Nový model S P85D zni­čil starší P85

Martin Kráľ / 30. decembra 2014 / Tech a inovácie

Drag race medzi modelmi od Tesli sa skon­čil dosť jed­no­značne. Roz­diel 270 koní spraví predsa len svoje ;).

Nový P85D sa môže popý­šiť dvoma elek­tro­mo­tormi a bru­tál­nym výko­nom 691 koní, pri­čom sa do neho zmestí až 7 ľudí (zau­jí­mavá info). Veľa odbor­ní­kov ho dokonca ozna­čuje ako “Pors­che kil­ler”. Star­šia ver­zia P85 má “len” chut­ných 415 koní, ktoré oči­vidne cvá­lajú pomal­šie ako u jeho nástupcu.

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)