Sila vôle skutočne nefunguje, takto dosiahneš zmenu

 • Ak chceš spraviť akékoľvek trvalé zmeny vo svojom živote, žiť zdravšie, zlepšiť svoje vzťahy alebo napríklad napísať knihu, sila vôle ti na to stačiť nebude. Práve naopak, v niektorých situáciách môže pracovať proti tebe.
patrick-hendry-221863 (1)
unsplash.com/patrick hendry
 • Ak chceš spraviť akékoľvek trvalé zmeny vo svojom živote, žiť zdravšie, zlepšiť svoje vzťahy alebo napríklad napísať knihu, sila vôle ti na to stačiť nebude. Práve naopak, v niektorých situáciách môže pracovať proti tebe.

 

Najlepšie je postaviť sa k osobnému rozvoju a k dosahovaniu úspechu ako k prekonávaniu závislosti. Pretože to je presne to, o čo ide. Ako ľudské bytosti, všetci máme svoje závislosti, ktoré nám bránia v dosiahnutí našich cieľov.

Silou vôle úspech nedosiahneš

,,Sila vôle je pre ľudí, ktorí si stále nie sú istí tým, čo chcú robiť.“ – Helia

Ak sa vyžaduje, aby si použil silu vôle na to, aby si niečo spravil/nespravil, znamená to, že sa v tebe odohráva zrejmý vnútorný konflikt. Chceš zjesť tú čokoládu, ale zároveň chceš byť zdravý. Odohráva sa konflikt medzi prostredím a tvojim cieľom. Napätie sa stupňuje. Čo urobíš? Budeš silný a tentokrát odoláš, alebo to nezvládneš?

Podľa psychologického výskumu funguje sila vôle ako sval. Je to konečný zdroj, ktorý sa časom môže vyčerpať a unaviť. Ako dôsledok musíš potom na konci namáhavého dňa, keď je už tvoja sila vôle na dne, čeliť pokušeniam bezbranný. So silou vôle si tak stratil aj schopnosť kontrolovať svoje túžby.

Tomuto si pravdepodobne doteraz veril aj ty. Je zrejmé, že psychologický výskum o sile vôle vysvetľuje správanie človeka, ale len povrchne, na úrovni účinkov. Samotný fakt, že potrebujeme silu vôle, má dve príčiny:

 1. Nevieš, čo chceš a si teda vnútorne rozpoltený.
 2. Neodhodlal si sa k niečomu alebo si si vytvoril podmienky, ktoré tvoje odhodlanie uľahčujú.

Čo naozaj chceš?

Ak tvoj život vyžaduje silnú vôľu, ešte si neurčil čo presne chceš. Pretože keď sa rozhodneš, vnútornej hádke je koniec. Ako Michael Jordan raz povedal: ,,Keď už som sa rozhodol, nikdy som nad tým znova neuvažoval.“

Akonáhle sa rozhodneš, čo naozaj chceš a rozhodnutie padne, je koniec. Spolu s ním padli aj všetky budúce rozhodnutia v tejto problematike. Bez debaty.

Myslíš to naozaj vážne? Alebo sú to len reči? Stále si nerozhodný, alebo rozhodnutie už padlo?

Kým sa nerozhodneš, budeš musieť využívať silu vôle a spravíš minimálny pokrok.

Si odhodlaný?
Čo je odhodlanie?
Ako vieš, že si pre niečo odhodlaný?

Ak ide o dosahovanie cieľov, odhodlanie zahŕňa:

 • investovať vopred;
 • konať verejne/zodpovedne;
 • určiť si harmonogram;
 • získavať spätnú väzbu;
 • odstrániť z prostredia všetko, čo tvojmu odhodlaniu bráni.

Ak si sa skutočne pre niečo odhodlal, v tvojej mysli je to ako keby si už uspel. Všetky pochyby sú preč.

Keby si sa odhodlal zabehnúť maratón, tak sa uistíš, aby bolo všetko pripravené a nič nenecháš na náhodu.

Začneš tým, že sa prihlásiš na pretek (investuješ vopred). Zverejníš to a povieš o tom svojim blízkym. Zoženieš si partnera, ktorú bude bežať s tebou, a ktorý bude dohliadať na tvoj zodpovedný prístup. Budeš zaznamenávať svoj pokrok (spätná väzba) a hlásiť sa svojmu partnerovi. Nakoniec zo svojho života odstrániš všetko, čo ti v behu bráni.

Odhodlanie znamená, že si vybuduješ externý obranný mechanizmus okolo svojich cieľov. Tvoje vnútorné predsavzatie, bezbranné voči vonkajšiemu prostrediu, nie je odhodlaním.

Vytvor podmienky, ktoré zabezpečia nevyhnutnosť úspechu.

Bez ohľadu na to, ako si vnútorne presvedčený, zlyháš, ak nezmeníš aj prostredie, v ktorom žiješ.

Tu zlyháva sila vôle, lebo sa nesústredí na zmenu prostredia, ale na osobné úsilie prekážky z prostredia prekonať. Čo sa nakoniec stane? Nakoniec podľahneš okoliu, aj napriek svojej najväčšej snahe odolať.

Prostredie je silnejšie než tvoje vnútorné odhodlanie. Ako ľudská bytosť, vždy nadobúdaš podobu prostredia, do ktorého sa dostaneš.

Následne, najlepším rozhodnutím je vedome prispôsobiť svoje prostredie, aby uľahčilo tvoje odhodlanie.

Ak chceš prestať s pitím alkoholu, musíš najprv:

 1.  prestať sa stretávať s ľuďmi, ktorí pijú alkohol;
 2. chodiť na miesta, kde sa podáva alkohol.

Tvoja sila vôle zlyhá, ak tak neurobíš. Musíš sa skutočne rozhodnúť, odhodlať a vytvoriť prostredie, ktoré spôsobí, že sa úspech stane nevyhnutným.

Takto funguje evolúcia. Prispôsobujeme sa svojmu prostrediu. Vedomá evolúcia teda znamená vedome si vybrať alebo pretvoriť prostredie, ktoré nás vyformuje do ľudí, akými sa chceme stať.

Všetko v živote je prirodzený proces. Prispôsobujeme sa a vyvíjame na základe prostredia, ktoré si vyberáme. Si, kto si, vďaka prostrediu. Chceš sa zmeniť? Zmeň svoje prostredie.

Záver

Bill Walsh raz povedal: ,,Ak tvoje „prečo“ je dostatočne silné, ľahko prídeš na to „ako“ !“.

Ak potrebuješ silnú vôľu znamená to, že:

 • ešte si sa nerozhodol;
 • opodstatnenie tvojho cieľa (tvoje „prečo“) nie je dostatočné;
 • dostatočne si sa neodhodlal pre to, čo sa snažíš dosiahnuť;
 • tvoje prostredie ti bráni v dosiahnutiu svojich cieľov.

Namiesto toho, aby si sa sústredil na správanie, sústreď sa na prostredie. Tvoje okolie spolu s ľuďmi v ňom, je najlepším indikátorom toho, kým si a kým sa stávaš.

zdroj: journal.thriveglobal.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech