Pit­ch Extre­me — event, kto­rý si koneč­ne uži­jú nie­len star­tu­py ale aj divá­ci

Rišo Néveri / 15. septembra 2015 / Tools a produktivita

Pred pár dňa­mi odštar­to­va­la uni­kát­na súťaž, kto­rá bude zau­jí­ma­vá nie­len pre star­tu­po­vú komu­ni­tu, ale aj pre divá­kov zo širo­kej verej­nos­ti, keď­že bude vysie­la­ná naži­vo onli­ne. Pit­chEx­tre­me pri­ná­ša uni­kát­nu star­tu­po­vú súťaž, kto­rá bude plná extrém­ny­ch situ­ácií, emó­cií ale aj zába­vy.

 

Prinášame novú a netradičnú (extrémnu) formu odprezentovania mladých talentovaných startupistov. Klasické pitch eventy sú pre verejnosť málo pútavé a nezaujímavé. Keďže slovo startup pre nás znamená slobodu spôsobu prejavu a vystupovania, pričom konvenčné pitch eventy toto nedovoľujú. Rozhodli sme sa to zmeniť! Spojením najmodernejších technológií a šialených nápadov chceme vytvoriť sériu podujatí, ktoré odprezentujú naše mladé talenty. Našim cieľom je pripraviť startupy na extrémne ťažký startupový život, ale ponecháme im slobodu dať pitch podľa svojich predstáv.

 

Tím organizátorov uviedol: "Slovo startup pre nás predstavuje slobodu a to nielen pri realizovaní inovatívneho nápadu , ale aj vo vlastnom spôsobe prezentovania sa, keďže to žiaľ konvenčné startupové súťaže neumožňujú, rozhodli sme sa to zmeniť."

 

 

Priebeh súťaže:

Startupy sa môžu registrovať do 30.9. 2015 na www.pitchextreme.com, z ktorých porota vyberie 10 startupov. Najlepší kandidáti budú zdolávať extrémne záťaže, počas ktorých odprezentujú svoje nápady a to všetko pri prítomnosti kamery. Tieto momenty budú autentické a diváci uvidia reálne momenty a spontánne reakcie súťažiacich.

 

Porotcami budú Andrej Kiska z Credo ventures, Juraj Vaculík z Areomobilu, plus dvaja další porotcovia, ktorých predstavenie Vám neujde, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach(facebook, twitter), kde práve prebieha hľadanie posledného porotcu, ktorého máš možnosť vybrať aj Ty. Pošlite návrhy na david@pitchextreme.com.

 

Pridať komentár (0)