Špičková lekárka: Ak by Slováci nekašlali na preventívky, ročne by sme zachránili 700 životov

  • Preventívne prehliadky sú stále podceňované, aj keď poistencov nestoja nič
  • Prioritou ľudí by mal byť život v zdraví a až potom rôzne finančné benefity, ktoré zdravotné poisťovne poskytujú
  • Finančné benefity poskytované zdravotnými poisťovňami by nemali pôsobiť ako zľavy, ale ako prostriedok pre prevenciu
copy-of-untitled-design-8-1090x610
pixabay / Startitup,
  • Preventívne prehliadky sú stále podceňované, aj keď poistencov nestoja nič
  • Prioritou ľudí by mal byť život v zdraví a až potom rôzne finančné benefity, ktoré zdravotné poisťovne poskytujú
  • Finančné benefity poskytované zdravotnými poisťovňami by nemali pôsobiť ako zľavy, ale ako prostriedok pre prevenciu

Slováci pri svojom hektickom živote zabúdajú na preventívne prehliadky u lekárov. Zväčša sa vyhýbajú preventívnym prehliadkam u všeobecných lekárov, ale aj u stomatológov a gynekológov. Aj napriek postihom – ako je hradenie plnej sumy stomatologických úkonov, ktoré sú pacientovi poskytnuté, ich ignorujú. 

Až takmer 10 % Slovákov na preventívne prehliadky nechodí skoro vôbec a 5 % si nespomína, kedy na nejakej boli naposledy.

Na tému prevencie pred závažnými chorobami, preventívnych prehliadok a možnej motivácie Slovákov na ich návštevu sme sa rozprávali s podpredsedníčkou predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne Beátou Havelkovou, ktorá je uznávanou odborníčkou v revíznom lekárstve.

zdroj: Startitup

Slováci na preventívne prehliadky vôbec nechodia. Prečo, keď sú hradené poisťovňou? 

Dospelí ľudia dávajú priority všetkému, iba zdraviu nie. Choroba je pre nich niečo vzdialené, pretože sa cítia zdraví a vitálni. Málokto si z nás uvedomuje, že práve tie najvážnejšie choroby nie sú poznať.

V čase, kedy sú riešiteľné tak nebolia, ale potom keď bolia, tak je už neskoro. Slováci preto nechodia na prevencie, pretože nevidia dôvod, prečo by mali doktora navštíviť.

Ako sme na tom s preventívnymi prehliadkami v porovnaní so zahraničím?

V porovnaní so zahraničím Slováci menej využívajú zdravotnú prevenciu, aj keď sa to trocha mení. Mladá generácia vo veku 30 – 40 rokov je oveľa disciplinovanejšia, ako ich rodičia alebo starí rodičia. 

Hovorí sa, že keby celá slovenská populácia, ktorá má právo na vyšetrenie krvi v stolici – čo je preventívne vyšetrenie pre karcinóm hrubého čreva, tak by sme ročne zachránili 700 životov. Zároveň by sa znížil počet neskoro zachytených karcinómov a tým pádom by táto skupina ľudí bola na liečenie menej nákladná.

55-ročný Slovák je u nás liečený tabletkami na isté chronické ochorenie. V porovnaní so Švajčiarskom alebo Rakúskom, kde je tento vek je posunutý na 60 – 65 rokov. Ak aj Slováci budú brať vážne preventívne vyšetrenia, tak sa v zdraví môžu dožiť vyššieho veku a oddialia si pravidelné užívanie liekov.

V mladom veku, kým za nás zodpovedajú rodičia ich absolvujeme, ale pri prvom pocite slobody už nie. Čo by dospelých ľudí motivovalo chodiť na preventívky?

Stretávame sa s názormi, že keby som vedel, že mi preventívky pomôžu, tak by som na ne chodil. Ale to zväčša povie človek, ktorý už má onkologické ochorenie diagnostikované.

Na druhej strane sa ale snaží ovplyvniť svoje okolie. Je pravda, že ak v okolí má mladý človek v okolí onkologického pacienta, vie byť uvedomelejší a začne chodiť na prevencie.

Stále je dôležitá edukácia a vedenie človeka k zodpovednosti. Finančný benefit je pekný stimul, ale priorita by mala byť žiť zdravšie a niečo pre naše zdravie spraviť. 

Preventívka pre dospelých je každé 2 roky. Prečo, keď choroba môže vzniknúť kedykoľvek? 

Preventívne prehliadky sú spravidla u všeobecného lekára každé dva roky, ale návštevnosť prehliadok závisí aj od veku. Čím je človek starší, tým je preventívna prehliadka širšia, aby pravdepodobné rizikové faktory, ktoré sú v tom veku štatisticky významné, boli zachytené.

Čo všetko dokáže preventívka zistiť a čo obnáša?

Preventívne prehliadky sa zameriavajú hlavne na zisťovanie takzvaných ovplyvniteľných rizikových faktorov pre kardiovaskulárne ochorenia, prípade aterosklerotické zmeny na periférnych cievach. Popritom sa lekár pýta aj na iné problémy, aby boli včas zachytené.

Prehliadky sú zamerané aj na včasné zachytenie onkologického ochorenia. Keď sa zachytia skôr, znamená to lacnejšiu liečbu, ale aj lepšiu kvalitu života pacienta. Niektoré onkologické ochorenia majú predonkologické štádium, ktoré sa vďaka preventívkam môže zachytiť a zamerať sa na jej monitorovanie, ktoré môže pomôcť včasnému odhaleniu.

Koľko stojí zdravotnú poisťovňu preventívna prehliadka, ktorá je pre nás zadarmo? 

Cena základnej preventívnej prehliadky u všeobecného lekára sa pohybuje od 18 € až po 50 €, ktorá zahŕňa širšie vyšetrenia vyššej vekovej skupiny. K preventívnej prehliadke sa pripočítavajú aj laboratórne vyšetrenia, ktoré sa pohybujú od 10 – 20 €. Dokopy tieto výdavky zdravotnú poisťovňu stoja okolo 80 €.

Avšak, ak by pacient nešiel na preventívnu prehliadku a je mu v rozvinutom alebo neskorom štádiu zachytený karcinóm, my sa z pomyselných 50 – 100 € dostávame na sumu niekoľko tisíc eur. Tie zahŕňajú diagnostiku, operácie a následnú liečbu.

Niektoré zdravotné výkony nie sú hradené každou poisťovňou. S ktorou poisťovňou, mysliac na objem hradených výkonov, máte najlepšie skúsenosti a odporučili by ste ju?

Každá zdravotná poisťovňa má svoju stratégiu v prevencii. Je logické, že sa všetci zameriavajú na prevenciu, ale otázkou je, na ktorý druh prevencie dávajú väčší dôraz.

Ak sa rozprávame o preventívnych prehliadkach, najširšiu ju má Všeobecná zdravotná poisťovňa. Prehliadky sú zamerané na zachytenie čo najväčšieho množstva rizikových faktorov. VšZP sa zameriava na onkologické ochorenia a snaží sa dopĺňať rôzne vyšetrenia do spekra výkonov, aby boli včas zachytené.

Aj pri kardiovaskulárnom systéme sú prehliadky posilnené o ďalšie vyšetrenia nad rámec zákona, ktoré včas zachytávajú ochorenie. Pri duševných ochoreniach má VšZP zazmluvnený test u všeobecných lekárov, ktorý je zameraný na včasný záchyt Alzheimerovej choroby alebo demencie v istej vekovej skupine.

Podľa čoho by si mali ľudia vyberať zdravotnú poisťovňu? 

Zdravotnú poisťovňu by sme si mali vyberať na základe toho, čo nám vie ponúknuť a či v čase vážneho ochorenia bude zdravotná starostlivosť poskytovaná pacientovi v čo najširšom merítku.

Osobne by som sa zaujímala, koľko financií dáva poisťovňa na jedného pacienta, ako sa stará o onkologických pacientov a pri náročných operáciach. Na základe nich si je poistenec istý, že pri vážnych úrazoch alebo chorobách mu poisťovňa zabezpečí adekvátnu starostlivosť a liečbu.

Pri benefitoch, ktoré ponúkajú zdravotné poisťovne je dôležité, aby nevyzerali ako zľavy v supermarketoch, ale aby mali nejaký dôvod. Pri stomatologických úkonoch je dôležité začať s prevenciou a poskytovaním benefitov už pre malé deti – napríklad ako si čistiť zuby alebo pri dentálnej hygiene, pretože sa znižuje pravdepodobnosť problémov s ošetrovaním zubov v dospelosti.

Pri dospelých ročníkoch je dôležité, aby sa prispievalo na úkony, pri ktorých sa dá ich chrup zachrániť a mohli sa niečo nové naučiť ohľadom dentálnej hygieny. Ak sa poskytujú rôzne finačné benefity, tak poisťovne chcú, aby ich pacienti využili a napokon mali z toho úžitok.

Benefity Peňaženky zdravia poskytujú rôzne finančné príspevky až do výšky 800 € pre svojich poistencov. Benefit je možné využiť napríklad na nákup okuliarových rámov, ale na prvý pohľad to pre bežného človeka nesúvisí s prevenciou.

Ak má poistenec „zlý zrak“, tak má bolesti hlavy a ďalšie problémy, ktoré súvisia s nákupom nového rámu. V Peňaženke zdravia sú finančné príspevky, ktoré zlepšujú kvalitu života poistencov.

zdroj: Startitup

Ktorý z benefitov Peňaženky zdravia budú podľa vás poistenci najviac využívať?

Najviac využiteľný benefit u detí je strojček na zuby, pretože je veľmi v povedomí rodičov, aby dbali o zuby svojich detí. Ďalší najčastejšie využívaný benefit bude príspevok na okuliare a takisto príspevok na doplatky na lieky.

Osobne si myslím, že finančný benefit pre liečebné programy zameriavajúce sa na obezitu budú postupne veľmi využívané. V týchto projektoch sme sa inšpirovali zo zahraničia, kde sa ľudia s nadváhou na rôznych pobytoch dozvedajú a učia sa novým správnym dietetickým a pohybovým návykom.

Programy zamerané na bolesti chrbta budú čím ďalej viac využívané, pretože ľudia majú sedavú prácu a s ňou spojené bolesti chrbta. Je dôležité, aby sa človek naučil správne držať telo, sedieť, zdvíhať bremená, osvojiť si návyky cvičení, ktoré zabránia jeho bolesti.

Pacienti, ktorí absolvovali tento pobyty a zobrali ich vážne, tak zredukovali počet návštev u doktora a zredukovali aj farmakoterapiu, ktorá zabraňovala bolesti chrbta.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech