Prí­rodná optická ilú­zia medzi Islan­dom a Nór­skom

vedelisteze.sk / 8. októbra 2016 / Zaujímavosti

Faer­ské ostrovy sa nachá­dzajú medzi Islan­dom a Nór­skom. V tomto veter­nom súos­troví sa nachá­dza neoby­čajné jazero Sør­vágs­vatn.

Jazero leží na okraji skal­na­tého útesu, rovno nad hla­di­nou oce­ánu. Ide o zau­jí­mavú optickú ilú­ziu, ktorá sa ti naskytne pri pohľade z toho správ­neho uhla. Budeš mať pocit, že jazero sa nachá­dza na rov­na­kej úrovni ako vysoké skal­naté útesy. V sku­toč­nosti sa však jazero nachá­dza vo výške 30 met­rov a útesy až 100 met­rov nad morom. Ak rád ces­tu­ješ, nene­chaj si ujsť tento zau­jí­mavý prí­rodný úkaz.

faroeconnordiymus

img: mymodernmet.com

faroefffound

img: mymodernmet.com

faroeconnor3

img: mymodernmet.com

faroejeroeon

img: mymodernmet.com

faroeeileen

img: mymodernmet.com

faroeconnor2

img: mymodernmet.com

faroeconnor1

img: mymodernmet.com

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)