Perfektný tip na výlet: V srdci Slovenska vyrastie špičková vyhliadka s unikátnym výhľadom

  • Jej cieľom bolo zatraktívniť vybrané vzorové územie Náučného chodníka Vojšín a tým prispieť k vyššej návštevnosti regiónu
  • Vrchol Vojšína predstavuje ideálne prostredie pre pozorovanie nočnej oblohy a hviezd
BeFunky-collage-13
Peter Mizia
  • Jej cieľom bolo zatraktívniť vybrané vzorové územie Náučného chodníka Vojšín a tým prispieť k vyššej návštevnosti regiónu
  • Vrchol Vojšína predstavuje ideálne prostredie pre pozorovanie nočnej oblohy a hviezd

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron spoločne s Rozvojovou agentúrou BBSK a s odborným garantom Slovenskou komorou architektov úspešne zavŕšila architektonickú súťaž pre prírodné lokality stredného Pohronia. Jej cieľom bolo zatraktívniť vybrané vzorové územie Náučného chodníka Vojšín a tým prispieť k vyššej návštevnosti regiónu. 

Zadanie ďalej zahŕňalo riešenie vyhliadkového bodu pri národnej prírodnej pamiatke Andezitové kamenné more a návrh orientačných prvkov pre náučný chodník Vojšín, ktoré budú použité v budúcnosti aj na iných turistických destináciách stredného Pohronia.

Zadanie ďalej určilo, aby vyhliadka bola pojatá netradične a aby disponovala bezbariérovým prístupom. 

zdroj: Peter Mizia

Miesto na meditáciu a pozorovanie hviezd

Výherný projekt pochádza z dielne architekta Petra Miziu, Silvii Miziovej a Tomáša Šišku. Porotcov zaujal viacerými netradičnými prvkami, ktorými sa stane vyhliadka naozaj unikátnou. 

Návrh pozostáva z plošiny, ktorá poskytuje aj oddychový priestor v podobe chillout zóny určenej pre cvičenie či meditáciu v prírode. Trojuholníkové usporiadanie terasy a rámp vytvára nádvorie, kde je možné inštalovať interaktívny prvok „hviezdna obloha“.

zdroj: Peter Mizia

Turistickým chodníkom sa prejdeš aj za tmy

Vrchol Vojšína predstavuje ideálne prostredie pre pozorovanie nočnej oblohy a hviezd.

Má relatívne nízke svetelné znečistenie s dobrou dostupnosťou posledného úseku turistického chodníka. Architekti uviedli, že sa po ňom môžeš prejsť aj za tmy. V poslednom úseku náučného chodníka navrhujú v strategických rozostupoch umiestniť LED svietidlá pre ešte lepšiu orientáciu.

Autori majú ďalej v pláne vysadiť v blízkosti pôvodný prírodný biotop rastlín a lúčnych kvetov, ktoré na noc vďaka nočným opeľovačom voňajú oveľa viac. 

zdroj: Peter Mizia

V blízkosti vyhliadkového objektu chcú taktiež umiestniť ohnisko, aby bolo možné ohriať sa popri turistike a pozorovaní hviezd pri ohni.

Riešenie terasy umožňuje výhľad na všetky svetové strany, ale na východnej strane bude výhľadu dominovať les v bezprostrednej blízkosti. Hmota objektu vďaka striktnému geometrickému riešeniu vystupuje z okolitej prírody, definuje identitu miesta a nanovo rámcuje vrchol kopca.

Zároveň terasa so zalomenou rampou vytvára prestrešenie, ktoré môže slúžiť ako úkryt pred nepriazňou počasia.

Slovenské andezitové more

Andezitové kamenné more autori považujú za zaujímavý prírodný fenomén, ktorý však sám osebe nie je dostatočne vizuálne veľkolepý, a ktorý je preto zaujímavejšie spoznať než vidieť.

Vzhľadom na priestorové obmedzenia, ktoré boli pred vyhlásením súťaže stanovené Štátnou ochranou prírody, bolo potrebné zvažovať prvok pri kamennom mori len v okrajovej časti, mimo priestoru skál.

zdroj: Peter Mizia

V  danom priestore bol navrhnutý skulpturálny prvok, ktorý navodzuje atmosféru výnimočnosti miesta a tvorí rámec pre zaujímavé fotografie návštevníkov.

Oddelenie pozorovacej terasy od cestnej komunikácie a stavieb na opačnej strane cesty, ktoré narúšajú vnímanie prírodného prvku, je zabezpečené pomocou vizuálnej bariéry.

Vzhľadom na vzdialenosť samotného kamenného mora od pozorovacieho bodu návrh umiestňuje v samotnom prvku niekoľko nepravidelných andezitových blokov, ktoré si návštevníci môžu zblízka detailne pozrieť a ohmatať.

Jedinečnosťou je veterný organ, interaktívny prvok so sústavou drevených píšťal, ktoré s pomocou vetra a snahy návštevníkov vytvárajú hlboké a šumivé zvuky, ako v blízkosti mora.

zdroj: Peter Mizia
Zdroj: RegionGron

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK