Radoslav Mizera: Pomáha budovať smart mestá a inšpirácie z Fínska prináša na Slovensko

  • Vizionár a úspešný podnikateľ Radoslav Mizera spoluzaložil medzinárodný startup Solved, ktorý pomáha mestám vytvárať modernejšie, udržateľnejšie a lepšie miesta pre život. Mnohé jeho riešenia sa osvedčili v zahraničí a majú šancu pomôcť aj Slovensku.
archív Radoslav Mizera, pixabay.com
  • Vizionár a úspešný podnikateľ Radoslav Mizera spoluzaložil medzinárodný startup Solved, ktorý pomáha mestám vytvárať modernejšie, udržateľnejšie a lepšie miesta pre život. Mnohé jeho riešenia sa osvedčili v zahraničí a majú šancu pomôcť aj Slovensku.

Ahoj Rado, už o niekoľko dní sa zúčastníš na konferencii Bratislava smart region. Prečo je smart téma dnes taká dôležitá?

Téma smart cities, alebo lepšie povedané rozumných miest, je v súčasnosti veľmi často spomínaná najmä v súvislosti so zlepšovaním podmienok pre život obyvateľov mesta. Medzi politikmi i firmami sa stala veľmi populárna, aj keď pohľad na túto tému je veľmi pestrý a nie jednoznačne definovaný. Často sa však zabúda, že smart riešenia sa netýkajú iba miest, ale vlastne celého regiónu. Napríklad v Hesinkách sa celá smart agenda rieši na regionálnej, a nie iba mestskej úrovni.

Na konferencii sa podelíš o svoje cenné skúsenosti zo zahraničia. O čom konkrétne budeš hovoriť?

Rád by som poukázal na to, aké dôležité je učiť sa nie na vlastných chybách, ale od tých najlepších. Cez Solved vieme prepojiť Bratislavský kraj, ale aj iné kraje, mestá a organizácie s tými najlepšími odborníkmi na tému smart cities po celom svete. Rád by som ukázal, ako sa k tejto téme pristupuje najmä v Dánsku a Fínsku, aké sú ich skúsenosti a aké sú základné faktory úspechu presadzovania tejto agendy.

Chcem tiež ukázať, že to nie je ani tak o technológiách, ako o mindsete – o tom, ako vieme komunikovať, spolupracovať, zdieľať informácie a v prvom rade ako docieliť to, aby sme boli transparentní. Napríklad v San Diegu sme pomohli vybrať to najlepšie riešenie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a jej uskladňovania. A to tak, že sme vytvorili nezávislý expertný panel, ktorý posúdil jednotlivé ponuky dodávateľov a pomohol tak vybrať to najlepšie riešenie pre mesto. Práve na Slovensku vnímame veľký problém vo verejnom obstarávaní, ale zároveň ponúkame osvedčené riešenie, ako tento problém systematicky odbúrať a docieliť čo najefektívnejšie využívanie verejných zdrojov.

Spomenul si už spoločnosť Solved – The Cleantech Company, ktorú si založil spolu s fínskymi kolegami. Prezraď nám prosím bližšie, čo je vaším poslaním?

Naším poslaním je spájať odborníkov po celom svete a vymieňať si tak skúsenosti v oblasti udržateľnosti, vrátane smart – rozumných – riešení. Fungujeme ako platforma, ktorá oslovuje mestá alebo podniky za cieľom zlepšovania ich ekologickej a spoločenskej stopy. Sprostredkujeme im poradenské služby, ktoré im dodajú experti cez našu virtuálnu platformu. Na druhej strane hľadáme najvhodnejších expertov na daný projekt, tému alebo výzvu. Klient platí nám a my potom platíme expertov za ich aktivitu v projekte. Takže inak povedané, sme platforma, cez ktorú firmy alebo mestá zdieľajú expertov na všetky možné témy v oblasti energetiky, mobility, urbanizmu, IoT, dizajnu, a podobne.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: Solved - The Cleantech Company

Aké zaujímavé projekty, na ktorých ste mali príležitosť pracovať, by si vypichol?

Za tie 4 roky podnikania máme za sebou takmer 100 projektov, väčších aj menších. Keďže sa venujeme skorému štádiu projektov (tzv. koncepčná fáza), mnohé z nich sa iba teraz plánujú alebo stavajú. Jeden z našich prvých projektov, ktorý už stojí a slúži ľuďom, sú morské kúpele v Helsinkách. Pre ne sme vytvorili celý udržateľný koncept, vrátane otázok financovania. Viac o projekte Allas Sea Pool sa dozviete na webstránke projektu. O to väčšia je naša radosť, že je veľký záujem rozšíriť tento koncept do celého sveta, napríklad aj do New Yorku alebo Londýna.

Na Slovensku máme úspešnú spoluprácu s mestami Trenčín alebo Poprad v hľadaní smart riešení pre pôvodný trenčiansky železničný most, alebo pri tvorbe smart city koncepcie pre mesto Poprad na základe fínskeho modelu z mesta Oulu. V zahraničí rozbiehame spoluprácu s organizáciami, ako C40 v Kodani pre projekty v Rio de Janeiro a Seattli pre oblasť odpadov a mobility. Sme tiež v rokovaniach s organizáciou United Smart City vo Viedni o využívaní našej platformy vo viac ako 600 mestách po celom svete.

Ako si už spomenul, pomáhate budovať smart mestá. Aké predpoklady mesto musí mať, aby sa takým mohlo stať?

V prvom rade musíme docieliť to, aby mestá, najmä cez svojich volených zástupcov, boli komunikatívne a otvorené spolupráci so všetkými záujmovými skupinami, teda podnikmi, aktívnymi občanmi, neziskovými organizáciami alebo s akademickou obcou. V druhom rade musia byť mestá transparentné, musia zverejňovať všetky dokumenty, zmluvy, zákazky. Zároveň musia sprístupniť svoje dáta na otvorenej báze, aby ich šikovní obyvatelia alebo podnikatelia premenili na niečo užitočné.

Takéto mestá musia mať jasnú víziu. Musia si uvedomiť, že sú čoraz viac zodpovedné za tvorbu pracovných miest a za inovácie. A až keď zvládneme tento prvý krok, až potom poďme hľadať riešenia na problémy okolo nás a identifikovať technológie. Lebo ak preskočíme prvý krok, spôsobíme si tým viac problémov, a také mesto bude všetko, len nie smart. Ak sa budú mestá chváliť iba modernými technológiami alebo aplikáciami, verte mi, že obyvatelia to na kvalite svojho života nepocítia.

Práve naopak, môžu spôsobiť viac škody ako úžitku, dokonca môžu byť takéto technológie zneužité až v náš neprospech, napríklad cez únik a zneužitie dát, alebo cez rôzne formy sieťových útokov. To znamená, že aby sme boli smart, v prvom rade na to musíme byť všetci pripravení. Nakoniec môže byť smart akékoľvek mesto, ak splní predpoklady, ktoré som vymenoval. A práve tento odkaz chceme sprostredkovať aj u nás.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: Solved - The Cleantech Company

Prečo by sme vlastne mali chcieť, aby sme žili v smart meste?

Smart mestá sú mestá rozumné, udržateľné a dobré pre život a podnikanie. Ako hovorí vice primátor mesta Poprad, Igor Wzoš, byť smart nie je výsada, ale je to nutnosť. Je to vlastne naša schopnosť pripraviť sa na budúcnosť, na výzvy, ktorým budeme čeliť. Práve smart riešenia, ktoré sú aplikované za účasti lokálnych firiem či startupov, dopomáhajú k tomu, aby boli mestá, obce, a vlastne celé regióny viac inovatívne, aby tvorili nové pracovné miesta, aby si posilňovali regionálnu konkurencieschopnosť. 

Preto je dôležité nezavádzať riešenia zo zahraničia v plnej miere, ale prepojiť malé a veľké podniky, lokálne aj zahraničné, a motivovať ich k inováciám, k testovaniu nových postupov, a tie potom vyvážať do celého sveta. Práve vo Fínsku sa spájajú aktéri v regiónoch, aby spúšťali pilotné projekty a v týchto tzv. živých laboratóriach inovovali a tvorili niečo s globálnym potenciálom. Lebo iba tak budeme schopní tvoriť zamestnanosť a zároveň zabezpečovať kvalitu života na lokálnej úrovni.

Ak by si mal určiť najväčšiu výzvu, ktorá nás na Slovensku v súvislosti s touto témou čaká, čo by to bolo?

Najväčšou výzvou je prechod na nové riešenia v oblasti mobility. Slovensko vyrába najviac áut na svete v prepočte na obyvateľa. A práve automobilový priemysel prejde celým radom inovácií v oblasti techniky, infraštruktúry, ale i biznis modelov. Ak si túto zmenu neuvedomíme, naše hospodárstvo bude čeliť veľkej výzve. A práve tu musíme byť smart, a motivovať mestá a kraje, aby sa nad touto výzvou seriózne zamysleli.

Zobraziť celú galériu (12)
zdroj: FB/farkasovskaludmila

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech