Petra Kotuliaková z Aj Ty v IT: Myslím si, že naše školstvo je na totálnom chvoste záujmu našej vlády

  • O tom, že IT a technológie nie sú iba pre mužov
  • V budúcnosti bude 80 % všetkých pracovných pozícií potrebovať IT zručnosti
  • IT vzdelávanie na Slovensku je pomerne biedne
  • Slovensko sa musí zamerať na ocenenie ženského potenciálu
aj ty v it_titulka
AJ TY v IT
  • O tom, že IT a technológie nie sú iba pre mužov
  • V budúcnosti bude 80 % všetkých pracovných pozícií potrebovať IT zručnosti
  • IT vzdelávanie na Slovensku je pomerne biedne
  • Slovensko sa musí zamerať na ocenenie ženského potenciálu

V roku 2012 ste rozbehli občianske združenie Aj Ty v IT. Čo bolo hlavnou iniciatívou tohto projektu?

AJ TY v IT som vytvorila počas práce pre FIIT STU, ktorá mala dlhodobo problém s nízkym počtom dievčat. Začali sme organizovať workshopy pre stredoškoláčky. Cieľom týchto workshopov bolo zistiť, či je o IT vôbec záujem. Veľmi skoro som zistila, že záujem je a na workshopy nám začali chodiť aj dievčatá a ženy, ktoré neboli priamo z Bratislavy.

Prečo bolo v tom čase tak nízke percento študentiek v oblasti IT?

Nad niektorými zadaniami sa dievčatá zamýšľajú dlhšie, preto v nich vzniká pocit, že sú slabšie ako chlapci. Neskôr to vyústi do rozhodnutia vyhnúť sa štúdiu IT, pretože si myslia, že je pre ne príliš náročné a nezvládnu ho. Problém nám teda vzniká už na stredných školách, kedy strácame veľa dievčat ich slabou motiváciou na hodinách.

Zobraziť celú galériu (7)
zdroj: Facebook Aj Ty v IT

Ako motivujete dievčatá a ženy u vás, v Aj Ty v IT?

My robíme čisto dievčenské skupiny, pričom sú všetky na rovnakej úrovni, čo je veľmi dôležité. Vedia sa spolu zasmiať a napredovať a nie je tam nikto taký, kto by im dával pocit, že sú najslabšie. Tiež sa pre nich snažíme vymýšľať témy, ktoré sú zaujímavé a nie je to iba čisto a programovaní.

Niekedy si dievčatá výsledok svojej práce nevedia úplne predstaviť, preto sa snažíme robiť naše kurzy tak, aby si mohli veci chytiť do ruky a aby mali možnosť vidieť výsledok svojej práce. Snažíme sa teda dievčatá dostať do IT sveta takou zábavnejšou a hravejšou formou.

Dlhodobo sa stretávame s problémom chýbajúcich IT odborníkov. Prečo je to tak?

Slovensko stále deklaruje okolo tých 10 tisíc chýbajúcich IT odborníkov. V budúcnosti bude 80% všetkých pracovných pozícií potrebovať IT zručnosti. Preto sa na to celé snažíme pozerať nie len z pohľadu tvrdého programátora, ale aj z toho pohľadu, že keď bude chcieť mať človek v budúcnosti zaujímavú prácu, bude sa musieť naučiť základné IT znalosti.

Základné vzdelanie v oblasti IT bude teda v budúcnosti nevyhnutné. Pripravujú sa na túto zmenu aj naše školy?

My v Aj Ty v IT pracujeme aj na vzdelávaní pedagógov a pomáhame im vytvoriť si zaujímavejší obsah, ktorý následne prezentujú na hodinách. Otázkou však je, či sú učitelia ochotní a schopní učiť sa tieto veci. Stretli sme sa aj so skvelými učiteľmi, ktorí ťahajú decká dopredu, ale na niektorých školách učia informatiku iba preto, že musia. Často však takíto nekvalifikovaní učitelia nedajú žiakom žiadnu pridanú hodnotu. Obraz informatiky na Slovensku je aj kvôli tomuto veľmi biedny.

Samostatný článok tohto problému tvoria ženy. Prečo je na trhu nedostatok IT odborníčok? Chcú sa ženy venovať tejto oblasti?

Zo slovenských škôl nám vychádza veľmi málo IT odborníčok. Momentálne sa nám ženy samy ozývajú s tým, že sa chcú v tejto oblasti dovzdelať. Začíname pozorovať narastajúci problém v tom, že firmy majú problém udržať ženy v strednom a vyššom manažmente, aj v IT oblasti. Je to veľká téma, ktorá sa na Slo­ven­sko ešte iba do­stane a bude zau­jí­mavé sle­do­vať jej vývoj.

Ako sa podľa Vás dajú udržať ženy v IT?

Firma im musí jednoznačne vytvárať podmienky pre to, aby vedeli fungovať ako ženy a matky a zároveň aby mali podporu aj pri svojom postupe. Niektoré ženy s trpkosťou konštatovali, že ich postup na danú pozíciu bol výrazne zložitejší a dlhší, ako postup ich mužských kolegov.

Na druhú stranu, keď žena nemá doma vytvorené podmienky, tak pre ňu môže byť oveľa zložitejšie postúpiť vo svojej práci, keďže to vyžaduje veľa času a energie. Na Slovensku by sme potrebovali zmeniť celé spoločenské nastavenie, aby aj chlap dokázal akceptovať, že žena bude domov prinášať viac peňazí.

Má verejnosť predsudky voči ženám v IT?

Keď príde mladá žena ku klientovi a predstaví sa mu ako IT odborníčka, tak si viem predstaviť, že na ňu zo začiatku pozerajú s otázkou, či im priniesla kávu alebo naozaj prišla ako odborníčka v danom odbore. Vo väčšine prípadov sa však dokáže žena presadiť sama, musí iba ukázať, že je pánom situácie. Veľa firiem nám povedalo, že takáto IT odborníčka častokrát strčí do vrecka veľa chlapov.

Čo všetko máte vo vašom portfóliu služieb?

Momentálne máme tri hlavné cieľové skupiny. Venujeme sa dievčatám od 10 rokov, ktorým sa snažíme ukázať, o čom sú technológie a snažíme sa ich naučiť základné programovanie. Veľkú väčšinu aktivít máme zameraných na stredné školy, kde sa so žiakmi snažíme komunikovať o ich kariérnom rozvoji a postupe. Taktiež s nimi diskutujeme o tom, aké vysoké školy budú študovať a apelujeme na to, aby sa dobre zamysleli nad tým, čo chcú a budú robiť vo svojich životoch.

V tejto vekovej skupine vnímame ako veľký problémový bod práve rodičov, pretože majú svoje vlastné predstavy a tlačia do nich svoje deti. Tretiu skupinu tvoria ženy, ktoré vyprofilovali túto skupinu viac menej samy. Na základe dopytu sa nás veľa žien pýtalo, či im vieme nejako pomôcť a my sme pre ne zatiaľ vytvorili akadémiu na softvérový testing a akadémiu na dátovú analytiku.

Komunikácia so žiačkami stredných škôl a so ženami je asi jednoduchšia, ako komunikácia s 10 ročnými dievčatkami. Ako si nastavujete komunikáciu práve s nimi?

Nastaviť si vhodnú komunikáciu s touto cieľovou skupinou je veľmi zložité. Ak má dievča v takomto veku záujem o IT, ale rodičia ju nepodporia a nedovezú na daný kurz, tak ona sama prísť nevie. Preto komunikujeme so školami, častokrát im posielame informácie o tom, čo robíme a kam sa môžu zapojiť. Taktiež veľmi intenzívne používame naše sociálne siete, kde sa snažíme zacieliť rodičov. Pre nás je ideálne, keď sa dostane nejaká informácia k rodičovi, ktorý ju posunie svojej dcére.

Tým, že chodíte prednášať aj na školy, určite vnímate to, ako funguje náš vzdelávací systém. Aký máte názor na naše školstvo?

Myslím si, že naše školstvo je na totálnom chvoste záujmu našej vlády. Raz som počula takú myšlienku, že táto vláda nemá záujem, aby mala múdrych a vzdelaných ľudí a niekedy s tým bohužiaľ musím súhlasiť. Naše školstvo sa nevyvíja a jediné úpravy, ktoré sa robia sú úpravy z „bledomodrej na tmavomodrú“.

Učitelia sú zahltení väčším počtom papierov a dokumentov, ktoré musia vypĺňať. Aktívni učitelia sú vnímaní skôr negatívne, pretože preukazujú viac aktivity. Výsledkom tohto celého je, že tým najviac trpia naše deti. To množstvo učiva a domácich úloh ich absolútne nepripravuje na život. Keď sa v našom školstve niečo najbližšie roky neudeje, tak bude situácia stále horšia a horšia. Neviem, či je tu momentálne niekto, kto by vedel spraviť veľkú reformu školstva, ktorú Slovensko potrebuje.

Spomínali ste, že spolupracujete s Google. Ako vyzerá táto spolupráca?

My sme minulý rok dostali ako prvá neziskovka na Slovensku a piata v stredoeurópskom regióne grant od Google.org., vo výške 200 tisíc eur. Súčasťou tohto grantu je podpora od Google a my sa tomu veľmi tešíme, pretože nám to pomohlo naštartovať veľmi veľa vecí.

Kto tento projekt financuje? 

Sme financovaní z grantov a z príspevkov z firiem. Ako neziskovska musíme každý rok žiadať o nové prostriedky a zdroje a tým pádom sa niektoré programy veľmi ťažko plánujú.

Čo sa vám do dnešného dňa podarilo dosiahnuť? Koľko dievčat a žien sa aj naďalej po vašom kurze venuje IT?

Vždy rada spomínam na prvú akadémiu, kedy sa k nám prihlásila žena z Veľkého Krtíša. Táto žena predtým pracovala v lekárni a momentálne je nasadená u klienta vo Viedni, kde je jedna z top performance zamestnancov. Záujem zo strany žien je obrovský a firmy majú záujem prijímať ich na pozície a dať im šancu, aby na sebe pracovali.

Aké máte plány do budúcna?

Potrebujeme si zastabilizovať všetky programy, ktoré sme rozbehli, pretože sme ich rozbehli pomerne veľa. Kurzy pre stredoškoláčky potrebujeme posunúť na celé Slovensko, aby mali na čo najväčšom počte miest dievčatá prístup k vzdelávaniu. Už len ten samotný prístup a znalosť základných pojmov je pre nás čiastočnou výhrou, pretože aj keď sa dievča nerozhodne ísť ďalej študovať IT, bude mať aspoň základy a bude sa vedieť odraziť. Pre staršie ženy, teda pre našu poslednú skupinu, budeme pridávať ďalšie vzdelávacie bloky, pretože vidíme, že ten dopyt je veľmi veľký a súčasný trh práce je nastavený tak, že sa v tejto oblasti musíte neustále vzdelávať a zdokonalovať.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech