Pozri si, ako Tes­la Model S zabrá­ni­la zráž­ke vďa­ka fun­kcii „ins­tant spe­ed“

Jakub Duchoň / 20. novembra 2016 / Tech a inovácie

Tes­la sa sústre­ďu­je na vývoj svo­ji­ch vozi­diel s auto­nóm­ny­mi fun­kcia­mi, kto­ré majú obrov­ský poten­ciál aj pri bez­peč­nos­ti vodi­čov. Dnes ti uká­že­me video, kto­ré síce nie je pria­mo spo­je­né so samos­tat­nos­ťou vozid­la, no táto skve­lá fun­kcia pomoh­la zabrá­niť váž­nej zráž­ke. Maji­teľ vozid­la, Jason Huges, zve­rej­nil na You­Tu­be video, kto­ré sa sta­lo tak­mer osud­ným.

Jeden z majiteľov Modelu S vo verzii P85D zachytil s kamerou vzadu, ako sa jeho vozidlo vyhlo potencionálnej zrážke. Po tom, ako si vodič zozadu prichádzajúceho auta zrejme nevšimol, že šofér Tesly zastavil a odbáčal na parkovisko, takmer spôsobil nehodu s tragickými následkami. Nesústredený vodič hybridu Prius si príliš neskoro uvedomil, že to už zrejme neubrzdí a strhol volant smerom ku krajnici.

V tom čase však už bola Tesla dávno mimo nebezpečnej zóny. Zásluhy na záchrane pripisuje pán Huges extrémnemu zrýchleniu elektromotora, ktorý zabezpečí okamžitý maximálny krútiaci moment. Huges taktiež hovorí, že krátko po tom, ako video skončilo, už prekročil maximálnu povolenú rýchlosť, čo opäť dokazuje schopnosti Modelu S aj v „slabšej“ verzii P85D.

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk, zdroj titulnej fotografie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)