Sláv­ny Tet­ris dnes osla­vu­je svo­je 30 naro­de­ni­ny

Šandi / 7. júna 2014 / Tools a produktivita

Rus Ale­xej Pažit­nov vydal 6. júna 1984 hru, kto­rú si v živo­te skú­sil snáď kaž­dý. Skla­da­nie rôz­ny­ch tva­rov na seba tak, aby ste vypĺňa­li celé riad­ky skôr, než naj­vyš­šie polo­že­ná kos­tič­ka dosiah­ne stro­pu, dnes pozná­me pod menom Tet­ris. Hra vznik­la na pôde Soviet­skej aka­dé­mie vied pre tamoj­ší počí­tač Elek­tro­ni­ka 60.

Nakoniec si však Tetris našiel cestu nielen na iné platformy, ale aj na západ. To sa stalo v roku 1986, keď Vadim Gerasimov, dnes inžinier v Google, previedol hru na IBM PC. Pažitnov sa v roku 1991 presťahoval do USA ao päť rokov neskôr spoluzaložil spoločnosť The Tetris Company, ktorá rôzne varianty Tetrisu licencuje dodnes. V tej dobe Pažitnov nastúpil do Microsoftu.

Tridsať rokov stará hra je najpredávanejšou značkou vôbec, so 143 kópiami neohrozene vládne rebríčku pred 82milionovým Wii Sports. Nehľadiac na to, že vznikajú tucty neoficiálnych portov, vďaka ktorým variáciu na Tetris nájdete na všetkých mysliteľných systémoch a konzolách.

Veľmi dôkladnú históriu vzniku pôvodnej hry aj oficiálnych klonov nájdete na anglickej Wikipédii. Nájdete tam tiež stručný životopis Alexa Pažitnova, kde sa dozviete o ďalších hrách, na ktorých pracoval. Robil ďalšie puzzle v balíčkoch Microsoft Entertainment Pack, navrhol Pandora Box alebo známu logickú hračku Hexic, ktorá sa okrem Windows dostala aj na Xbox 360. Sám navyše už v roku 1989 vytvoril nástupcu Tetrisu s názvom Welltris. Skladanie kociek fungovalo v troch rozmeroch, hra sa už tak neujala.

Tetris v roku 1984 vyzeral takto.

Zdroj: retro, tetris

Pridať komentár (0)