Rodičia sú len osoby opačného pohlavia či zákaz propagácie LGBTI. „Orbánov“ zákon na Slovensku neprešiel

  • Nezaradený poslanec NR SR Miroslav Urban chcel na Slovensku zaviesť novelu zákona proti LGBTI
  • Nápadne pripomínala Orbánov zákon
  • NR SR dnes tento návrh neschválila
  • Neprešiel ani návrh Eduarda Kočiša, ktorý chcel do Ústavy SR vsunúť, že rodičia sú len osoby opačného pohlavia
TASR_Milan Kapusta
TASR/Milan Kapusta
  • Nezaradený poslanec NR SR Miroslav Urban chcel na Slovensku zaviesť novelu zákona proti LGBTI
  • Nápadne pripomínala Orbánov zákon
  • NR SR dnes tento návrh neschválila
  • Neprešiel ani návrh Eduarda Kočiša, ktorý chcel do Ústavy SR vsunúť, že rodičia sú len osoby opačného pohlavia

Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorkovom hlasovaní odmietli návrhy noviel nezaradených poslancov.

Poslanec Miroslav Urban chcel novelou zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele zaviesť obdobu tzv. „Orbánovho zákona“, ktorý prijali v Maďarsku. Navrhoval, aby na školách, v škôlkach či v zariadeniach sociálnej starostlivosti nemohla byť neplnoletým osobám prezentovaná LGBT ideológia či iné ideológie nabádajúce k zmene pohlavia.

Chceli meniť ústavu

Chcel tiež, aby médiá a iní poskytovatelia audiovizuálneho obsahu nemohli reklamovať a ani vysielať obsah dostupný neplnoletým osobám, ktorý by mohol narúšať ich duševný a morálny vývoj, teda napríklad pornografiu, zmeny pohlavia, homosexualitu či prehnané násilie.

Sociálnych pracovníkov či učiteľov by podľa Urbanovho návrhu nemohli robiť osoby, ktoré boli odsúdené za pedofíliu či iné závažné trestné činy proti morálke. Poslanec tiež navrhoval, aby štát, rodičia a každý, kto sa podieľa na výchove, „povinne chránili právo detí na vlastnú rodovú identitu podľa ich pohlavia pri narodení“.             

Plénum tiež odmietlo návrhy, ktoré predložil nezaradený poslanec Eduard Kočiš. Chcel do Ústavy SR vložiť definíciu rodičov ako dvojice ľudí opačného pohlavia, teda ženy ako matky a muža ako otca. Takisto chcel doplniť znenie ústavy a súvisiacich zákonov o nemennosť pohlavia určeného pri narodení a taktiež vylúčiť možnosť „voľby“ pohlavia deťmi v dospievajúcom veku.

Zdroj: TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie