Odvez sa zadarmo s Ube­rom a novou Kiou

Marianna Mikešová / 18. októbra 2016 / Zo Slovenska

S Ube­rom sa teraz budeš môcť v Bra­ti­slave voziť tri dni úplne zadarmo. 

freshnews

Obľú­bená alter­na­tíva bež­ných taxis­lu­žieb pri­pra­vila akciu v podobe troch špe­ciál­nych dní, počas kto­rých sa budeš môcť odviezť v Bra­ti­slave zadarmo. Namiesto chô­dze si vychut­náš 15-minú­tovú jazdu naj­nov­ším hyb­rid­ným eko autom Kia Niro. A dokonca ho môžeš šofé­ro­vať aj úplne sám.

Službu budeš môcť využiť od 19. do 21. októbra. Všetko, čo musíš spra­viť, je zapnúť si Uber apli­ká­ciu a zvo­liť si namiesto bež­nej jazdy jazdu novou Kiou. Svoje zážitky môžeš posto­vať na Face­book alebo Ins­ta­gram pod hash­ta­gom #NiroU­ber a súťa­žiť tak o novú Kiu alebo večeru so zla­tým slo­ven­ským chod­com Mate­jom Tót­hom.

zdroj titul­nej fotky: uber.com

Pridať komentár (0)