Sam­sung zva­žu­je vytvo­re­nie hol­din­go­vej spo­loč­nos­ti

Patrik Tarics / 29. novembra 2016 / Tech a inovácie

Juho­kó­rej­ský tech­no­lo­gic­ký gigant utŕ­žil ten­to rok nejed­nu tvr­dú ranu. Okrem toho, že ten­to výrob­ca stra­til kvô­li prob­lé­mo­vej Gala­xy Note 7-čke poriad­ny balík peňa­zí, nema­lá ujma pos­tih­la aj jeho meno, kto­ré si ľudia budú ešte dlho spá­jať s tým­to nepo­da­re­ným a život ohro­zu­jú­cim smart­fó­nom. V nad­väz­nos­ti na nedáv­ne uda­los­ti sa však v útro­bá­ch spo­loč­nos­ti schy­ľu­je k poriad­nej zme­ne.

Investičná spoločnosť Elliot Management vlastní malý, no rozhodne nie zanedbateľný podiel v Samsungu. Je známe, že aj ten najmenší podiel v takto obrovskej spoločnosti je otázkou obrovskej sumy peňazí, ktorú si bežný smrteľník ani len nedokáže predstaviť. Po nie veľmi úspešných uplynulých troch mesiacoch táto investičná spoločnosť prišla s návrhom, ktorý by mohol dopomôcť k napraveniu neblahej povesti. Pre obnovu dobrého mena by sa mal juhokórejský gigant rozdeliť na dve časti, podobne ako tomu bolo minulý rok pri vzniku spoločnosti Alphabet.

samsung-galaxy-note-7-vs-galaxy-s7-edge-quick-look-aa-3-1000x563

foto: fonyzciny.startitup.sk

Vytvorenie holdingovej spoločnosti, ktorá by zastrešovala Samsung taký, aký ho poznáme dnes, by mohla dopomôcť k lepšej transparentnosti. Okrem toho by vstup na akciový trh mohol zabezpečiť lepšie riadenie v prípade, že by sa problém podobný tomu, ktorý nastal v phablete Samsung Galaxy Note 7 niekedy ešte zopakoval. Hoci by reštrukturalizácia rozhodne prospela, tak stále nebolo jasné, či vôbec k podobnému kroku skutočne dôjde, nakoľko je tento gigantický výrobca známy svojou typicky juhokórejskou štruktúrou. Včera sa však konalo zasadnutie, ktoré potvrdilo správy o chystajúcich sa zmenách.

„Spoločnosť Samsung Electronics podnikla za posledné roky viaceré kroky k zjednodušeniu svojej podnikateľskej činnosti za cieľom zefektívnenia kľúčových kompetencií a v týchto krokoch pokračujeme aj naďalej. To zahŕňa aj možnosť vytvorenia holdingovej štruktúry, ktorá bo mohla priniesť výhody v podobe vstupu na viaceré medzinárodné burzy.

Našim cieľom je vytvorenie optimálnej štruktúry podniku, ktorý by bol vysoko komplexný a zároveň by spĺňal významné strategické, prevádzkové, právne, regulačné a finančné aspekty. Okrem toho by si spoločnosť zachovala externých poradcov, ktorí by dohliadali na všetky obchodné činnosti. Proces kontroly však bude trvať minimálne 6 mesiacov a Samsung Electronics vyvodí konečné rozhodnutie až po jeho ukončení.“

fony_banner

zdroj: fonyzciny.startitup.sk, zdroj titulnej fotografie: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)