Slovenské národné parky už nebudú devastované tak ako doteraz. Vláda prináša vítané zmeny

  • Minister životného prostredia predstavil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny
  • Po dlhom období je pripravená nová legislatíva, ktorá dokáže zaistiť národným parkom Slovenska potrebnú ochranu
fotkaaa-min
My Sme Les, Pixabay
  • Minister životného prostredia predstavil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny
  • Po dlhom období je pripravená nová legislatíva, ktorá dokáže zaistiť národným parkom Slovenska potrebnú ochranu

Hlavnou myšlienkou novely je zaistiť stav, kedy ochrana prírody v národných parkoch bude nadradená nad ostatné činnosti a záujmy. Ak sme sa raz rozhodli, že chceme na Slovensku národné parky, tak sa k nim tak musíme aj správať. A keď ich človek navštívi, nemôže pochybovať o tom, že je skutočne v prírode,“ vyhlásil podpredseda vlády SR a minister životného prostredia László Sólymos.

Novela sa zaoberá širokým množstvom oblastí, no hlavnú pozornosť venuje ochrane národných parkov Slovenska. Nová legislatíva plánuje rozšíriť princíp bezzásahovosti aspoň na polovicu územia každého národného parku.

K tomu má napomôcť aj ďalšie opatrenie – presun štátnych pozemkov v národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR. Pre zvyšné územie národných parkov by malo platiť, že, hospodáriť v lesoch sa má výlučne spôsobom, ktorý zachováva a podporuje ich prirodzené ekologické funkcie.

„Aj preto novela vylučuje možnosť zaradiť lesy v národných parkoch do kategórie hospodárskych lesov,“ podotkla Katarína Butkovská, generálna riaditeľka sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny ministerstva životného prostredia. Podľa jej slov predstavená legislatíva spĺňa nároky, ktoré sa na ochranu vzácnych území kladú v Európskej únii. 

Pripravované zmeny sa venujú ochrane prírody aj mimo národných parkov. Okrem iného má prísť k posilneniu právomoc Štátnej ochrany prírody SR pri programoch starostlivosti o lesy. Pri ich schvaľovaní majú byť záväzné aj pripomienky štátnych ochrancov prírody. Novela zákona o ochrane prírody v najbližších dňoch poputuje do predbežného a následne medzirezortného pripomienkového konania. Zmien by sme sa tak mohli dočkať najskôr budúci rok.

„Ministerstvo životného prostredia si splnilo svoju úlohu. Na stole máme dobrú legislatívu na ochranu našich národných parkov. Posúvame ju ďalej a treba aby sa k nej postavili otvorene aj ďalšie rezorty, nakoľko národné parky máme spoločné,“ uzatvára László Sólymos.

Zmeny vítajú aj ochranári, ako to však na Slovensku chodí, nemali by sme sa tešiť predčasne. Predsa len, je tesne pred voľbami a papier znesie všetko. Aj keď zmeny prichádzajú v hodine dvanástej, veríme, že sa nezhrnú pod stôl. Príroda na Slovensku dnes potrebuje zvýšenú ochranu viac ako soľ. 

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Vlado Troják

Stačí sa ísť pozrieť do národného parku Malá Fatra, ktorý sa pred našimi očami mení na mesačnú krajinu. Podobne je na tom aj Vrátna dolina, ktorá už dávno nie je taká, aká bývala. Ministerstvo sa však proti pohoršovaniu z ničenia tohto územia bráni:

“V súčasnosti vieme zamedziť ťažbe len v piatom stupni ochrany – teda v bezzásahovom území. Vrátna dolina je dominantne v treťom stupni ochrany. Teda ministerstvo a štátna ochrany prírody nemá zo zákona možnosť aktívne do procesov vstúpiť. To by práve mala zmeniť pripravená novela zákona. Pretože bez zákonných právomocí nemôže ani rezort ani ŠOP v takýchto prípadoch konať.”

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech