504. Slovenská akadémia vied (SAV)
2. 642. 620. 623. 556. Univerzita Komenského v Bratislave
3. 743. 710. 746. 681. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. 751. 735. 700. 624. Žilinská univerzita v Žiline
5. 753. 717. 649. 579. Slovenská technická univerzita v Bratislave
6. 755. 715. 668. 588. Technická univerzita v Košiciach
7. 758. 718. 596.   Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
8. 759. 734. 694. 638. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
9. 760. 716. 698. 630. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
10. 780. 756. 749. 676. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11. 782. 747. Ústav experimentálnej fyziky SAV
12. 789. 771. 744. 682. Technická univerzita vo Zvolene
13. 807. 790. 749. 659. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14. 815. 795. 754. 677. Prešovská univerzita v Prešove
15. 828. 805. 760. 685. Ekonomická univerzita v Bratislave
16. 838. 780. Fyzikálny ústav SAV
Zdroj: SIR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech