Slovák robí výskum o prostitúcii: „Podniká“ sa na ulici aj na OnlyFans, sexuálna výchova by vyriešila veľa

  • V súčasnosti tvorí výskum doktora Petríka viac ako 300 osôb
  • Až 43 % prostituujúcich prežíva časté pocity strachu
vpravo skľúčená žena, vľavo nočný podnik, v ktorom sa vykonáva prostitúcia
Unsplash/Gio Pexels/Kat Smith
  • V súčasnosti tvorí výskum doktora Petríka viac ako 300 osôb
  • Až 43 % prostituujúcich prežíva časté pocity strachu

Problematiku poskytovania sexuálnych služieb európske krajiny vnímajú rôznorodo. Kým v Holandsku a Nemecku sú sexuálne pracovníčky registrované, v severských krajinách trestajú samotných zákazníkov. 

Podľa doktora Štefana Petríka, ktorý sa podieľa na výskume ohľadom života slovenských prostitútok, je trestanie prostituujúcich osôb kontraproduktívne.

Ďalej tvrdí, že čísla, ktoré hovoria o tom, koľko osôb poskytujúcich sexuálne služby na Slovensku zažilo násilie, sú alarmujúce. Väčšina trestných činov spáchaných na prostituujúcich osobách zostala nepotrestaných, pričom iba 3 % daných osôb sa nestretli so žiadnou formou násilia.

V minulosti bol zverejnený prieskum Akadémie policajného zboru v Bratislave, ktorý sa orientoval na legalizáciu prostitúcie. Až 45 % zúčastnených si myslí, že by mala byť úplne zakázaná a jej vykonávanie by malo byť trestne stíhané.

Približne len 27 % respondentov sa drží názoru, že poskytovanie sexuálnych služieb by sa malo zlegalizovať a malo by sa vykonávať na základe podnikateľského oprávnenia. Naopak takmer pätina respondentov je spokojná so súčasnou situáciou, kedy sa netrestá samotná prostitúcia, ale len jej sprievodné javy.

  • Poskytujú na Slovensku sexuálne služby aj muži?
  • Ako ovplyvňuje platforma OnlyFans ženy?
  • Stala sa promiskuitnosť bežnou vecou?
  • Mala by byť prostitúcia legalizovaná?
  • Ako je na tom Slovensko v oblasti prostitúcie v porovnaní so zahraničím?

Pred rokom ste pre Startitup poskytli rozhovor ohľadom vášho výskumu o živote slovenských prostitútok. Podieľate sa ešte stále na danom výskume či ste ho už ukončili? Ako veľmi obťažné bolo zrealizovať takýto výskum?

Vo výskume pokračujem, snažím sa neustále rozširovať výskumnú vzorku, ktorú v súčasnosti tvorí viac ako 300 osôb poskytujúcich sexuálne služby. Aktuálne realizujem prieskum aj v zahraničí.

Náročnosť výskumu spočíva v samotnej výskumnej vzorke, ktorá nie je tak ľahko dostupná ako iné výskumné vzorky. Realizovanie podobného výskumu je aj časovo a finančne náročné, keďže ho nerealizujem zo žiadneho grantu. Vnímam to však ako poslanie.

Sú na Slovensku aj muži, ktorí vykonávajú prostitúciu? 

Platené sexuálne služby poskytujú aj muži. Ich počet je ale výrazne nižší v porovnaní so ženským pohlavím. Ak sa pozrieme na zahraničné štatistiky z roku 2017, ktoré sú ale tiež len odhadom, platené sexuálne služby poskytovalo 42 miliónov osôb, z toho približne 8 miliónov tvorili muži.

Ovplyvňuje ľudí, ktorí vykonávajú prostitúciu, prostredie, v ktorom vyrastali?

Prostredie, v ktorom vyrastali tieto osoby ich výrazným spôsobom ovplyvňuje. Spomenul by som predovšetkým dysfunkčné rodiny a v rámci nich predovšetkým tie, kde majú rodičia problém s alkoholom či drogovou závislosťou.

Dávnejšie výskumy pripisovali rodinnému prostrediu v rozhodnutí v dospelosti poskytovať sexuálne služby ešte väčší význam. Súčasné výskumy ukazujú, že síce rodina a prostredie sú dôležitým činiteľom, ale nie primárnym.

Vo svojom výskume ste zistili, že ľudia, ktorí vykonávajú prostitúciu, začali žiť pohlavne skôr než ich rovesníci. Existuje nejaká konkrétna príčina, prečo to tak je?

Podľa mojich zistení na výskumnej vzorke osôb, ktoré poskytujú sexuálne služby, mali dané osoby skôr pohlavný styk a aj niektoré iné ukazovatele sexuálneho vývinu ako napríklad masturbácia. To však neznamená, že začínajú s poskytovaním sexuálnych služieb kvôli skorému začiatku pohlavného života.

Startitup PREMIUM logo
Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

(Zrušiť môžeš kedykoľvek)

Zdroj: Právne noviny

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá