Odpad je problémom minulosti a súčasnosti. Patrí budúcnosť Zero Waste?

  • Život človeka je spojený s každodenným vytváraním odpadov
  • Ako riešiť v budúcnosti ich nadprodukciu?
  • Životný štýl Zero Waste prichádza s riešením
zdroj: doma.sk / FB - Zero Waste Slovakia
  • Život človeka je spojený s každodenným vytváraním odpadov
  • Ako riešiť v budúcnosti ich nadprodukciu?
  • Životný štýl Zero Waste prichádza s riešením

Pri dnešnom uponáhľanom spôsobe života si málokto z nás stihne uvedomiť tie stránky, ktoré síce tvoria jeho dennú súčasť, ale nenachádzajú sa na popredných priečkach. Medzi takéto stránky života nepochybne patrí aj denná produkcia odpadu každým z nás. Je zrejmé, že pri takejto hierarchii ponímania si nemáme čas uvedomiť ani to, aké negatívne dopady majú odpady na tvorbu a ochranu životného prostredia.

Ako ďalej? 

V poslednom období sa stretávame, a to nielen medzi odborníkmi, s rôznymi podnetmi a návrhmi, ktoré by existujúci negatívny trend v tejto oblasti mali zastaviť. Slovensko totiž patrí medzi krajiny Európskej únie s najväčšou produkciou odpadov na obyvateľa, ale s najnižším percentom jeho triedenia a recyklácie.

TIP NA DNES: STREET FOOD BEZ ODPADUNiekedy jem vonku len preto, že sa strašne ponáhľam. A niekedy si doprajem niektorý…

Gepostet von Zero Waste Slovakia am Donnerstag, 26. April 2018

Vo väčšine uvedených podnetov a návrhov sa preto hľadá východisko v prvom rade v recyklácii odpadov. Výhodou je, že sa zmenší množstvo odpadu na skládkach a ušetria sa zdroje na výrobu nových vecí. Na druhej strane je recyklácia pomerne energeticky náročná a má pri určitých druhoch odpadov taktiež negatívny dopad na životné prostredie.

Z uvedeného teda vyplýva, že jediným najefektívnejším spôsobom riešenia problematiky odpadov je eliminácia ich vzniku. Práve z tejto základnej zásady vychádza aj filozofia životného štýlu Zero Waste.

O čom to celé je?

Filozofia životného štýlu Zero Waste („Nulový odpad“) prináša nový, globálnejší pohľad na riešenie problematiky odpadov. Jednoducho povedané, ukazuje nám, ako žiť bez plytvania a bez smetí. Podstata životného štýlu je pritom postavená na piatich základných pravidlách v tomto poradí:

1) Odmietni, čo nepotrebuješ

2) Zredukuj, čo skutočne potrebuješ

3) Znovu použi a oprav

4) Zrecykluj, čoho sa nemôžeš zrieknuť, zredukovať to, či znovu použiť

5) Skompostuj zvyšok

Samotní autori tejto filozofie sú realisti a vedia, že dosiahnuť skutočnú nulu z hľadiska produkcie odpadu nie je možné. Úpravou životného štýlu každého z nás podľa uvedených pravidiel sa však k tejto méte dá prepracovať veľmi blízko.

TIP NA DNES: ZO SUPERMARKETU BEZ SMETÍVrecúška na zeleninu a ovocie patria k základnej výbave každého zero wastera….

Gepostet von Zero Waste Slovakia am Dienstag, 19. Dezember 2017

Názory ľudí sa rôznia

Tak, ako pri každej novinke, aj názory ľudí na Zero Waste sú rôzne. Tým skôr narodeným táto filozofia pripomína návrat k detským rokom, kedy ich rodiny boli vzhľadom ku skromným finančným pomerom nútené žiť už vtedy v rámci tohto životného štýlu.

Iní zas poukazujú na neefektívnosť Zero Waste dovtedy, kým budú naše životné prostredie znečisťovať veľké konglomeráty, prípadne poukazujú na negatívne dôsledky z hľadiska zamestnanosti. Je však aj veľa tých, ktorí túto filozofiu hodnotia pozitívne ako veľkú devízu do budúcnosti, a to hlavne z pohľadu mladej generácie.

Odkaz autorov tejto filozofie pre negatívne zmýšľajúcich ľudí spočíva práve v potrebe pozitívneho prístupu a hľadaní pozitívnych stránok. Podľa nich prijatie takejto filozofie života úzko súvisí aj so zmenou životného štýlu každého z nás. A práve Zero Waste má k tomu poslúžiť ako odrazový mostík.

Zdroj: zerowasteslovakia.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech