Slovenskí študenti sa štúdia v zahraničí boja. Ich dôvody ťa pravdepodobne prekvapia

  • O štúdiu v zahraničí premýšľalo podľa prieskumu education.cz viac než 85 % opýtaných študentov
  • Väčšina z nich bude tento rok končiť svoje pôsobenie na strednej škole
  • Viac než 30 % respondentov uviedlo, že sú v treťom ročníku, ale aj tí už často uvažujú o štúdiu za hranicami svojej rodnej krajiny
Unsplash
Unsplash
  • O štúdiu v zahraničí premýšľalo podľa prieskumu education.cz viac než 85 % opýtaných študentov
  • Väčšina z nich bude tento rok končiť svoje pôsobenie na strednej škole
  • Viac než 30 % respondentov uviedlo, že sú v treťom ročníku, ale aj tí už často uvažujú o štúdiu za hranicami svojej rodnej krajiny

Podľa prieskumu spoločnosti education.cz sa o štúdium v zahraničí zaujíma väčšina študentov, ktorí budú tento rok, alebo na budúci rok končiť strednú školu. Najväčšími prekážkami sú pre nich financie, jazyk a fakt, že by sa na dlhú dobu odlúčili od rodiny a priateľov.

Do prieskumu sa zapojili takmer tri stovky študentov na veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania v Bratislave. 10 % opýtaných študentov uviedlo, že ako prekážku v ceste za zahraničným titulom vidia svoj strach.

Education.cz
zdroj: Education.cz

Študenti sa boja aj toho, že budú musieť byť dlhodobo oddelení od rodiny a priateľov. Podľa psychologičky Jany Ashford je to pochopiteľné, nakoľko sú práve počas prvých dvoch rokov strednej školy veľmi závislí na svojich rodičoch. Tento vek je zároveň veľmi emocionálny a v tomto období sa rodia nielen priateľstvá, ale aj prvé partnerské vzťahy.

Na prijímačky do zahraničia sa treba dlhodobo pripravovať

Dôležitým faktorom pri prijímacích skúškach na zahraničnú univerzitu sú nepochybne dobré známky, no nimi sa často študenti od ostatných neodlíšia. Je preto dôležité mať nejaké mimoškolské záujmy a aktivity. „Na prestížnych univerzitách naozaj dbajú o to, čomu sa študent venuje aj mimo školy. Preto je dobré, keď záujemca ukáže, že ho niečo zaujíma hlbšie a venuje sa napríklad charite, hre na hudobný nástroj, alebo športu,“ radí Kristýna Havlíková, koordinátorka zahraničných konzultantov spoločnosti education.cz.

Ak sa študenti začnú pripravovať na prijímacie konanie na zahraničnú univerzitu už v nižšom ročníku strednej školy, majú oveľa väčšiu šancu uspieť. Predovšetkým na prestížnych univerzitách ako je Oxford, Cambridge, alebo univerzitách z Ivy League v USA,“ komentoval výsledky prieskumu Tomáš Jízdný zakladateľ education.cz.

Problémom v tomto ohľade je aj fakt, že súčasným mladým ľuďom často chýba schopnosť postarať sa sám o seba. To, ako jednu z príčin strachu, vidí aj psychologička z Alma centra Jana Ashford: „Za to, že sú súčasní stredoškoláci nesamostatní môžu aj rodičia, ktorí s dobrým úmyslom poskytujú svojim deťom full servis dlhšie než je treba. Je to pritom práve samostatnosť, ktorá je dôležitým predpokladoch úspechu.“

Unsplash
zdroj: Unsplash

Veľká Británia, Nemecko, ale aj Česko

Takmer polovica, teda 49,8 % opýtaných študentov by rada študovala vo Veľkej Británii, ktorú nasleduje USA s 18,3 %. „Študenti uvažujú aj o susedných krajinách, kde sú veľmi priaznivé podmienky na štúdium. Nemecké, aj rakúske univerzity ponúkajú množstvo odborov v angličtine,“ hovorí Havlíková. „Študenti na Slovensku majú už tradične záujem aj o české univerzity.“

Práve v tomto im hrá do karát fakt, že čeština im je ako jazyk výrazne bližšia a odpadá stres z angličtiny či nemčiny. Podľa psychologičky Jany Ashford schopnosť používať cudzí jazyk nie je len o schopnostiach a vedomostiach, ale často je to skôr otázka sebavedomia: „Slováci majú so sebavedomím problémy dlhodobo. Vnímajú to tak aj cudzinci, ktorí sa často stretnú s tým, že Slováci cudzí jazyk nechcú používať, pretože sa obávajú, že budú znieť hlúpo. Budovanie sebavedomia je, ale dlhodobý a komplexný proces. Na začiatku určite pomôže začať pracovať na uvedomení si svojich plusov a schopností.“ 

Niektorí tiež uviedli, že majú o tejto oblasti všeobecne nedostatočné informácie. „To chceme zmeniť. Chceme mladým ľuďom ukázať, že štúdium v zahraničí je dostupnejšie, než by sa mohlo zdať a motivovať ich k tomu, aby urobili prvý krok a viac si verili,“ dodáva Jízdný.

Education.cz
zdroj: Education.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech