Slovensko má problém, čelí žalobe na Európskom súdnom dvore

  • Slovensko nevypracovalo plány týkajúce sa environmentálneho hluku
  • Okrem nás žaluje Európska komisia aj Portugalsko
dialnica cesty kolona
TASR/Jakub Kotian
  • Slovensko nevypracovalo plány týkajúce sa environmentálneho hluku
  • Okrem nás žaluje Európska komisia aj Portugalsko

Mapy hluku, ktoré má každá krajina povinnosť zasielať Európskej komisii, zaznamenávajú miesta s najvyššou frekvenciou hluku. Ten sa nachádza v blízkosti letísk, železníc a diaľnic, ale aj vo veľkých mestách. Za nesplnenie pravidiel sa dostalo Slovensko spolu s Portugalskom na európsky súdny dvor do Haagu, informuje tlačové centrum Európskej komisie. 

Hluk spôsobuje zdravotné problémy

Radí sa k nim stres, poruchy spánku a vnímania či choroby srdca. Preto je dôležité tieto mapy neignorovať. Ich existencia nie je vymyslená. Mali by byť nápomocné práve občanom, ktorí potrebujú vedieť, kde sa v krajine nachádzajú vysoko hlukové miesta, ktoré by mohli mať potenciálny negatívny vplyv na ich zdravie. 

Ďalším faktorom, ku ktorému pomáhajú hlukové mapy je aj odstránenie hlukových zón a pomôcť ľuďom vyvarovať sa im. K tejto téme sa môže vyjadriť aj verejnosť a vďaka mapám, ktoré sú transparentné a jednoducho dohľadateľné, aj kontrolovať príslušné orgány, či znižujú potenciálne hladiny hluku na minimum, resp. tak, ako si ich určili.

Slovensko nevypracovalo plány

Spolu s novými diaľničnými úsekmi vznikli aj nové hlukové zóny, ktoré mali byť zapísané v takýchto hlukových mapách. Tie sme nevypracovali. 

Podľa správy Európskej komisie malo ísť o akčné plány pre 445 väčších úsekov hlavných ciest a o 16 úsekov hlavných železničných tratí, uvádza Euractiv.sk. Na preskúmanie plánov pre posúdenie environmentálneho hluku pripadá povinnosť robiť tak každých päť rokov. 

Lehota na zmapovanie intenzity hluku uplynula ešte v roku 2012 a lehota na vypracovanie akčných plánov v roku 2013.  Hoci portugalské a slovenské orgány podnikli určité kroky na nápravu situácie, pokrok sa dosahuje pomaly. Keďže nie je jasné, kedy možno od Portugalska a Slovenska očakávať úplný súlad, Európska komisia sa rozhodla oba prípady postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Diplomovku si vieš kúpiť bez problémov. Neexistuje spôsob, ako tomu na Slovensku zabrániť

Hluk spôsobený cestnou, železničnou a leteckou dopravou je po znečistení ovzdušia druhou hlavnou príčinou predčasných úmrtí, informuje Európska komisia. Za celým problémom stojí niekoľko tisíc predčasných úmrtí a ischemických porúch srdca, ktoré odborníci vyčíslili na 48-tisíc. To sú európske čísla, ktoré vzniknú za rok.

Európska komisia ďalej informuje, že existuje ďalších 10 krajín Európskej únie, ktoré majú takéto problémy na stole. Sem patrí Belgicko, Česko, Cyprus, Nemecko, Španielsko, Grécko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko a Poľsko. Rozhodnutie eurokomisie o ďalších postupoch bude závisieť od finalizácie plánov a máp.

Zdroje: ec.europa.eu, euractiv.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech