Nové biopalivo z odpadových vôd znižuje emisie až o 80 %

  • Biopalivá a alternatívne palivá sú stále viac a viac diskutovanou témou spolu so solárnym a elektrickým pohonom automobilov. Myšlienka a vynaložené úsilie na vytvorenie paliva, ktoré produkuje výrazne menej emisií a ochráni našu planétu si určite zaslúži obdiv a podporu.
water-treatment-plantasasa
makesindiaclean.com/seat-mediacenter.com
  • Biopalivá a alternatívne palivá sú stále viac a viac diskutovanou témou spolu so solárnym a elektrickým pohonom automobilov. Myšlienka a vynaložené úsilie na vytvorenie paliva, ktoré produkuje výrazne menej emisií a ochráni našu planétu si určite zaslúži obdiv a podporu.

SEAT a vodohospodárska spoločnosť Aqualia prišli s úžasným návrhom biopaliva, ktoré zníži znečisťovanie ovzdušia pochádzajúce z klasických palív. Aby sme získali biometán, je potrebné oddeliť vodu od usadenín a následne je nevyhnutné ošetrenie fermentáciou. Po čistiacom procese môže byť tento bioplyn použitý ako palivo. Podľa SEATu výroba a spaľovanie bioplynu produkuje až o 80% menej CO2  ako benzín.

zdroj foto: life-methamorphosis.eu

Cieľom projektu je zamerať sa na veľkokapacitnú produkciu prostredníctvom dvoch čistiarni odpadových vôd. Prototyp s názvom UMBRELLA bude zriadený v mestskej čistiarni odpadových vôd v Barcelone. Prototyp METHARGO vytvorí biometán pri manipulácií so zvieracím hnojom. Bioplyn vyrobený týmto spôsobom je možné využiť priamo v automobiloch alebo distribuovať prostredníctvom siete plynovodov.

Stredne veľká čistička odpadových vôd  je schopná denne vyprodukovať približne jeden milión litrov odpadových vôd, z ktorej by bolo možné vytvoriť približne 100 000 litrov biopaliva. Takéto množstvo biometánu by stačilo na pohon 150 vozidiel na vzdialenosť takmer 100 km denne.

zdroj foto: seat-mediacenter.com

SEAT poskytne vozidla na testovanie tohto biopaliva na vzdialenosť 120 000 km. Tento projekt financuje Európska Komisia spolu s ostatnými firmami podieľajúcimi sa na tomto projekte, ktoré sú Fomento de Construcciones y Contratas, Gas Natural, Katalánsky inštitút pre energiu a mesto Barcelona.

 

zdroj: inhabitat.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech