Pandémia doháňa ľudí k samovraždám. Japonsko sa rozhodlo konať, zriadilo post ministra osamelosti

  • Rok života v pandémii vplýva nielen na fyzické zdravie ľudí na celom svete
  • Počty samovrážd a pokusov o ne sa v roku 2020 alarmujúco zvýšili, dopad lockdownu a obmedzení pociťuje aj Slovensko
  • Rok života v pandémii vplýva nielen na fyzické zdravie ľudí na celom svete
  • Počty samovrážd a pokusov o ne sa v roku 2020 alarmujúco zvýšili, dopad lockdownu a obmedzení pociťuje aj Slovensko

Japonsko vymenovalo svojho prvého ministra pre osamelosť. Stalo sa tak tento mesiac, hneď po tom, ako krajina zistila, že miera samovrážd v krajine prevýšila maximá posledných 11 rokov. Miera pokusov o samovraždy stúpla aj v USA, a to až  štvornásobne.

Slovenské IPčko a Krízová linka pomoci nestíha dvíhať telefóny. Vyzerá to, že sa v pandémii koronavírusu svet rúti aj do epidémie psychických problémov.

Prvé bolo Anglicku

Post ministra osamelosti vznikol v Anglicku ešte pred príchodom koronakrízy. Terajšia ministerka osamelosti v Anglicku, Tracy Crouch, sa v roku 2018 stala prvým politikom na svete, ktorého úlohou bolo riešiť problém osamelosti a depresií, ku ktorým sa hlásilo až 9 miliónov občanov ročne, informoval Time.

Tendencia skúmania a venovania pozornosti psychickému stavu obyvateľstva však za posledné roky celosvetovo vzrástla. Rôzne krajiny čoraz viac skúmajú osamelosť, zvyčajne definovanú ako pocit nedostatku alebo straty spoločnosti, ako problém verejného zdravia. V Japonsku nesú dokonca osamelé úmrtia medzi staršími ľuďmi názov Kodokushi. Práve táto krajina sa rozhodla reagovať na stúpajúci počet samovrážd zapríčinený pandémiou koronavírusu a založila obdobné ministerstvo aj doma.

Už nebudú nepovšimnutí

Alarmujúci nárast pokusov o samovraždy vyburcoval krajinu k činom. Na život si len v októbri 2020 siahlo 879 žien. Miera samovrážd u mužov mierne klesla. U nežnejšieho pohlavia stúpla o 15 %.

Tetsushi Sakamoto prevzal novovytvorenú pozíciu 12. februára. Na svojej ustanovujúcej tlačovej konferencii Sakamoto uviedol, že predseda vlády Yoshihide Suga ho vymenoval, aby sa zaoberal národnými záležitosťami „vrátane otázky zvyšovania počtu samovrážd žien počas pandémie“, informuje CNN.

Počet samovrážd
zdroj: NCZISK

„Suga ma poveril, aby som túto otázku preskúmal a predložil komplexnú stratégiu v koordinácii s príslušným ministerstvom,“ dodal Sakamoto. „Dúfam, že budem vykonávať aktivity na zabránenie sociálnej osamelosti z izolácie a na ochranu väzieb medzi ľuďmi.“ Japonská vláda taktiež 19. februára v kabinete vytvorila kanceláriu protiopatrení pre osamelosť, otázku samovrážd a detskej chudoby, ktoré sa počas pandémie zvýšili.

Odborníci nás vopred varovali

Už počas roka 2020 apelovali rôzni odborníci na dôležitosť prevencie v spojení s koronavírusom a duševným zdravím. Varovali aj pred zvýšeným počtom samovrážd kvôli nezamestnanosti a ekonomickej kríze, informuje portál O médiách.

Štúdia českého Národného ústavu pre duševné zdravie preukázala, že sa počas pandémie o tretinu častejšie u ľudí objavili samovražedné myšlienky. „Samovražda je druhá najčastejšia príčina úmrtí vo veku 15 až 24 rokov. Prvé sú dopravné nehody, ale len o pár percent,“ povedal Ivan Duškov, predseda Výkonného výboru pre implementáciu Stratégie reformy psychiatrickej starostlivosti.

Slovensko si v roku 2019 prilepšilo

Posledné dáta o samovraždách a pokusoch o ne v rámci Slovenska pochádzajú z roku 2019 a hovoria jasne o poklese. Dobrovoľne ukončiť svoj život samovraždou sa rozhodli prevažne muži, pri samovražedných pokusoch bol podiel mužov a žien vyrovnaný. Pondelky boli dni, kedy bol zaznamenaný najväčší počet samovrážd aj samovražedných pokusov, informuje NCZISK.

 

V roku 2019 na Slovensku spáchalo samovraždu 498 osôb (416 mužov a 82 žien), čo je o 35 menej ako v predchádzajúcom roku a z dlhodobého hľadiska ide o najnižší počet samovrážd od roku 2008. Aktuálne dáta o samovraždách za rok 2020 ešte nie sú dostupné, no už teraz vieme, že pandémia dala zabrať mnohým obyvateľom Slovenska, hlásia to tiesňové linky.

„Štatistické čísla na krízových službách pomoci OZ IPčko ukazujú, že duševné zdravie dostalo poriadne zabrať a otriaslo sa v základoch aj u ľudí, ktorí sa v živote pred pandémiou tešili pevnému zdraviu. Vieme to vďaka 52 682 ľudským príbehom, ktorých sme boli v roku 2020 súčasťou,“ vraví IPčko.

V tomto istom roku nezvládla organizácia z kapacitných dôvodov a enormnej vyťaženosti služby prijať 60 147 žiadostí o pomoc. Priemerná dĺžka jedného kontaktu na chate, telefóne a videu bola až 58 minút.

„Na poradenské e-maily odpovedáme do 24 hodín, priemerná doba odpovede na e-mail bola 16,5 hodiny. V roku 2020 bolo 59 % kontaktov na našich službách pomoci opakovaných, v priemere sme pri jednej téme realizovali 4 nadväzujúce kontakty s jedným človekom, ktorý prežíva náročnú životnú situáciu,“ informuje organizácia na webe.

Zdroje: CNN, O médiách, TIME, IPčko, NCZISK

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK