NOVÁ ŠTÚDIA: Následky koronavírusu sa môžu prejaviť na našej psychike. Týmito problémami trpí až jeden z troch pacientov

  • Šesť mesiacov po prekonaní COVID-19 až jednému z troch bola diagnostikovaná neurologická alebo psychiatrická diagnóza
  • Podľa výsledkov výskumu je zrejmé, že vplyv koronavírusu na duševné zdravie jednotlivcov môže byť obrovský
psychika, korona
Freepik/ karlyukavm, kjpargeter
  • Šesť mesiacov po prekonaní COVID-19 až jednému z troch bola diagnostikovaná neurologická alebo psychiatrická diagnóza
  • Podľa výsledkov výskumu je zrejmé, že vplyv koronavírusu na duševné zdravie jednotlivcov môže byť obrovský

Vedci neúnavne po celom svete skúmajú ochorenie COVID-19 a s ním spojené pretrvávajúce problémy. Všetci už dobre dávno vieme, že nejde len o akúsi bežnú chrípku, ale je to vážne infekčné ochorenie vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2. 

Vedci vo svojom výskume zistili, že šesť mesiacov po prekonaní COVID-19 až jeden z troch ľudí trpí neurologickou alebo psychiatrickou diagnózou. Autori štúdie, ktorá bola publikovaná v stredu v recenzovanom lekárskom časopise The Lancet Psychiatry, prišli na to, že u pacientov s COVID-19 sa častejšie vyskytujú mozgové problémy ako u pacientov trpiacich inými infekciami dýchacích ciest.

Tretina má psychické problémy

Pri skúmaní zdravotných záznamov, pričom išlo o viac ako 230 000 pacientov, ktorí prekonali COVID-19, zistili, že až 34 % bol diagnostikovaný neurologický alebo psychiatrický problém, a to do šiestich mesiacov po prekonaní ochorenia.

Portál Science Alert uvádza, že najbežnejšími stavmi boli úzkosť (17 % pacientov) a poruchy nálady (14 %). Výskyt neurologických porúch, ako sú krvácanie do mozgu (0,6 %), cievna mozgová príhoda (2,1 %) a demencia (0,7 %) bol celkovo nižší ako u psychiatrických poruchách, ale riziko mozgových porúch bolo všeobecne vyššie u pacientov, ktorí mali závažný COVID-19.

zdroj: pvproductions/freepik

Autori tiež skúmali údaje viac ako 100 000 pacientov s diagnostikovanou chrípkou a od viac ako 236 000 pacientov s diagnostikovanou infekciou dýchacích ciest. Zistili, že po COVID-19 bolo celkovo o 44 % väčšie riziko diagnóz neurologického a duševného zdravia ako po chrípke a o 16 % vyššie riziko ako pri infekciách dýchacích ciest.

Chronické stavy

Paul Harrison, hlavný autor štúdie z Oxfordskej univerzity pre Science Alert povedal, že aj keď je riziko neurologických a psychiatrických problémov po COVID-19 malé, ak sa globálne pozrieme na celú populáciu, tento problém sa môže ukázať ako veľmi podstatný. „Mnohé z týchto stavov sú chronické, “uviedol.

Pacienti hospitalizovaní s ťažkým COVID-19 boli podľa analýzy vystavení veľkému riziku vzniku dlhodobých stavov. Napríklad u 46 % pacientov, ktorí potrebovali intenzívnu starostlivosť, boli diagnostikované neurologické alebo psychiatrické stavy do šiestich mesiacov po zotavení.

Chceli by očkovať, ale nemajú koho. Na východe majú plno termínov aj vakcín, prihlásilo sa minimum ľudí

Údaje ukazujú, že 2,7 % ľudí vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť v nemocnici utrpelo následné krvácanie do mozgu, a to v porovnaní s 0,3 % ľudí, ktorí neboli hospitalizovaní. Takmer 7 % z tých, ktorí potrebovali starostlivosť na JIS, utrpelo mozgovú príhodu, v porovnaní s 1,3 % pacientov, ktorí ju nepotrebovali.

Vplyv na duševné zdravie je obrovský

„Je smutné, že veľa z porúch identifikovaných v tejto štúdii má tendenciu byť chronických alebo opakujúcich sa, takže môžeme predpokladať, že vplyv COVID-19 môže byť u nás mnoho rokov,“ povedal Jonathan Rogers z University College London, ktorý nebol súčasťou štúdie. Dodáva, že podľa neho je potrebný ďalší výskum dlhodobých neurologických a psychiatrických výsledkov u pacientov s COVID-19.

„Z tejto štúdie je zrejmé, že vplyv, ktorý má COVID-19 na duševné zdravie jednotlivcov môže byť obrovský. To prispieva k už stúpajúcej hladine duševných chorôb a vyžaduje si ďalší, urgentný výskum,“ uviedla Lea Milligan, generálna riaditeľka výskumnej skupiny MQ Mental Health.

Zdroje: The Lancet Psychiatry, Science Alert

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech