Prenosné učebne na solárnu energiu, v ktorých je radosť učiť sa

  • Že ťa nebaví vyučovanie v našich školách a učebniach? Vedel by si si predstaviť vzdelávanie v prenosných učebniach kompletne poháňaných solárnou energiou s prírodnými materiálmi? Niečoho takého sa v najbližších rokoch dočkajú napríklad aj deti na Havaji.
54219b15c07a80a9910000b6_energy-positive-relocatable-classroom-anderson-anderson-architecture_30_-_dsc_6801_dxo_editaaa
andersonanderson.com
  • Že ťa nebaví vyučovanie v našich školách a učebniach? Vedel by si si predstaviť vzdelávanie v prenosných učebniach kompletne poháňaných solárnou energiou s prírodnými materiálmi? Niečoho takého sa v najbližších rokoch dočkajú napríklad aj deti na Havaji.

Spoločnosť Anderson Anderson Architecture so sídlom v San Franciscu prednedávnom dokončila prototyp energeticky nenáročných prenosných učební na Havaji, ktoré dokážu vyprodukovať až 4-krát viac energie než potrebujú. Prototyp funguje výlučne len na solárnu energiu a navrhnutý bol ako súčasť plánu štátu Aloha, ktorého podstatou je rozmiestniť až 10 000 prenosných učební v horizonte najbližších 10 rokov (v súčasnosti až štvrtina študentov na Havaji študuje v prenosných jednotkách nízkej kvality a slabej energetickej účinnosti). Tento prototyp však konečne ponúka potrebné a optimalizované vzdelávacie prostredie a je navrhnutý tak, aby sa pri výrobe elektriny a dodávke vody ušetrilo čo najviac energie.

zdroj foto: andersonanderson.com

Učebňa je tvorená tromi modulmi, ktoré majú spolu rozlohu takmer 90 m2 s neprehliadnuteľnou skosenou strechou pre efektívnejšie vetranie a pre zabezpečenie dostatku denného svetla v interiéri. Solárne panely, ktoré pokrývajú celú strechu majú farebný odtieň, ktorý redukuje vznik nadmerného tepla v miestnosti.

zdroj foto: andersonanderson.com

Všetky okná sú prispôsobené na dokonalé vetranie a interiér je vybavený drevenou konštrukciou s potrebnými certifikátmi, prírodnými materiálmi a prchavými organickými látkami (VOC). Simulácia tridsaťročného životného cyklu týchto prototypov odhaľuje nižšie náklady, ako je to pri bežných prototypoch podobného typu.

zdroj foto: andersonanderson.com

„Výroba a dodanie, materiály a produkty sú vyberané tak, aby sa zabezpečil čo najnižší dopad na životné prostredie a čo najväčší príspevok k zdravému životnému štýlu.“ Anderson Anderson Architecture

Vždy, pokiaľ je to možné, materiály vyberáme tak, aby šetrili prírodne zdroje a aby sa minimalizovali počiatočné náklady a taktiež náklady na údržbu. Projekt sa zameriava na problémy s výkonom učiteľov a taktiež na kvalitu životného prostredia v komunite počas vyučovania ako sú – teplota, prirodzené denné svetlo, kvalita vzduchu vo vnútri a taktiež ochrana, tvorba a udržanie zdrojov a energií.“ Anderson Anderson Architecture

Učebňa zahŕňa rozsiahle systémy monitorovania životného prostredia, ktoré odosielajú dáta o výkonnosti budovy na web, ktoré budú študované a skúmané vedeckým tímom počas obdobia 2 rokov. Údaje o budovách a výkonnosti budú taktiež použité ako učebné pomôcky pre študentov, iné školy a širokú verejnosť. Snímače „obsadenosti“ prispievajú k úspore energie tým, že „učia“ prototypy rôznym činnostiam, ako napr. automatické vypnutie svetiel, keď učebňu opustí posledný študent/vyučujúci.

zdroj foto: andersonanderson.com

„Prenosné“ v pravom slova zmysle :)

zdroj foto: andersonanderson.com

zdroj foto: andersonanderson.com

zdroj: inhabitat.com, andersonanderson.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech