10 slovenských rozhľadní, ktoré ponúkajú tie najkrajšie výhľady na krajinu a mal by si o nich vedieť

  • Na Slovensku v poslednom čase vyrástlo hneď niekoľko vyhliadkových veží, ktoré sa oplatí navštíviť
  • Aby sme ťa inšpirovali, urobili sme výber tých, z ktorých výhľady naozaj stoja za to
wak
TASR/František Iván/Bojnice Vyhliadková Veža
  • Na Slovensku v poslednom čase vyrástlo hneď niekoľko vyhliadkových veží, ktoré sa oplatí navštíviť
  • Aby sme ťa inšpirovali, urobili sme výber tých, z ktorých výhľady naozaj stoja za to

Vyhliadková veža Tokaj, Malá Tŕňa

Dominantou Vinohradníckej oblasti Tokaj je 12 metrov vysoká Vyhliadková veža jedinečná svojim tvarom dreveného suda. Oceľovú konštrukciu veže dotvárajú drevené lamely. Je umiestnená vo vinohradoch medzi obcami Malá Tŕňa a Černochov. Veža spolu s altánkom a detským ihriskom je ideálnym oddychovým miestom pre turistov, cyklistov a rodiny s deťmi.

Posted by TOKAJ JE LEN JEDEN – Združenie Tokajská vínna cesta on Thursday, April 7, 2016

Pri výstupe na vrchol sa predostrie nádherný výhľad na región Tokaj a jeho vinohrady. Nočné osvetlenie pridáva na jedinečnosti veže a je nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka, ktorý si chce vychutnať večerné čaro Tokaja pod hviezdami.

Rozhľadňu v obci Okružná 

Päť metrov vysokú rozhľadňu v obci Okružná v okrese Prešov otvorili pre verejnosť len nedávno. Rozhľadňa „na bani“ je orientovaná na všetky svetové strany a postavili ju dobrovoľníci Farskej charity Okružná v rámci projektu Oáza pokoja. Celá stavba pozostáva z drevených profilov na betónovom základe.

Posted by Gréckokatolícka charita Prešov on Monday, July 1, 2019

Autorom a realizátorom myšlienky je Jozef Sukovský z Farskej charity Okružná. Rozhľadňa je súčasťou relaxačnej cesty, ktorá vedie po vrchole starej bane až po studničku s pitnou vodou. Dovidíš z nej na Kapušiansky hrad, okolité obce a v prípade priaznivého počasia až na vrcholce Vysokých Tatier.

Výhliadka Dubeň

Na vrchole kopca Dubeň nad Žilinou vyrástla pomerne nová rozhľadňa od slovenského architektonického štúdia FKF Design. Najkratšia trasa, ktorou sa sem môžeš dostať vedie z mestskej časti Žilina – Zádubnie. Kúsok od zastávky MHD Prípojná sa nachádza panelová cesta, na konci ktorej je zásobáreň vody pre mestskú časť.

Posted by Smelo.sk on Saturday, August 24, 2019

Nasleduje chôdza po lúke na vrch Dubňa a prechod cez les. Celá trasa má z uvedeného miesta dĺžku približne 1,4 kilometra. Ďalšie možnosti prístupu sú po turistických chodníkoch z mestských časti Budatín alebo Zástranie. Trasa v oboch prípadoch vedie prevažne cez les, po hrebeni Dubňa. Od Budatína má dĺžku do 2 kilometrov a od Zástrania približne 4 kilometre.

Posted by Andrea Starinská Ďanovská on Monday, August 12, 2019

Rozhľadňa Dúbravka

Neďaleko od Trenčína sa v Soblahove nachádza rozprávková rozhľadňa Dúbravka. Domáci túto časť obce nazývajú Dúbravky – Jalovčina a práve podľa toho nazvali aj rozhľadňu. Nájdeš ju na lúke nad soblahovským cintorínom, na mieste, kadiaľ kedysi dávno viedla lesná železnica na trase Trenčín – Selec.

Posted by Rozhľadňa Soblahov "Dúbravka" on Tuesday, November 17, 2015

Rozhľadňa je vysoká 9,5 metra a má dve podlažia. To spodné podlažie ponúka posedenie pre turistov a vrchné zas nádherné výhľady na Považský Inovec, Biele Karpaty, Strážovské vrchy, ako aj okolité obce Trenčiansku Turnú, Mníchovu Lehotu, Trenčín či Nové Mesto nad Váhom.

Rozhľadňa Terchovské srdce

30 metrová rozhľadňa Terchovské srdce je vybudovaná na vrchu Oblaz a nachádza sa na konci náučného chodníka, ktorý je zameraný na faunu a flóru Národného parku Malá Fatra. Autorom návrhu rozhľadne je známy ľudový umelec a člen terchovského zoskupenia bratov Muchovcov Alojz Mucha.

ROZHLEDNA TERCHOVSKÉ SRDCE

Posted by Příroda nejen Orlických hor – fotografie on Sunday, August 25, 2019

Inšpiráciou pre neho bola rekvizita šibenice, ktorá stála na tom istom mieste na vrchu Oblaz v roku 1935 pri nakrúcaní dnes už legendárneho Jánošíka s Paľom Bielikom. Názov Terchovské srdce je podľa piesne: „To terchovské srdce na dvoje sa delí, jedna strana plače, druhá sa veselí…“ Na vyhliadkovej veži sa nachádzajú 3 terasy, z ktorých môžeme obdivovať výhľady najmä na obec Terchovú a okolité vrcholy Malej Fatry.

Svätojánska rozhľadňa, Liptovský Ján

Turistická rozhľadňa nad obcou Liptovský Ján bola dokončená a sprístupnená verejnosti v roku 2013. Ponúka výhľad na celú obec a široké okolie. Nachádza sa v lokalite Stráne nad cintorínom pod vrchom Kameničná (829 m.n.m.).

Svätojánska rozhľadňa sa týči nad obcou Liptovský Ján a ponúka výhľad na celú obec a široké okolie. Dostaneš sa k nej…

Posted by Žilinský turistický kraj on Saturday, October 19, 2019

Dostaneš sa k nej priamo z obce z Ulice pod Stráňou alebo z areálu termálneho prameňa Teplica (mostíkom cez potok Štiavnica). K rozhľadni vedie upravený chodník, ktorý začína z cesty v blízkosti cintorína. Rozhľadňa je celodrevená, svojim tvarom a použitými materiálmi vychádza z tradičnej slovenskej architektúry. Výška rozhľadne presahuje 10 metrov.

Turistická rozhľadňa Čerešenka

Bitka pri Rozhanovciach neznamenala len koniec vlády Omodejovcov na východnom Slovensku, ale tiež začiatok konca panovania Matúša Čáka na strednom a západnom Slovensku. Na pripomenuite tejto historickej udalosti vyrástla na „rozhanovskom poli“ turistická rozhľadňa.

🇸🇰 Rozhľadňa Čerešenka – pekné výhľadové miesto, pomerne dobre dostupné z Košíc. Skvelé miesto na romantické západy…

Posted by Vaš Ko on Sunday, November 3, 2019

Rozhľadňa bola postavená na návrh architekta Ladislava Kočiša v celkovej sume 33 000 eur. Rozhľadňa je vysoká viac ako 11 m. Jej tvar evokuje stredovekú strážnu vežu, jej bočné otvory v tvare kríža zase naznačujú, že stojí na pietnom mieste, na mieste, kde vyhasli tisíce životov. Z jej vrcholu vidno panorámu Slanských vrchov, údolie Torysy, časť Volovských vrchov s Kojšovskou hoľou a za dobrého počasia dokonca i kúsok Lomnického štítu.

Vyhliadková veža Hradová

Táto vyhliadková veža je umiestnená na vrchole kopca Hradová na severnom okraji mesta Košice. Prístupná je chodníkom pre peších (cca 20 min) z parkoviska štátnej cesty Košice – Kavečany.

Veža je viac ako 21 metrov vysoká priestorová oceľová konštrukcia doplnená drevom, ktoré je použité ako nášľapná vrstva podlahy. Štvornohý stôl má konzolové vyloženia troch vyhliadkových terás vo výške 10,88 m, 13,6 m, 16,32 m. Vyhliadkové plošiny sú chránené drevenou ihlanovou strechou s plechovou krytinou.

Rozhľadňa Veľká Homola

Malé Kar­paty, ktoré sú až 100 km dlhé a 15 km ši­roké po­ho­rie výš­kou síce ne­vy­ni­kajú, no ich naj­vyš­šie vr­chy pre­vy­šujú svoje poho­rie o 500 až 550 met­rov. K nim patrí aj Veľká Ho­moľa. Práve tu otvorili novú roz­hľadňu, ktorá sa pri mier­nom vetre nekolíše tak, ako to bolo v prí­pade jej pred­chod­kyne.

Posted by MODRANSKÉ ZVESTI – oficiálny FB profil on Friday, October 5, 2018

Cel­kovo nová roz­hľadňa stála takmer 112 OOO eur. Pred tým, než sa k no­vej roz­hľadni do­sta­neš, je po­trebné pre­ko­nať po­hodl­ných (ne­ce­lých) 250 výš­ko­vých met­rov, čo po­trvá zhruba ho­dinu, ak si na vý­stup zvo­líš „čer­venú trasu“ z re­kre­ač­nej ob­lasti Zo­chova chata – Pie­sok.

Vyhliadková veža Bojnice

Nad kú­peľ­ným mes­tom vy­rá­stla nová tu­ris­tická at­rak­cia. Kú­pele Boj­nice tu po­sta­vili trid­sať met­rov vy­sokú vy­hliad­kovú vežu. Mô­žeš ju nav­ští­viť od 8:00 do 21:00. Vstupné je sta­no­vené na 6 eur pre do­spe­lého a 3 eurá pre deti.
Vy­hliad­ková veža s pre­vý­še­ním asi 30 met­rov má oce­ľovú kon­štruk­ciu, dre­venú lávku a stú­pa­nie 6 %. Sú­čas­ťou stavby je aj to­bo­gán, kto­rým sa návštev­níci môžu spus­tiť z vr­chola veže na­dol.

Posted by Úžasné Slovensko – Wonderful Slovakia on Saturday, August 3, 2019

Pô­vodný zá­mer kú­pe­ľov po­čí­tal s vý­stav­bou veže s pre­vý­še­ním 60 met­rov, s čím však ne­sú­hla­sili pa­miat­kari. Kú­pele sa podľa ich ria­di­teľa budú sna­žiť do­siah­nuť sú­hlas s jej ďal­ším zvý­še­ním. Ná­klady na vý­stavbu veže pred­sta­vo­vali 2,12 mi­li­óna eur. Vý­stavba veže si mala podľa tvr­de­nia ria­di­teľa kú­pe­ľov vy­žia­dať vý­rub šty­roch alebo pia­tich stro­mov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK