Projekt EduCafe je jedinečným spojením vzdelávacích aktivít a prvotriednej kávy

  • Mirka je vyštudovaná učiteľka, ktorej po 10 rokoch profesie napadla jedinečná myšlienka - poskytovať neformálne vzdelávanie v príjemnom prostredí kaviarne. Sama totiž tvrdí, že nové poznatky si najlepšie zapamätáme pri rozhovore nad dobrou kávou či pivom. V EduCafe zažijete prednášky, workshopy a semináre, zamerané na množstvo oblastí, medzi ktorými si vyberú dospelí aj deti.
collagerth
EduCafe
  • Mirka je vyštudovaná učiteľka, ktorej po 10 rokoch profesie napadla jedinečná myšlienka - poskytovať neformálne vzdelávanie v príjemnom prostredí kaviarne. Sama totiž tvrdí, že nové poznatky si najlepšie zapamätáme pri rozhovore nad dobrou kávou či pivom. V EduCafe zažijete prednášky, workshopy a semináre, zamerané na množstvo oblastí, medzi ktorými si vyberú dospelí aj deti.

Na úvod nám povedzte niečo o vás ako o zakladateľoch – čo ste vyštudovali a v akých pracovných sférach ste pôsobili?

Mirka Kneslová  (MK) – som vyštudovaná učiteľka a v tejto oblasti som pôsobila v podstate celý profesijný život. V učiteľskej praxi som bola vyše 10 rokov a to v rôznych vzdelávacích inštitúciách – na stredných školách, na univerzite a tiež som pracovala pre súkromné jazykové školy. V posledných rokoch som sa viac ako učeniu venovala návrhom obsahov vzdelávania a tvorbe kurzov pre dospelých.

Dano Dida (DD) – vyštudoval som výtvarné umenie na bratislavskej VŠVU. Už počas školy som začal učiť na umeleckej škole, kde učím dodnes. Pôsobil som vo viacerých kultúrnych projektoch, niektoré  z nich som bol sám iniciátor (outdoorgallery, projekbunka.sk).

Opíšte nám príbeh EduCafe. Kedy ste sa rozhodli založiť ho a aká bola jeho hlavná myšlienka?

MK: EduCafe, ktoré som založila na jar v roku 2015, vzniklo v prvom rade ako priestor pre neformálne vzdelávacie aktivity dospelých. Keďže som sa vzdelávaniu dospelých a dospievajúcich celý svoj profesijný venovala a teda približne po tých 10 rokoch nastal čas založiť „niečo svoje” – rozhodne som v tom chcela pokračovať. Premýšľala som nad tým, ako urobiť vzdelávanie „stráviteľnejšie” a využiť najprirodzenejšie metódy učenia sa – ako sú napríklad rozhovory či neformálne prednášky.

foto: EduCafe

EduCafe je spojením espresso baru a miesta pre najrôznejšie vzdelávacie aktivity. Ako vznikol nápad spojiť tieto dva svety?

MK: K tomuto spojeniu som sa teda dostala pri hľadaní čo najpríjemnejšieho  a „najnenápadnejšieho” spôsobu vzdelávania. Dospelí sa učia inak ako deti a sami vieme, ako dobre si zapamätáme zaujímavé poznatky, ktoré sa dozvieme od priateľov pri rozhovore pri káve či pive. Vtedy, keď si ani neuvedomujeme, že sa niečo učíme. No a tieto úvahy ma priviedli k myšlienke realizovať rôzne vzdelávacie formáty v príjemnom prostredí kaviarne.

DD: Mal som pocit, že ku kvalitnému vzdelávaniu patrí aj kvalitný produkt – v našom prípade je to najmä káva a nápoje založené na báze espressa alebo filtrovanej kávy. Pre mňa samotného je kávový svet stále neprebádaný a EduCafe pre mňa je tiež platforma cez ktorú ho chcem skúmať, či už po stránke technickej alebo sociálnej.

S podnikaním takéhoto typu sa vždy spája mnoho ťažkosti. Ktoré boli tie hlavné, s ktorými ste sa museli na začiatku stretávať?

MK: V čase založenia bola pre mňa ťažisková tá prvá časť názvu – „edu”, referujúca k vzdelávaniu. Kaviareň fungovala len v čase podujatí. Bolo to aj preto, lebo som všetky činnosti pokrývala sama – od prípravy kávy, občerstvenia, cez dramaturgiu a pozývanie hostí, marketing, grafiku, až po upratovanie. Nesmierne ma to všetko bavilo :)

Ale, samozrejme, časom bolo nutné zamerať sa na strategickejšie úlohy a začala som sa „obzerať” po podobnom nadšencovi, ktorý by si prevzal starostlivosť o kaviarenskú časť. Celá situácia sa stala ešte zaujímavejšia po zistení, že mi pribudnú  aj materské povinnosti :) No a v tej dobe sa podujal Dano, s ktorým sme sa zoznámili práve v Educafe, že plnohodnotne doplní časť názvu „cafe”.

DD: Ja som do projektu vstúpil v júli 2016 po tom, čo Mirka išla na materskú prestávku. Kvalitný program sme obohatili o kvalitné produkty a otvorili priestor viac pre verejnosť. Samozrejme som priniesol aj nové témy z oblasti umenia a kultúry. A priniesol som trochu chaosu do procesov, ktoré Mirka mala zabehnuté :)

foto: EduCafe

Vo vašej kaviarni sa teda uskutočňujú semináre, workshopy či prednášky. Na základe čoho si vyberáte ich témy? Môžu vaše priestory využiť ľudia aj na súkromné účely?

MK: Áno, realizujeme u nás rôzne formáty. Čo sa týka tém a obsahu – vychádzala som z hľadania toho, čo chýba na trhu vzdelávania dospelých. Je tu uspokojivo pokrytý dopyt po kurzoch na rozvoj jazykových zručností a tiež mäkkých či manažérskych zručností, kreatívne kurzy sú tiež stále na vzostupe.

No veľmi úzka je ponuka kurzov zameraných na získavanie a rozvíjanie poznatkov z rôznych vedných a aj ďalších oblastí, ktoré ľudí vo voľnom čase zaujímajú, no nemajú sa kde a s kým o nich baviť. Také kurzy som videla úspešne fungovať aj na komerčnej báze napr. v Londýne či Viedni, alebo aj v porovnateľnejšej Ljubljane a Prahe.

Okrem vlastných formátov, poskytujeme priestor pre rôzne pravidelné stretnutia záujmových skupín (ako sú napríklad rečnícke kluby, knižný a výtvarný klub) alebo si môžu priestor prenajať firmy na svoje vzdelávacie aktivity. Máme stabilných klientov, ktorí už u nás robia školenia pravidelne a vidia EduCafe ako príjemnú alternatívu k formálnym seminárnym miestnostiam.

Aké prednášky či workshopy bývajú u ľudí najviac obľúbené? Ktoré témy najvýraznejšie rezonujú?

Najobľúbenejšie sú už tradičné „múdre utorky” – večery s prednáškou z oblasti vedy, techniky alebo aj histórie či umenia. Ako prednášajúcich sa snažíme oslovovať ľudí, ktorí sa venujú zaujímavým oblastiam, publikujú, blogujú, vystupujú, venujú sa popularizácii vedy. Je úžasné, že od takých ľudí ma v dnešnej dobe delí jediný e-mail. A tiež, že sú ochotní prísť ľudia, ktorí patria vo svojich oblastiach k slovenskej či európskej špičke a že sa s potešením vrátia a pochvaľujú si publikum a atmosféru.

Ďalej napríklad formát „rodinnej edukaviarne”, kde sa snažíme priniesť témy z večerných prednášok v popoludňajšom čase – tak, aby mohli prísť rodičia aj s deťmi. Vzdelávací rozmer majú však u nás aj obľúbené pravidelné ochutnávky kávy či vín.

Väčšina formátov, ktoré vytvoríme, je prenosná a už sme si vyskúšali realizovať EduCafe prednášky a kurzy aj mimo našich priestorov a dokonca mimo Bratislavy. Takto nám otvára projekt ďalšie možnosti, ktoré nemusia byť viazané na priestor, ale na pôvodnú myšlienku – neformálne vzdelávanie v príjemnej atmosfére.

foto: EduCafe

 

Kde pražíte vašu kávu a aké druhy môže u vás zákazník ochutnať?

DD: Spolupracujeme s mladou pražiarňou Diamonds roastery a pražiarom Tomášom. Kávu spolu vyberáme, organizujeme ochutnávky a workshopy pre verejnosť. Táto spolupráca je viac ako len dodávka kávy. Naše kávy pochádzajú zväčša z Afriky, Strednej a Južnej Ameriky. Pracujeme výhradne s jednodruhovými arabikami.

V ponuke máte okrem kávy aj zákusky, čaje, remeselné pivo a víno. Odkiaľ ich získavate a čím sa vyznačuje ich kvalita?

DD: Myslím, že dnes už nie je problém sa dostať ku kvalite, len treba trochu viac hľadať. My preferujeme malých dodávateľov, ktorý svoju prácu a svoj produkt dokonale poznajú. Tak je to pri čaji, pive a pod. Napríklad s čajmi nám pomáha Majo z Literárnej čajovne na Groslingovej, sám prešiel niekoľko plantáží s čajmi a ochutnal obrovské množstvo čajov. Podobne je to aj pri ostatných produktoch.

foto: EduCafe

Čo iné vás ešte odlišuje od ostatných espresso barov?

Educafe nemôže byť vnímané ako gastronomický projekt. To ani nebolo našou ambíciou. Kaviareň je u nás prostredím, kde sa realizuje vzdelávanie. Nie je to bežná gastro prevádzka s pevnými otváracími hodinami. Vzdelávacie aktivity majú prednosť, no a pokiaľ zostane popri nich čas otvoriť kaviareň pre verejnosť – vždy nás teší návšteva ľudí „len tak z ulice”, alebo aj pravidelných hostí, čo chodia len na kávu a vzdelávanie ich až tak neberie :)

Vaše priestory pôsobia príjemným a jednoduchým štýlom. Kde ste hľadali inšpiráciu pri zariaďovaní interiéru?

DD: Interiér prešiel malou premenou v lete 2016. Navrhla ho moja manželka Mária Dida. Asi 99 % som potom sám aj realizoval, čo bola aj inšpirácia pri návrhu – teda, aby to bolo realizovateľné s mojimi stolársko-murárskymi zručnosťami. Pri návrhu sme sa snažili celý priestor presvetliť a čo najviac vyčistiť aby pôsobil nerušivo a zároveň bol funkčný.

foto: EduCafe

Ktoré akcie sa u vás budú v najbližšej budúcnosti konať?

Na letné obdobie boli po minulé roky pripravené cykly prednášok, ktoré sme realizovali ako letnú školu. Na tento rok máme tiež pripravenú podobnú sériu – bude opäť z oblasti dejín Slovenska. A tiež letné ochutnávky vín, ako aj kurzy o káve. Počas leta tiež nepretržite prebiehajú už spomínané pravidelné stretnutia rôznych skupín.

Máte nejakú radu pre mladých ľudí, ktorí túžia rozbehnúť podobný biznis?

MK: Už v praxi tvorby kurzov na mieru, pre rôznych ľudí s najrôznejšími vzdelávacími potrebami som si uvedomila to, čo som sa neskôr snažila uplatniť aj pri tvorbe EduCafe a môžem to teda skúsiť ponúknuť ako radu: čím presnejšie si identifikujete a špecifikujete svoju cieľovú skupinu – teda ľudí, ktorým svoju službu chcete ponúknuť, tým lepšie môžete predvídať, čo asi budú chcieť a tým lepšie im vyhoviete. Nemožno ponúkať všetko pre všetkých a treba si pripustiť, že nie každý je „ten váš” klient či hosť.  A tak je to v poriadku.

DD: Určite si to dobre premyslieť a niekoľkokrát spočítať. Samotné gastro je veľmi ťažké odvetvie, tam si to naozaj treba premyslieť, nie je to také romantické ako to môže vyzerať, nehovorím len z vlastnej skúsenosti.  Treba naozaj nájsť niečo výnimočné prečo, sú ochotní zákazníci vstúpiť práve do jeho podniku – ale to asi nehovorím nič nové.

Je dobré ísť si za svojim snom, ale treba to vyvážiť racionálnou úvahou, lebo len udržateľné sny sa môžu stať aj úspešným biznis modelom. Nejaká dávka skúseností s podnikaním, určite nie je na zahodenie.  A určite treba vydržať, nie vždy to vydá na prvý pokus.

foto: EduCafe

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech