„Nenávisť či rasizmus.“ Na reláciu s Ľubošom Blahom sa sťažovali ľudia: Rieši ju aj…

  • Ľuboš Blaha opäť vystúpil v problémovom Rádiu Frontinus
  • Epizódu relácie už rieši Rada pre mediálne služby
Ľuboš Blaha gestikuluje
TASR/Martin Baumann
  • Ľuboš Blaha opäť vystúpil v problémovom Rádiu Frontinus
  • Epizódu relácie už rieši Rada pre mediálne služby

Minulý týždeň Startitup informoval o začatí správneho konania Radou pre mediálne služby. Tá si vzala po podnete poslucháča do hľadáčika decembrovú epizódu relácie Debata na telefón žilinského rádia Frontinus. 

Blaha sa rozhodol dať si v relácii repete a jeho hlas si mohol v Debate na telefón započuť opätovne aj minulý týždeň. Kuriozitou je, že debata smeráckeho poslanca s moderátorom si opätovne vyslúžila pozornosť mediálnej rady. Na ňu sa totiž zase obrátil s podnetom ďalší poslucháč.

Dva podnety na marcovú epizódu

Zdá sa, že relácia Debata na telefón pravidelne u poslucháčov vyvoláva vášne. 12. marca sa v epizóde diskusnej šou opäť ako hosť objavil poslanec za Smer Ľuboš Blaha. Spolu s moderátorom komentovali okrem aktuálneho diania aj správne konanie, ktoré vedie voči Rádiu Frontinus Rada pre mediálne služby. Tá v súčasnosti rieši decembrovú epizódu relácie, v ktorej taktiež hosťoval Ľuboš Blaha.

V marcovej epizóde sa tak Blaha s moderátorom retrospektívne vracajú k decembru, no najmä k správe Kancelárie rady pre mediálne služby, ktorá popisuje možné previnenia rádia. 

„A teraz k vám milí poslucháči, ktorí nás udávate, ak sa vám obsah vysielania Rádia Frontinus nepáči, tak namiesto toho, aby ste nás udávali na Rade pre mediálne služby, skúste vypnúť rádio a nebyť neprajní. Udávanie bolo v kurze pre 89. rokom. 17. novembra 89 ste si vyštrngali demokraciu, ja som tam v ten deň nestál, tak teraz, prosím, znášajte priame formy demokracie, ktoré ste si vyštrngali,“ odkázal moderátor relácie v marcovej epizóde debatnej šou.

Startitup tak zaujímalo, či Rada pre mediálne služby zaregistrovala aj ďalšie vystúpenie Blahu v rádiu. Tá priznala, že prijala v súvislosti so spomínanou marcovou epizódou od poslucháčov až dva podnety.

„Podľa podávateľa prvého z nich boli v tomto programe vysielané klamstvá, šírený rasizmus a nenávisť, voči čomu údajne moderátor programu nezakročil,“ osvetlila pre Startitup vedúca komunikačného oddelenia rady Lucia Michelčíková.

Kritický voči epizóde relácie bol aj druhý poslucháč. „…namieta, že vysielanie Rádia Frontinus nenapĺňa znaky nestrannosti a plurality, princípy vyváženosti o overovania faktov, dáva priestor šíreniu bludov a spomenutý program podľa neho obsahuje protiamerickú a proruskú propagandu,“ priblížila aj druhý podnet Michelčíková.

Rada má 90 dní

Šéfka oddelenia komunikácie Rady pre mediálne služby pre Startitup upresnila, že rada má na prešetrenie podnetu 90 dní od jeho zaevidovania. 

„Čiže najneskôr v tejto lehote rozhodne, či podnety označí za neopodstatnené alebo voči vysielateľovi začne správne konanie vo veci možného porušenia zákona o mediálnych službách. Dovtedy bude program podrobený obsahovej analýze, akú ste mali možnosť čítať v predošlom prípade, o ktorom sme spolu komunikovali,“ upresnila Michelčíková. Odkázala tak na materiál, ktorý vypracovali v Kancelárii Rady pre mediálne služby v súvislosti s decembrovou epizódou.

Blaha bol v rádiu už v decembri

Kuriozitou je, že reláciu v súčasnosti rada rieši už za práve spomínanú decembrovú epizódu Debaty. O začatí správneho konania sa rozhodlo počas rokovania rady 8. marca. 

„Rada začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus (FRONTINUS s.r.o.) v súvislosti s tým, že dňa 18. 12. 2022 odvysielal program Debata na telefón s hosťom Ľubošom Blahom, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky (§ 25 písm. b) zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách) a k porušeniu zákazu skrytou formou podnecovať nenávisť na základe národného pôvodu, štátnej príslušnosti a príslušnosti k národnosti (§ 61 ods. 1 písm. c) zákona č. 264/2022 Z. z.),“ ozrejmila pre Startitup vedúca komunikačného odboru rady Lucia Michelčíková.

Rada sa tak stotožnila s vypracovaným materiálom Kancelárie Rady pre mediálne služby, kde vypichla potenciálne nedostatky epizódy relácie. Viac o tomto konkrétnom prípade, ale aj ďalších súvisiacich s Frontinusom sa dočítaš v tomto článku.

Zdroj: Startitup

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá