Oppo má údajne mobilnú baté­riu, ktorá sa dobije na 100% za rekordný čas

Dárius Polák / 17. máj 2016 / Tech a inovácie

Oppo vydalo za posled­ných pár rokov slušné tele­fóny, no hlavný úspech spo­loč­nosti spo­číva v posú­vaní hra­níc v tech­no­ló­gii nabí­ja­nia.

Súčasná gene­rá­cia Oppo VOOC rýchlo nabí­ja­cej tech­no­ló­gie zvládne nabiť 2 800 mAH baté­riu na 75% zhruba za 30 minút. Povráva sa však, že Oppo Find 9 sa dokáže nabiť oveľa rých­lej­šie.

Podľa naj­nov­šej správy nabije baté­riu na 100% za 15 minút. Ťažko sa povie, či ide o čiernu mágiu, no zdá sa, že hlavný kon­ku­rent Qual­comm bude musieť riadne pri­dať pokiaľ chce ostať v hre. V súčas­nosti ide však zatiaľ iba o povery. Oppo neli­cen­co­valo žiadnu tech­no­ló­giu, a sku­točnú pravdu zis­tíme pri odha­lení nového tele­fónu v Júni.

Oppo-Find-7a-Review-005

foto: phonearena.com

Všetci by sme radi chceli baté­riu, ktorá vydrží 12 hodín pou­ží­va­nia, no na dru­hej strane, tech­no­ló­gia, ktorá dokáže nabiť smart­fón tak rýchlo môže byť rov­nako, ak nie viac uži­točná. Mys­líš, že sa dosta­neme do momentu, kedy nás už 1% baté­rie nebude stra­šiť?

titulna

foto: lesterchan.net

zdroj: phandroid.com, zdroj titul­nej fotky: community.oppo.com

Pridať komentár (0)