Nitra prerobila staré kasárne na modernú škôlku za 2,6 milióna eur. Nehanbili by sa za ňu ani v Škandinávii

  • Výstavba Materskej školy na Dobšinského ulici v areáli bývalých zoborských kasární speje do absolútneho finále
  • Pôjde o piate najväčšie predškolské zariadenie pod Zoborom
  • Realizované tu boli stavebné práce v hodnote 2 612 509 eur
Roman Oravec
  • Výstavba Materskej školy na Dobšinského ulici v areáli bývalých zoborských kasární speje do absolútneho finále
  • Pôjde o piate najväčšie predškolské zariadenie pod Zoborom
  • Realizované tu boli stavebné práce v hodnote 2 612 509 eur

Rodičia, ktorí v uplynulom roku nedokázali svoje dieťa pre nedostatok miesta umiestniť do jestvujúcej siete mestských materských škôl, si môžu konečne vydýchnuť. Celková kapacita novej škôlky umožní prijať 144 detí vo veku od troch do šiestich rokov. Deti tu budú rozdelené do šiestich tried, pričom každú z tried bude navštevovať 24 detí.

zdroj: Roman Oravec

zdroj: Roman Oravec

„S výstavbou materskej škôlky sa začalo búracími prácami v marci minulého roka. Nová škôlka vznikla prestavbou existujúcej budovy a jej prístavbou. Architektonicky je riešená ako uzavretý komplex budov s átriom – exteriérovým námestíčkom, určeným na hranie, ktoré je prístupné zo všetkých tried na prízemí,“ vysvetlil vedúci odboru investičnej výstavby na mestskom úrade František Halás.

zdroj: Roman Oravec
zdroj: Roman Oravec

Spálne sú logicky umiestnené na poschodí. Novú budovu architekt poňal s titánovo-zinkovou fasádou a veľkými presklenými stenami smerovanými do átria. V celej budove je laminátová podlaha s podlahovým kúrením. Projektová dokumentácia veľmi citlivo vyriešila celý interiér s kuchyňou a jedálňou. 

zdroj: Roman Oravec

zdroj: Roman Oravec

„Deti budú mať k dispozícii detské ihrisko s atraktívnymi hracími prvkami. Súčasťou dostavby celého komplexu je zatrávnenie a spevnenie dopravných koridorov pre automobily a chodcov, samozrejmosťou je rozšírenie verejného osvetlenia. Do materskej školy je možno sa dosť z príjazdových komunikácií, a to z Dobšinského ulice i Jeleneckej ulice,“ hovorí hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

zdroj: Roman Oravec

Na malých Nitranov tak čaká moderná budova s rozľahlým areálom, umiestneným v lone prírody. Podľa informácií z odboru školstva na nitrianskej radnici, deti si v tejto materskej škole budú môcť cibriť svoj talent na výtvarné, hudobné a dramatické umenie. Taktiež tu získajú aj základy tradičných ľudových a umeleckých remesiel.

zdroj: Roman Oravec
zdroj: Roman Oravec

Stavebné práce v hodnote 2 612 509 eur realizovala spoločnosť Inpek Holding, a. s. Nitrianska radnica získala na výstavbu dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) vo výške 916 000 eur, radnica túto investíciu spolufinancuje 5 percentami.

zdroj: Roman Oravec
zdroj: Roman Oravec

„Pri výstavbe sme spolupracovali s krajským pamiatkovým úradom. K zrekonštruovanej historickej budove pribudla jedna novostavba, ktorá svojimi proporciami rešpektuje priestor i okolité pamiatkové stavby,” hovorí primátor Nitry Marek Hattas.

zdroj: Roman Oravec
zdroj: Roman Oravec

V piatok 12. júna sa uskutočnilo symbolické preberacie konanie, tejto unikátnej škôlky, ktorá teraz čaká už len na kolaudáciu.

„Až po odstránení všetkých kolaudačných závad a porúch môže odbor školstva, mládeže a športu na nitrianskej radnici doplniť k žiadosti, podanej na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR kolaudačné rozhodnutie a požiadať o zaradenie do siete škôl a školských zariadení SR,“ uviedla vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mária Orságová.

„Momentálne prebieha proces verejného obstarávania na zakúpenie interiérového vybavenia a zariadenia,“ dodala Mária Orságová.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK