Petržalské bunkre navštívil aj Hitler s Evou Braunovou. Ako to s nimi vyzerá dnes?

  • Petržálske bunkre predstavovali jediný ucelený úsek pohraničného opevnenia s vysokým stupňom dokončenosti a bojaschopnosti
  • Za čias Československa predstavovali vzor pevnostného pásma
BeFunky-collage-80
  • Petržálske bunkre predstavovali jediný ucelený úsek pohraničného opevnenia s vysokým stupňom dokončenosti a bojaschopnosti
  • Za čias Československa predstavovali vzor pevnostného pásma

Na Slovensku bolo postavených niekoľko stovák obranných objektov, ktoré boli súčasťou opevnenia, ktoré sa tiahlo od Ostravy cez severnú a južnú Moravu až na Slovensko a Zakarpatskú Ukrajinu, čo predstavovalo vtedajšiu časť Československa a tvorili ucelené obranné úseky.

V Bratislave sa zachovali naozajstné unikáty, ktoré nenájdeš v celom Slovensku. Sú v Petržalke a je ich hneď niekoľko. Ako ale však vznikli? 

Ako píše občianske združenie Bunkre, ktoré sa snaží o zachovanie týcho jedinečných stavieb, od roku 1933 sa Československo rozhodlo okolo svojich hraníc vybudovať obranný systém, ako reakciu na nástup Hitlera a fašizmu k moci. Išlo o bunkre a malé betónové  pevnosti. Opevnenia sa mali budovať až do roku 1951, avšak po následnom rozdelení Československa boli práce na tomto obrannom systéme zastavené.

bunker
zdroj: TASR

Na Slovensku sa zachovalo niekoľko desiatok objektov. V údolí okolo rieky Moravy, v Bratislave, v Komárne, pri Lučenci a ďalších miestach popri južnej hranici s Maďarskom. Avšak jediný ucelený obranný úsek sa zachoval len v Bratislave na území Petržalky, preto je územie tak jedinečné.

Bunkre tam kopírovali vtedajšiu štátnu hranicu. Začínajú na severe pri Dunaji oproti Karloveskej zátoke, pokračujú smerom na hraničný prechod Berg, obchádzajú sídlisko Kopčany, stáčajú sa východne k sídlisku Lúky a popri Chorvátskom ramene opäť končia pri Dunaji“, píše občianske združenie.

bunker
zdroj: TASR

Petržalská rarita

Podľa občianskeho združenia Bunkre, petržalské opevnenie kompletne stavebne dokončené na jeseň v roku 1938. A to vrátane doplnkových objektov a veliteľských stanovísk, prekážok, káblových komôr a studní, vzduchotechniky a vnútorných inštalácií objektov. Do objektov boli dodané neskôr zbrane rôznych typov.

Opevnenie Bratislavy dosiahlo ako jediný ucelený úsek pohraničného opevnenia vysoký stupeň dokončenosti a bojaschopnosti a predstavovalo v tej dobe vzor československého pevnostného pásma.

bunker
zdroj: TASR

V roku 1939 bunkre na základe Mníchovskej dohody obsadila nemecká armáda. V apríli 1945 zasa boli čiastočne použité pri ústupových bojoch tejto armády.

V rozhovore s Miroslav Košírerom z občiansekho združenia Zachráňme petržalské bunkre a Ivanom Janišom z občianskeho združenia B-S 6 Vrba pre Bratislavské noviny vysvitlo, že jeden z nich prišla navštíviť aj Eva Braunová s Adolfom Hitlerom. Dôkazy sú údajne zachytené na fotografiách.

bunker
zdroj: TASR

Stav bunkrov v súčasnosti

Od roku 2013 Ministerstvo obrany SR predáva v Bratislave petržalské bunkre.

Jedným z bunkrov je BS-8, ktorý môžeš vidieť na fotografii. Bol vybudovaný zhruba v strede petržalskej obrannej línie. Je zároveň najväčší pomedzi situovaných neďaleko Kopčianskej cesty pri hraničnej oblasti s Rakúskom.

V súčasnosti je súkromným vojenským múzeum a iniciátorom jeho založenia a prevádzkovania je známy bratislavský novinár a fotoreportér Miroslav Košírer, ktorý je súčasne aj predseda občianskeho združenia Zachráňme petržalské bunkre.

bunker
zdroj: TASR

Dnes sa o väčšinu objektov starajú nadšenci vojenskej histórie. Jedným z nich je Múzeum petržalského opevnenia, ktoré je taktiež občianskym združením. Nápad objekty rekonštruovať sa začal realizovať v roku 2011, kedy členovia múzea začali s podrobnejším čistením okolia objektu B-S 4 “Lány”.

Neskôr na to sme začali upravovať okolie, fasády a veľké poškodenia omietky. Objekt behom prvých pár dní zažil veľkú premenu, a to bol len začiatok  dlhoročnej cesty,“ píše múzeum.

Dnes je objekt B-S 4 Lány v unikátnom stave a návštevníci ho môžu vidieť v sprievode veľmi dobre informovaných členov združenia, ktorí podajú odborný a zaujímavý výklad. Bunker je možné vidieť aj počas roka, momentálne je prístupné verejnosti po dlhšom zavretí v dôsledku rozširujúcej sa pandémii. Otváracie hodiny môžeš nájsť na ich stránkach

bunker
zdroj: TASR
Zdroje: TASR, Bunkre, Petržalčan, Bratislavské noviny, Múzeum petržalského opevnenia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech