Nové Lido a Lido Lagúna: Spoločne za kultiváciu petržalského nábrežia Dunaja

  • V stredu 29. júna 2016 je do programu Mestského zastupiteľstva Bratislavy zaradený bod, ktorý sa bude zaoberať petíciou občanov za vytvorenie mestskej pláže na petržalskom brehu Dunaja. Pozvaní sú zástupcovia občianskych združení, ktoré petíciu iniciovali a ich partnerov - vodákov zastúpených Asociáciou Bratislavských Vodáckych Klubov.
collage lido
  • V stredu 29. júna 2016 je do programu Mestského zastupiteľstva Bratislavy zaradený bod, ktorý sa bude zaoberať petíciou občanov za vytvorenie mestskej pláže na petržalskom brehu Dunaja. Pozvaní sú zástupcovia občianskych združení, ktoré petíciu iniciovali a ich partnerov - vodákov zastúpených Asociáciou Bratislavských Vodáckych Klubov.

Jedná sa o územie nachádzajúce sa medzi bratislavským Starým mostom a Prístavným mostom, pričom dominantným vlastníkom pozemkov v území je Hlavné mesto SR.

Obe iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido rozprúdili v uplynulých mesiacoch diskusiu vo verejnosti za obnovu petržalského brehu Dunaja. Ich spoločným cieľom je skultivovanie nábrežného priestoru tak, aby opätovne slúžilo verejnosti na šport a rekreáciu. Práve s týmto zámerom začali obe iniciatívy spolupracovať a na základe viacerých spoločných rokovaní sú presvedčení, že pre územie je možné nájsť také riešenie, ktoré bude slúžiť záujmu verejnosti.

mapka

foto: Nove Lido/novelido.sk

Odborné tímy iniciatív Lido Lagúna a Nové Lido sa zhodli na spoločných kvalitách tohto územia, a preto navrhujú, aby pri rozpracovaní budúcej možnej podoby nábrežného priestoru boli do riešenia zapracované jeho rôzne funkcie. Podľa iniciatív by budúce petržalské nábrežie mohlo súčasne obsahovať mestský park pri Starom moste, mestskú pláž priamo na brehu Dunaja, lodenice vodáckych klubov, priestor pre prístav pre športové a rekreačné plavidlá. Iniciatívy súčasne rešpektujú zámer revitalizovať Ovsištské rameno Dunaja v jeho pôvodnej trase a chránené územie Soví les.

Obe iniciatívy vítajú prejavený záujem primátora a strategický cieľ mesta využiť územie ako kultivovaný verejný priestor pre rekreačno-športové aktivity širokej verejnosti na základe skoordinovania záujmov viacerých dotknutých subjektov. Primátor Hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal sa preto stretol s predkladateľmi petície – iniciatívou Lido Lagúna. Na stretnutie bol prizvaní aj zástupca architektov iniciatívy Nové Lido.

cmsSiteBoxPhoto_16448-11225

foto: Lido Laguna/archinfo.sk

Zástupcovia Lido lagúna a Nové lido oceňujú prejavený záujem Primátora. Očakávajú, že magistrát začne aktívne rokovania so všetkými dotknutými stranami v danom území a skoordinuje všetky záujmy v tejto časti bratislavského nábrežia tak, aby sa čo najskôr uľahčilo jeho využívanie pre športovanie a rekreáciu verejnosti.

Požiadavky petície boli tiež predstavené Komisii územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a Komisii pre školstvo, vzdelávanie a šport a získali ich podporu.

zdroj: FB/Nove Lido, zdroj titulnej fotografie: archinfo.sk/novelido.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK