Slo­ven­ský HOPIN uto­čí na čes­ký trh

Lukáš Gašparík jr. / 14. mája 2015 / Business

Po tom služ­ba HOPIN taxi žne úspe­chy na slo­ven­skom trhu, pad­lo roz­hod­nu­tie, pre­čo to nevys­kú­šať aj u naši­ch západ­ný­ch suse­dov. HOPIN sa tak roz­ši­ru­je aj do Čes­kej repub­li­ky, kon­krét­ne do Pra­hy.

 

Úspešná slovenská appka HOPIN taxi sa rozhodla poriadne podkúriť konkurencií aj u našich západných susedov v Prahe. Doposiaľ tu pôsobia dve podobné služby a ide o svetoznámy Uber a jeho českú obdobu Liftago. HOPIN taxi sa môže momentálne pochváliť databázou o veľkosti 2000 aktívnych taxikárov a jednoduchosťou objednania si taxíku. Nepotrebujete na to žiadny hovor, registráciu či akékoľvek prihlásenie. Jednoducho si stačí otvoriť appku a privolať si taxík. Ten si môžeme vybrať podľa polohy, hodnotenia a samozrejme ceny, ktorú máte následne možnosť zaplatiť aj bezhotovostne.

 

 

O tom, že HOPIN má v Česku veľké plány svedčia aj vyhlásenia jeho tvorcov, ktorá by chceli túto službu do konca roka rozšíriť okrem Prahy, ešte aj do Brna a Ostravy a v plánoch majú získať viac ako 600 aktívnych taxikárov.

Slovenskej appke HOPIN držíme palce v Česku a verím, že nebude mať problém sa presadiť ani v ťažkej pražskej konkurencií. :)

 

 

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM... STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

zdroj: Hopin

Pridať komentár (0)