Peter Filo: Vstup do kariéry nemá byť na konci štúdia, ale už počas neho

  • Slovenské školstvo potrebuje zmeny, to je zrejmé asi každému. Avšak podľa slov Petra Fila, ktorý je prodekanom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity na tom nie sme až tak zle. Počas svojej dlhej kariéry naberal skúsenosti na viacerých európskych univerzitách a v rozhovore nám prezradil, ako chce tieto skúsenosti zúžitkovať pri práci so slovenskými študentmi.
image_1434900867.jpeg
  • Slovenské školstvo potrebuje zmeny, to je zrejmé asi každému. Avšak podľa slov Petra Fila, ktorý je prodekanom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity na tom nie sme až tak zle. Počas svojej dlhej kariéry naberal skúsenosti na viacerých európskych univerzitách a v rozhovore nám prezradil, ako chce tieto skúsenosti zúžitkovať pri práci so slovenskými študentmi.

 

 

Si jeden z mála vysokoškolských funkcionárov, ktorý sa na Slovensku usiluje zmeniť školský systém od spodu a spojiť tak talent študentov s reálnou praxou. Prečo?

Slovenské vysoké školstvo je ešte stále dostatočne slobodné, aby si ho mohli prispôsobovať ľudia zdola a viacerí to tak aj robia. My na Obchodnej fakulte sa snažíme priniesť atraktívnosť do štúdia podľa predstáv študentov a čiastočne aj ľudí z praxe. Máme ambíciu byť veľmi priamočiari a prospešní pre prax nielen prípravou absolventov, ale aj poskytovaním riešení problémov, na ktoré firmy nemajú vlastný čas. Riešiť úlohy z praxe vyhovuje aj študentom, lebo si to sami žiadajú. V našom novom programe Talentway nie som však sám. Sme celkom slušný tím a k hlavným spolumanažérom patrí aj Katka Chomová.

 

 

Má to niečo spoločné aj s tvojím pôsobením v zahraničí?

Asi áno, i keď to musím rozdeliť na dve etapy – tá prvá bola už dávno ešte v totáči v Dederónsku :), (bývalé Východné Nemecko), kde som zažil vysokú školu totálne napojenú na prax – každú časť praktika druhým ročníkom počínajúc sme robili ako súčasť nejaké projektu zo zadania výrobných firiem. Druhá etapa prebieha v uplynulých asi siedmich rokoch, kedy sme nadviazali kooperáciu s WU Wien a univerzitami v Nemecku, USA či dokonca s Mexikom a spoločne rozvíjame systém tzv. project based learning formou interdisciplinárnych projektov takmer výlučne na základe zadaní firiem.

 

Neľutuješ, že si sa vrátil na Slovensko?

V 1982 vyzeral svet dosť inak ako teraz, Východné Nemecko nebolo asi to najlepšie miesto pre život, ale aj to sa už výrazne zmenilo. Skôr sa mi nechcelo emigrovať cez železnú oponu, mal som päťročného zahraničia akurát dosť. Teraz sa nesmierne vytešujem z toho, že v 1989 sa drôty prestrihli a svet sa pre všetkých prirodzene otvoril. Dnešná, aj všetky nasledujúce generácie si musia udržať možnosť globálneho pôsobenia, je to najdôležitejšia hodnota pre život, lebo Zem patrí všetkým – aspoň v tom cestovnom a teraz aj v networkingovom ponímaní. :)

 

Podarí sa podľa teba Slovensku postupne dohnať západný vzdelávací systém, alebo sa skôr priepasť bude prehlbovať?

Západ nie je o nič lepší vo vzdelávaní ako naše vysoké školy, poznáme to z partnerstiev v Rakúsku aj v Nemecku, či Mexiku, ako aj od viacerých Fulbrightistov, ktorí chodia vyučovať na Obchodnú fakultu z USA. Takisto sa všade bojuje o granty, o priazeň firiem, o možnosť urobiť niečo veľkolepé pre svet alebo len kopu drobných vylepšení pre malé firmy alebo nové produkty. My musíme prestať veľmi širokosiahlo vzdelávať a potom veľmi prísne skúšať rôzne poučky a teóriu.

Teraz je ten čas, kedy musíme začať pestovať novú kvalitu vzťahov na úrovni pedagóg – študent a rozvíjať tento vzťah ako partnerstvo. Musíme otvoriť vysokú školu ako miesto výziev rôznych drobných aj komplexnejších úloh, na riešení ktorých sa bude zúčastňovať  každý študent a to počas celého štúdia, nielen občas a nielen ako nevyhnutný predpoklad na urobenie nejakej skúšky. Päť rokov na univerzite je príliš vzácny čas tak pre študenta, ako aj pre pedagóga, aby sa premrhal v strese, či niekto vie presne odrapotať nejakú poučku.

 

 

 

Predstav nám teda projekt Talentway, o čo vlastne ide?

Talentway je náš nový program prepojenia Obchodnej fakulty s praxou. Spájame študentov do pravidelných riešení rôznych problémov praxe a to počas celého štúdia. Expert vzniká len riešením úloh a len pri rôznych výzvach dokážeme v sebe objavovať vlastné schopnosti. Chceme dať študentom príležitosť, aby využili celý čas na univerzite k tomu, aby so získaným titulom mali aj dosť široké spektrum skúsenosti z praktických úloh, v ktorých dokážu rozvinúť svoj talent alebo popasovať sa s problémami. Ich vstup do kariéry nemá byť na konci štúdia, ale už počas neho, v ideálnom prípade už pri vstupe na univerzitu.

Všetci poznáme dostatok zaujímavých osobností, ktorí rozbehli svoj Google alebo Facebook už na univerzite. Ale aj iní vynikajú pri rôznych výzvach alebo diplomových prácach a rýchlo sa uplatňujú vo firmách už počas štúdia. My sa sústreďujeme na to, aby sa naši študenti čo najskôr zaoberali myšlienkou, že budú pracovné miesta tvoriť a nie po skončení štúdia obsadzovať. Vytvorili sme interdisciplinárne platformy – kluby, kam prinášame rôzne námety od firiem alebo z praxe a študentov podporujeme v tom, aby sa zoznámili s rôznymi oblasťami podnikania a chceli si v nich rozvinúť nové príležitosti.

Súčasne je Talentway aj idea pre náš vlastný startup – usilujeme o vytvorenie novej sociálnej siete, v ktorej by sme vytvorili silný a hlavné tvorivý networking na prepojenie univerzít s praxou. K tomu hľadáme partnerov – správnych kóderov, aj finančných partnerov – máme veľmi prepracovaný biznis model, sieť plánujeme ako globálne pôsobiaci (aj zarábajúci) systém! Skrátka píšte na mail: [email protected] alebo kata[email protected]

 

Koľko študentov a firiem je v tomto projekte zapojených?

Tak to viem teraz dosť presne, lebo sme robili odpočet do novej akreditácie – takže v uplynulom semestri sme zapojili všetkých tretiakov, viac ako 250 študentov v 10 odborných kluboch. Boli rozdelení do takmer 60 tímov a každý tím pracoval na vlastnom zadaní, ktoré poskytlo viac ako 20 firiem, ale aj niektoré univerzity, napríklad FIIT STUBA, odkiaľ sme mali 8 študentských IT projektov. Od budúceho semestra presúvame štart Talentway programu už do druhého ročníka – no na niektorých výzvach sa budú môcť zúčastniť aj prváci. Za uplynulé 3 roky sme realizovali už viac ako 200 študentských projektov pre prax.

 

 

Aké výsledky sa zatiaľ podarilo dosiahnuť?

Výsledky meriame viacerými spôsobmi – podľa reakcie firiem, ktoré poskytli zadania, ďalej podľa toho, koľko študentov si vyberie tému alebo oblasť pre ďalšie pôsobenie, napr. ako tému bakalárskej alebo diplomovej práce. Tiež aj podľa toho, koľko študentov získalo od firiem ponuku na stáž alebo pracovnú pozíciu. Vrcholom je, ak z týchto aktivít vzniknú podnikateľské projekty. A tých začína pribúdať – len ja osobne povediem od zimného semestra šesť diplomoviek ako podnikateľské zámery, pričom je zaujímavé, že ide o IT projekty a všetko sú to dievčatá. Popri tom vznikajú aj ďalšie bežné podnikateľské projekty, my im tiež hovoríme startupy, hoci ide o bežné produkty alebo služby.

 

Pôsobíš na Ekonomickej univerzite, ktorej sa už roky hovorí „električková škola“, myslíš, že začať práve na tejto škole s projektom Talentway bolo múdre? A čo na to tvoji kolegovia?

No pozor! Teraz pripravujeme novú kampaň pre stredoškolákov, aby študovali na EUBA, a na vybraných MHD mercedesoch bude slogan: ŽIADNA ELEKTRIČKA ale PORIADNY MEĎÁK – študuj na EUBA, lebo až 96% našich absolventov pracuje a viac ako 1000 eur je ich priemerný plat po prvom roku. Obchodná fakulta je to najlepšie miesto na experimenty, lebo my sme na pulze dňa, vyučujeme a trénujeme, ako robiť biznis. Radi by sme dosiahli (a to je zámer celého vedenia fakulty), aby sme  začali predbiehať dobu a aby to bola naša fakulta, kde budú vznikať nové idey a atraktívne marketingové riešenia pre prax, či špecifické biznisové modely alebo inovatívne produkty pre startupy.

 

 

 

Ľudia ťa považujú za startupového ambasádora pôsobiaceho v slovenskom školstve. Aký je to pocit mať okrem prodekanského aj takýto titul? :)

O, ambasádor znie dobre, si prvý, kto mi tak povedal:). Na tituloch si nezakladám, no rád prijmem rolu ambasádora, pretože teraz je už na našich univerzitách definitívne nová generácia (po Y a Z prechádzame na ALFA) a to vyžaduje zmeny aj v školskom systéme. Treba tu šíriť nové trendy a s nimi aj rôzne skúsenosti.

 

Kde vidíš slovenské školstvo o 5 rokov?

Rád by som ho videl ako miesto, kde sa tvorí budúcnosť. Nielen slovenská, ale aj európska či globálna. Máme na to, sme dosť kreatívni, len ešte musíme byť aj viac odvážni a trochu umnejší ako presadiť vlastné myšlienky do globálneho biznisu.

 

Aký je v súčasnosti záujem študentov o startupy a tvorbu vlastných inovatívnych projektov?

Isto stále viac a viac, i keď treba poznať limity. Len nedávno až 70% ľudí pracovalo na pôde ako samostatní roľníci. Teraz sa celosvetovo klasickému podnikaniu aktívne venuje priemerne iba 10-15% ľudí. No vďaka IT prostrediu má zrazu každý človek doma vlastný výrobný nástroj. IT je taká nová forma pôdy. To je skvelé, lebo svet už nemusí byť o „hnusných kapitalistoch“, naopak, každý si môže vytvoriť svoj mikrobiznis alebo aj globálny produkt. Cez crowdfunding sa dá veľmi rýchlo zistiť užitočnosť vlastnej inovácie. Nemusí ísť len o hmotný produkt, inovovať treba aj veľa procesov či systémov. Som presvedčený, že generácia ALFA bude chcieť svoj život prežiť tvorivo, nie konzumne a to poženie ľudstvo v pekelnom tempe k netušeným inováciám.

 

 

Startitup čítaš?

Chodí mi na FB a vybrané články zdieľam s našimi študentmi na FB Talentway. Ste dobrí. :)

 

Čo by si odkázal študentom, ktorí majú chuť, no neveria si?

Nauč sa merať svoje podnikateľské úsilie. Je to dosť jednoduché, pretoež pre úspech potrebuješ iba 3 veci – prvého klienta, druhého klienta a keď získaš aj tretieho klienta, tvoj biznis zaručene pofrčí. Všetko ostatné sú len predsudky tvojich neprajníkov :)

 

 

Startitup si váži spomínané aktivity, ktoré sú vyvíjané na zlepšenie vzdelávacieho systému na Slovensku a verím, že o pár rokov nás to všetko posunie na miesta, o ktorých teraz ani nesnívame.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech