Slováci vnímajú koronavírus ako hrozbu, najmenej ohrození sa cítia mladší

  • Prieskum: Drvivá väčšina Slovákov dodržiava preventívne opatrenia a dúfa, že epidémia čoskoro pominie
TASR
  • Prieskum: Drvivá väčšina Slovákov dodržiava preventívne opatrenia a dúfa, že epidémia čoskoro pominie

Koronavírus je globálna hrozba, no Slováci často ani nevedia posúdiť, či im hrozí nebezpečenstvo alebo nie. Napriek tomu sme optimisti a veríme, že o pár mesiacov bude po všetkom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorá zbierala dáta od 12. do 16. marca a pýtala sa viac ako tisíc respondentov.

Muži sa až tak ohrození necítia

Roman Pudmarčík z agentúry zdôrazňuje, že vzhľadom na každodennú aktualizáciu informácií, odporúčaní a obmedzení týkajúcich sa koronavírusu, je výsledky nutné interpretovať iba za obdobie zberu dát a v jeho kontexte. V danom čase takmer 80 percent respondentov uviedlo, že sa osobne cítia ohrození koronavírusom. Z nich 40 percent sa cítilo mierne ohrozených. Najmenej ohrození sa cítili mladí ľudia vo veku od 18 do 29 rokov, z ktorých takmer 30 percent vnímalo riziko ako nízke.

Stupeň svojho ohrozenie však najčastejšie nedokážu posúdiť starší ľudia vo veku nad 65 rokov. Medzi opýtanými bolo 9 percent takých, ktorí nevedeli odpovedať. Pocit ohrozenia najčastejšie označovali ženy (80 percent), pri mužoch to bolo 75 percent.

Aj keď osobnú hrozbu až tak nevnímame, určite si uvedomujeme, že koronavírus je globálna hrozba. V prieskume viac ako 90 percent Slovákov odpovedalo, že svetové rozšírenie koronavírusu bude mať dopad na finančné trhy a globálnu ekonomiku. Deväť z desiatich respondentov si myslí, že koronavírus je pre svet hrozbou, líši sa však vnímanie jej intenzity.

Rozdiely sa opäť ukázali medzi vnímaním žien a mužov. Podľa žien je koronavírus hrozbou pre svet v 94 percent prípadov, zatiaľ čo medzi mužmi to bolo 87 percent,“ priblížili analytici.

zdroj: TASR

Dodali, že muži tiež častejšie vnímali koronavírus iba ako stredne vysokú hrozbu, kým ženy ho častejšie vnímali ako veľmi vysokú alebo skôr vysokú hrozbu.

Opatrenia dodržiavame

Odporúčanými pravidlami v súvislosti s prevenciou a ochranou voči koronavírusu, akými je vyhýbanie sa miestam s vyššou koncentráciou ľud a osobnému kontaktu či zvýšená hygiena, sa riadi 97 percent Slovákov. Plne ich rešpektuje 75 percent a 22 percent uviedlo, že rešpektujú iba niektoré z nich.

Najdisciplinovanejší boli ľudia vo veku nad 65 rokov. K plnému rešpektovaniu pravidiel sa prhlásilo 86 percent z nich. Plné rešpektovanie pravidiel uvádzali častejšie aj ženy (80 percent), z mužov túto možnosť označilo 69 percent. Podobne, odporúčania najčastejšie plne dodržiavajú ľudia z veľkých miest nad 100-tisíc obyvateľov (82 percent). Takmer všetci si pravidelne umývajú ruky a pätina obyvateľov prešla na home office.

Pri preventívnych krokoch v súvislosti s koronavírusom bolo najčastejším opatrením medzi populáciou umývanie rúk. Ďalšími opatreniami, ktoré podstúpila veľká časť obyvateľov, bolo vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí (80 percent), obmedzovanie návštev reštaurácií, barov a kaviarní (72 percent), Viac ako polovica ľudí pravidelne používala dezinfekčné prostriedky (57 percent), obmedzila využívania MHD (54 percent) a stretávanie s kamarátmi, rodinou a známymi (51 percent).

Čoskoro bude po všetkom, veria Slováci

Takmer polovica Slovákov (49 percent) si myslí, že koronavírus sa podarí dostať pod kontrolu počas niekoľkých mesiacov. Vyše 15 percent opýtaných uviedlo, že takáto situácia nastane do jedného mesiaca a ďalších 14 percent očakáva, že situácia sa zlepší počas niekoľkých týždňov, teda za menej ako mesiac. Čas potrebný na získanie kontroly nad situáciou odhaduje na viac ako polvroka 15 percent ľudí.

Preventívne opatrenia sú vnímané pozitívne. Postupy a opatrenia, ktoré na území Slovenska nariadili miestne autority ako vláda, samosprávy či mestá sú považované za potrebné. Spomedzi respondentov ich vníma ako rozhodne potrebné 75 percent a 19 percent ich vníma ako skôr potrebné. Skupinou, v ktorej sú tieto opatrenia najčastejšie vnímané ako rozhodne potrebné, sú ľudia nad 65 rokov, medzi ktorými takto odpovedalo 86 percent.

Preventívne opatrenia boli na Slovensku prijímané skôr a vo väčšej miere ako v okolitých krajinách, respektíve v krajinách s podobnými počtami nakazených ľudí. Väčšina respondentov v tomto prieskume odpovedala na otázky až po vyhlásení prvých opatrení zo 14. marca, to znamená, že ich odpovede zahŕňajú aj hodnotenie týchto prvých masívoch opatrení,“ vysvetľujú analytici.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech