Priestor vydezinfikujú do 10 minút a zabijú aj koronavírus: Inovatívne UVD roboty nájdete aj v slovenských nemocniciach

  • Špičkové UVD roboty využívajú nemocnice na celom svete. Päť z nich nájdete aj na Slovensku
  • Špičkové UVD roboty využívajú nemocnice na celom svete. Päť z nich nájdete aj na Slovensku

Pandémie sa v histórii ľudstva pravidelne opakujú už niekoľko storočí. Na rozdiel od minulosti nám však dnes v boji s infekciami spôsobenými vírusmi a baktériami pomáhajú aj tie najmodernejšie technológie. Jednou z nich je aj špeciálny germicídny UVD robot, ktorý pred dvoma rokmi vyvinula dánska spoločnosť zaoberajúca sa robotikou Blue Ocean Robotics s cieľom zabrániť prenosu infekcie počas pobytu v nemocnici.

„Dôvodom na vývoj UVD robota bolo vysoké percento pacientov, ktorí sa v nemocniciach nakazili nozokomiálnou infekciou. Ide o infekciu, ktorú pacient pred príchodom do nemocnice nemal a nakazil sa ňou práve počas návštevy nemocnice. Len v európskych krajinách zomrie na nozokomiálnu infekciu ročne približne 100 000 ľudí. Práve UVD robot dokáže takejto pridruženej nákaze predchádzať účinným vydezinfikovaním miestnosti na 99,99 %,“ vysvetľuje generálny riaditeľ spoločnosti UVD Robots ApS Per Juul Nielsen.

zdroj: uvd-robots.com

Žiarenie, ktoré zničí aj koronavírus

UVD robot funguje na princípe UVC žiarenia, ktoré má germicídne účinky. To znamená, že energia z tohto žiarenia, ktorú  robot vysiela, je schopná zničiť akékoľvek baktérie alebo vírusy vrátane koronavírusu, ktoré sa nachádzajú v jeho dosahu. „Čím je tejto energie viac, tým je ničenie baktérií účinnejšie. Množstvo potrebnej energie závisí na vzdialenosti, ako blízko je UVC žiarenie k povrchu, kde je vírus. Ak ste veľmi blízko, máte veľkú intenzitu žiarenia, a potrebujete tak menej času na zničenie vírusu,“ vysvetľuje Per Juul Nielsen princíp, na ktorom robot funguje.

Veľkou výhodou mobilného robota je práve jeho schopnosť samostatne sa pohybovať a dostať sa tak blízko k všetkým povrchom, vďaka čomu v miestnostiach nezanecháva žiadne šedé zóny. Ide o priestor, ktorý prekrýva napríklad posteľ alebo stolička, kam statické UVC žiarenie nedosiahne a tieto zóny tak zostanú nevydezinfikované. V prípade UVD robota však takáto situácia nehrozí. UVD robot dokáže veľmi rýchlo a efektívne vydezinfikovať aj väčšie priestory s vysokým rizikom infekcie, a to od všetkých druhov vysoko odolných a rezistentných baktérií a vírusov vrátane koronavírusu. Na štandardnú izbu pre pacientov mu tak stačí len 10 minút.

Za zdravotný prínos tejto inovatívnej technológie bola materská spoločnosť Blue Ocean Robotics tento rok dokonca zaradená medzi 50 najvplyvnejších robotických spoločností na svete v rámci zoznamu Robotics Business Review.

V 60 krajinách sveta

Špeciálne UVD roboty zabezpečujú vysoký hygienický štandard v zdravotníckych zariadeniach vo viac ako 60 krajinách sveta. Počas pandémie koronavírusu boli a naďalej sú nevyhnutnou súčasťou pri zabezpečovaní dostatočnej hygieny a zabránení šírenia koronavírusu v nemocniciach v Taliansku, Spojených štátoch amerických či čínskom Wu-chane. „Predtým, ako sme začali využívať UVD robota, bolo šesť lekárov nemocnice infikovaných vírusom COVID-19. Robota sme začali na dezinfekciu využívať pred dvoma mesiacmi a odvtedy sme nemali medzi lekármi, zdravotnými sestrami alebo pacientmi jediný prípad korony,“ povedal Christiano Huscher, chirurg spoločnosti Gruppo Poloclinico Abano, ktorá využíva germicídne roboty.

Okrem zdravotníckych zariadení a nemocníc s príchodom koronavírusovej pandémie začali UVD roboty využívať na dezinfekciu priestorov aj hotely, firmy či letiská, a to v miestach, kde sa zvykne zdržiavať väčšie množstvo ľudí a je tu potenciálne riziko nákazy.

Inovatívna technológia už aj na Slovensku

Túto špičkovú technológiu však nájdeme nielen vo svete, ale aj u nás. UVD roboty už aktuálne dezinfikujú v piatich najväčších slovenských nemocniciach, pre ktoré ich z Mimoriadneho medzinárodného fondu zakúpila poisťovňa Generali. „Ako spoločensky zodpovedná firma chceme byť tam, kde to situácia vyžaduje – stáť pri našich klientoch a byť ich celoživotným partnerom, ako aj solidárne pomáhať v spoločnosti a ohrozených komunitách. Aj preto sme sa rozhodli darovať piatim slovenským nemocniciam špičkové germicídne UVD roboty, ktoré sú veľmi užitočné nielen v období pandémie, ale aj v budúcnosti,“ vysvetľuje iniciatívu poisťovne Generali riaditeľka marketingu a komunikácie Jana Hajdu.

zdroj: Poisťovňa Generali

UVD robot vďaka Generali nájdete v Univerzitnej nemocnici Bratislava – Nemocnica akad. L. Dérera v Bratislave, v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave, v Univerzitnej nemocnici v Martine, Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach.

„Ukázalo sa, že v boji s pandémiou je okrem obrovského úsilia lekárov a zdravotníkov rozhodujúce aj technické zabezpečenie nemocníc. Veľmi si preto cením, že sa poisťovňa Generali rozhodla venovať inovatívny UVD robot práve našej nemocnici, v ktorej sa lieči najviac pacientov s ochorením COVID-19 na Slovensku,“ hovorí Alexander Mayer, námestník pre zdravotnú starostlivosť Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave (UNB).

Obdarované nemocnice tieto inovatívne prístroje využijú nielen v súčasnosti počas pandémie koronavírusu, ale aj do budúcna. „Eliminácia patogénov v nemocničnom prostredí je dôležitá nielen v čase pandémie spôsobenej koronavírusom. Preto UVD robot plánujeme používať na pracoviskách, kde sú pacienti najviac ohrození nemocničnými infekciami – na chirurgických klinikách, Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny, ale aj pri záverečnej dekontaminácii operačných sál či v pacientskych izbách“ uzatvára Adriana Kompaníková, vedúca lekárka Oddelenia nemocničnej hygieny Univerzitnej nemocnice v Martine.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech