Slovenskí architekti ukázali svoj talent aj za hranicami

  • V okrese Frýdek Místek, pri meste Třinec sa rozprestiera v prostredí podhorskej krajiny obec Bystřice. Obec v súčasnosti zažíva rozvoj najmä v rozširovaní rezidenčnej funkcie, ale i rekreačnej v širšom meradle kraja.
cezar_arku03
Katarína Bako
  • V okrese Frýdek Místek, pri meste Třinec sa rozprestiera v prostredí podhorskej krajiny obec Bystřice. Obec v súčasnosti zažíva rozvoj najmä v rozširovaní rezidenčnej funkcie, ale i rekreačnej v širšom meradle kraja.

V tejto obci žila v dome z deväťdesiatych rokov 20. storočia päťčlennná rodina. Ku kúpe nehnuteľnosti viedla investora najmä poloha a veľkosť pozemku. Kedže rodina je spoločensky a športovo aktívna, život overil potrebu dispozičných, proporčných i výtvarno-kompozičných zásahov do pôvodného objektu.

Foto: Katarína Bako

Základná požiadavka rodiny pre rekonštrukčné zmeny rodinného domu bola naoko jednoduchá – prispôsobiť proporciu a prevádzku objektu päťčlennej rodine. Zlepšiť stavebnotechnický stav objektu a modernizovať technickú infraštruktúru. Ďaľšou požiadavkou bolo prepojenie domu s jestvujúcim bazénom. To všetko pri zmene vonkajšieho „kabátu“ domu bez neúčelných výtvarných ambícií.

Z pôvodného plánu prístavby a nadstavby sa počas realizáce vzhľadom na stavebno-technický stav pôvodného objektu realizovalo dielo v podstate ako novostavba.

Foto: Katarína Bako

Prestavba vychádza z priestorových daností pôvodného objektu a polohy bazéna. Jeho prednosťou bolo osadenie na pozemku, výhľady na krajinu a prevádzka exteriéru.

Foto: Katarína Bako

Oproti pôvodnej proporcii sa dom zväčšil o krytý priestor bazéna a mierne narástol v pozdĺžnom smere. Hlavným nosným prvkom dispozície je vstupná hala so schodiskom, ktorá je riešená ako otvorený priestor cez dve podlažia. Za presklenou stenou sa nachádza kryté átrium. Do átria sa vchádza samostatne z priestoru obývacej izby a z kuchyne s jedálňou.

Foto: Katarína Bako

Z haly sa vstupuje do dennej časti domu. Na jednej strane sa nachádza obývacia izba a pracovňa, na opačnej strane sa stretáva viacero funkcií denného režimu objektu – jedáleň s kuchyňou, sociálne zariadenie (WC so sprchou), skladová časť, miestnosť pre domáce práce, šatník, biliardovňa, wellness s fitnessom a samostatný priestor krytej bazénovej haly. Do objektu rodinného domu sa vstupuje aj podružným obslužným vstupom od krytého parkovacieho státia pre dve osobné autá.

Na poschodí sa nachádzajú priestory výlučne nočnej časti domu. Rodičovskú časť tvorí predizba, spálňa, kúpelňa so samostatným WC a dva šatníky. V detskej časti sú tri izby – každá so samostatným šatníkom a kúpelňou s WC.

V podzemnom podlaží sú technické miestnosti ako strojovňa vzduchotechniky, kotolňa, sklad, „čierna“ kuchyňa – klubovňa a kinosála.

Dom je založený sčasti na pôvodných a sčasti na nových základoch zosilených základovou doskou. Obvodové steny sú nové, murované z keramických tvaroviek hrúbky 300mm. Vnútorné priečky sú z muriva hr. 115mm, stropy sú železobetónové. Rodinný dom je zastrešený plochou strechou s extenzívnou zeleňou. Všetky okenné rámy sú hliníkové. Na podlahe nájdeme drevo, gres a koberce.

Okolie rodinného domu je sadovnícky upravené (projekt záhrady: Ing.Michal Marcinov) Priestor exteriéru plynulo nadväzuje na dispozíciu rodinného domu a prepája ho samostatným programom záhradných priestorov. Utilitárne a s minimálnymi zmenami prepája vstupy rodinného domu so vstupmi na pozemok. Navrhnutá vegetácia rešpektuje lokálny a typický ráz okolitej krajiny. Kompozícia zachováva najvýznamnejšie výhľady do okolia.

Za jeden z dôležitých cieľov si kladie spôsob zachytávania vody a jej udržanie v krajine. V rurálnom prostredí s minimálnymi spevnenými plochami je predpoklad, že 40% padnutých zrážok sa prirodzene odparuje do ovzdušia, 10% samospádom opúšťa pozemok, 25% predstavuje povrchový priesak a 25% hĺbkový priesak. Snahou bolo v maximálnej možnej miere zvýšiť percento zadržanej vody na pozemku. Preto je dažďová voda zo striech rodinného domu zachytávaná v akumulačnej nádobe. Nadbytočná voda je prepadom spolu s povrchovou zrážkovou vodou odvedená do odparovacieho poldra vybudovaného na južnej strane pozemku. V poldri sú vysadené charakteristické vlhkomilné rastliny.

Foto: Katarína Bako

Foto: Katarína Bako

Foto: Katarína Bako

Foto: Katarína Bako

Foto: Katarína Bako

Podklady: arku, zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech