Skupina Slovákov môže od nového roka platiť menšie dane, má to však svoje „proti“

  • Rast mzdy prekonáva pomalší rast nezdaniteľnej časti
  • Zisti, čo by mohlo umožniť občanom platiť nižšie dane štátu
Eurové bankovky a muž s vystresovaným výrazom
Ilustračný obrázok, Unsplash/Markus Spiske, Unsplash/@sammywilliams
  • Rast mzdy prekonáva pomalší rast nezdaniteľnej časti
  • Zisti, čo by mohlo umožniť občanom platiť nižšie dane štátu

Od januára budú zamestnanci a podnikatelia platiť o niečo nižšie dane. Od júla sa totiž zvýši životné minimum, čo prinesie zmenu aj v nezdaniteľnej časti, ktorá je s ním spojená. Nezdaniteľné minimum je časť príjmu, z ktorej nie je odvádzaná daň. 

Ako informuje portál Finsider, výsledkom tohto opatrenia by mohlo byť, že ľudia začnú platiť štátu menej peňazí. Avšak aj napriek tomu, že nezdaniteľné minimum každoročne stúpa, rastie pomalšie ako mzdy. Výsledkom toho je, že väčšina ľudí platí každý rok vyššie dane. Výhodu z toho budú mať tak iba tí, ktorých príjem sa nijako nezmení.

Pomalší rast

Podľa nových opatrení sa suma životného minima bude zvyšovať o medziročný rast cien nízkopríjmových domácností v posledných dvanástich mesiacoch.

Štatistický úrad SR uviedol, že v apríli tento rast dosiahol úroveň 14,7 percenta. V dôsledku toho sa suma životného minima od júla zvýši z aktuálnych 234,42 eura na 268,88 eura mesačne.

Nezdaniteľné minimum, ktoré sa počíta ako 21-násobok životného minima, sa od januára budúceho roka zvýši zo sumy 4 922,82 eura na 5 646,48 eura ročne. To znamená, že zamestnanci budú mať každý mesiac od dane oslobodených 470,54 eur. V súčasnosti ide o sumu 410,24 eura.

Zvýšenie nezdaniteľného minima by malo zamestnancom priniesť vyššiu čistú mzdu a živnostníkom nižšiu daňovú povinnosť, pretože sa odpočítava od základu dane.

Bezdetný zamestnanec s priemernou mzdou na konci mesiaca, ktorý v súčasnosti zarába viac ako 992 eur čistého, by od januára mal zarobiť o vyše 12 eur viac. To všetko vďaka zníženiu daňového základu prostredníctvom nezdaniteľného minima.

Zamestnanec tak zaplatí štátu aj nižší preddavok na daň. Živnostníci tiež zaplatia menej daní a od januára im zároveň stúpnu minimálne odvody.

Tiché zdanenie

V skutočnosti by pracujúci mohli platiť štátu menej peňazí na daniach. Avšak nezdaniteľná časť, ktorá sa vzťahuje na daňovníka, rastie pomalšie ako zárobky v krajine.

Napríklad minulý rok sa nezdaniteľné minimum zvýšilo o 1,5 percenta oproti predchádzajúcemu roku, zatiaľ čo priemerná mzda stúpla približne o 7,7 percenta. V dlhodobom porovnaní sa nezdaniteľná časť zvýšila viac ako priemerná mzda v posledných rokoch.

ruky v ktorých sú položené bankovky
zdroj: Unsplash/Christian Dubovan

Novela zákona, ktorá nadobudla účinnosť v januári 2020, mala zabezpečiť rýchlejší rast nezdaniteľnej časti. V predchádzajúcich rokoch sa táto časť počítala ako 19,2-násobok životného minima. Zmena priniesla zvýšenie ročnej nezdaniteľnej časti o viac ako 378 eur. Súčasne sa však znížila hranica zárobku, od ktorej sa nezdaniteľné minimum začína krátiť.

Pred novelou bola táto hranica stonásobkom sumy platného životného minima, avšak teraz je to 92,8-násobok. Toto zníženie spôsobilo, že nezdaniteľná časť sa kráti vyššiemu počtu pracujúcich.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vtedy analyzovala spomínané opatrenia. Podľa ich analýzy zmena pomohla „eliminovať tiché zdanenie“ v roku 2020, ale dlhodobý problém nevyriešila.

Tiché zdanenie sa vyskytuje, keď pracujúci platia vyššie dane, aj keď sa sadzba dane nemení. Tento problém spôsobuje pomalšie rastúce nezdaniteľné minimum.

V súčasnosti predstavuje nezdaniteľná časť dane približne 31,5 percenta priemernej mzdy. V čase schvaľovania zákona to bolo 30,3 percenta. Keď nastali zmeny, percento vzrástlo na 32, ale postupne sa znovu znižuje.

penazenka, peniaze
zdroj: Unsplash/Emkal

Uplatnenie nezdaniteľného minima

Štát umožňuje občanom uplatňovať nezdaniteľné minimum buď mesačne, alebo raz ročne. Taktiež existujú legislatívne ustanovenia, ktoré definujú príjmy, na ktoré sa nezdaniteľná časť vzťahuje.

Tieto príjmy zahŕňajú príjem zo závislej činnosti, ako napríklad zamestnanie, príjmy z podnikania a príjmy z iných samostatných zárobkových činností. Nezdaniteľné minimum sa nevzťahuje na iné príjmy.

Zamestnanci si môžu uplatniť nezdaniteľnú časť len u jedného zamestnávateľa, ktorý ju zohľadňuje pri výpočte mesačnej mzdy. Živnostníci si nárok na nezdaniteľnú časť uplatňujú pri podaní daňového priznania.

Od januára tohto roku je nezdaniteľná suma stanovená na 410,24 eura mesačne a 4 922,82 eura ročne. Túto sumu môžu uplatňovať ľudia, ktorí dosiahnu príjem najviac 21 754,18 eura v priebehu roka. Nad touto hranicou sa začína uplatňovať postupné znižovanie nezdaniteľnej časti.

Ak niekto zarobí viac, môže si vypočítať svoju nezdaniteľnú časť. Základom pre výpočet je 44,2-násobok životného minima, z ktorého sa odpočíta štvrtina dane. Nezdaniteľná časť postupne klesá s rastúcim príjmom až do nuly.

Zamestnanci, ktorí dosiahnu vyšší príjem a mesačne uplatňujú plnú nezdaniteľnú časť, môžu čeliť daňovému nedoplatku v priebehu roka, ktorý sa potom odpočíta zo mzdy pri ročnom zúčtovaní.

Zdroje: Finsider, Štatistický úrad SR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá