Pre motoristov sa pripravuje veľká zmena: Za rýchlosť ťa spokutujú „noví kompetentní“

  • Najdôležitejšie zmeny obecnej polície sa dotknú najmä vodičov
  • Mestskí policajti ťa budú môcť zastaviť a dať ti „fúkať“
Ilustračná foto
Ilustračná foto, TASR/Michal Svítok Unsplash/Sandy Ravaloniai Unsplash/Ibrahin Boran
  • Najdôležitejšie zmeny obecnej polície sa dotknú najmä vodičov
  • Mestskí policajti ťa budú môcť zastaviť a dať ti „fúkať“

Od januára 2024 môžu prísť na Slovensko obrovské zmeny v zákone o obecnej polícii. Ak ho totiž parlament schváli, Slováci si budú musieť ručičku tachometra ustrážiť ešte dôslednejšie.  

Denník Pravda upozornil na návrh zákona o obecnej polícii, ktorý by nahradil súčasne účinný zákon číslo 564/1991. Tento návrh už schválila vláda a aktuálne putuje do parlamentu. 

„Polícii chceme poskytnúť adekvátny priestor a nástroje na plnenie svojich úloh. Nová legislatíva im prinesie viac kompetencií, čím sa rozšíria ich právomoci,“ povedal ešte v decembri minulého roka dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec.

Tento úplne nový zákon by mal rozšíriť právomoci mestskej (obecnej) polície vo viacerých oblastiach. Týka sa to najmä oprávnenia požadovať preukázanie totožnosti, použitie donucovacích prostriedkov, no zásadne sa zmenia aj kompetencie mestskej polície voči vodičom.

„Navrhované zmeny v týchto dvoch zákonoch reagujú na čím ďalej väčšiu angažovanosť obcí, resp. obecných polícií aj v oblasti cestnej premávky, pričom najpodstatnejšími zmenami sú zavedenie možnosti pre príslušníkov obecnej (mestskej) polície objasňovať aj delikty súvisiace s požívaním alkoholu alebo inej návykovej látky u vodičov vozidiel a možnosť obce prejednávať prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti,“ uvádza sa v dôvodovej správe navrhovaného zákona.

Z uvedeného vyplýva, že najdôležitejšie zmeny obecnej polície sa dotknú najmä vodičov, pretože budú môcť u nich kontrolovať požitie alkoholu, rovnako môžu odstaviť tvoje vozidlo a povedať ti, aby si sa podrobil dychovej skúške, ak je podozrenie, že si pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky. Do tejto kategórie spadá aj nové oprávnenia na zadržanie vodičského preukazu a oprávnenie mestskej polície požiadať vodiča o predloženie dokladov.

Laicky povedané – znamená to, že mestskí policajti ťa budú môcť zastaviť a dať ti „fúkať“, rovnako od teba vyžadovať preukaz totožnosti a iné doklady.

Ďalšou zmenou, ktorá sa dotkne vodičov, je rozšírenie právomocí mestskej polície pri kontrole rýchlosti vozidla. V navrhovanom zákone je uvedené, že obecným policajtom sa navrhuje aj prejednávať formou objektívnej zodpovednosti prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti zaznamenávané stacionárnymi radarmi.

Viac policajtov, viac pokút

„Okrem tzv. statickej premávky sa navrhuje obciam možnosť prejednávať formou objektívnej zodpovednosti aj prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ktoré budú zaznamenané tzv. stacionárnymi radarmi (konštrukčne pevne spojenými so zemou). Určenie miesta, na ktorom bude meraná rýchlosť, bude potrebné kvôli zamedzeniu duplicít a kvôli efektívnosti merania podliehať súhlasu orgánu Policajného zboru,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.

Mestskí policajti budú môcť v blokovom konaní riešiť aj priestupky na úseku statickej premávky alebo priestupky pravidiel, akými sú odbočenie, porušenie zákazu vjazdu a podobne. 

„Nad rámec súčasnej právnej úpravy sa navrhuje pre obecnú políciu tiež možnosť prejednať v blokovom konaní aj priestupky spáchané neuposlúchnutím výzvy príslušníka obecnej polície pri objasňovaní priestupku alebo nepredložením dokladov na vedenie vozidla, priestupky vodičov nemotorových vozidiel či chodcov pri prechádzaní cez vozovku,“ píše sa v dôvodovej správe.

Zdroje: MINV, Rokovania.gov, Pravda

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá