Spojenie pre dobrú vec: Grantový program Zelené oázy bude sadiť stromy

  • Poskytujú kyslík, chutné plody, pozitívnu energiu, no sú aj inšpiráciou pre mnohých umelcov
  • Stromy boli, sú a dúfajme, že ich bude ešte omnoho viac aj vďaka grantovému programu Zeleného oázy s tohtoročným mottom „Saďme stromy!“
DSC_9110
Oazy.sk
  • Poskytujú kyslík, chutné plody, pozitívnu energiu, no sú aj inšpiráciou pre mnohých umelcov
  • Stromy boli, sú a dúfajme, že ich bude ešte omnoho viac aj vďaka grantovému programu Zeleného oázy s tohtoročným mottom „Saďme stromy!“

Sme to, kde žijeme

Každý nápad, ktorý môže zlepšiť životné prostredie vo vašej obci či meste sa počíta. Úprava parkov, ihrísk, turistických chodníkov, zvýšenie zelene či iné skvelé nápady sa môžu stať realitou aj vďaka 13. ročníku grantového programu Zelené oázy, v rámci ktorého sa prerozdelí 60 000 eur. Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft každoročne pomáha dobrovoľníkom a aktívnym občanom s ich víziou pre lepšie prostredie, v ktorom žijeme.

Už Mária Terézia vydala nariadenie, aby sa okolo ciest vysádzali stromoradia, ktoré ich nielen označovali, ale ľuďom cestovanie aj spríjemnili. Nezanedbateľný je aj významný krajinotvorný vplyv takejto výsadby, dodnes mnohé aleje tvoria významnú časť nášho kultúrneho a prírodného dedičstva. V tejto myšlienke z minulosti by sme mali jednoznačne pokračovať aj dnes.

Spojme svoje sily

Grantový program Zelené oázy 13 rokov podporuje dobrovoľníkov a občanov z neziskových organizácií, miestnych samospráv, školských zariadení či centier voľného času. Spoločnými silami s priateľmi, susedmi a známymi sa im darí zveľaďovať okolie a priblížiť sa k dosiahnutiu hlavného cieľa. Tým je práve podpora trvalej starostlivosti o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Za všetko hovoria najmä činy a výsledky. Doposiaľ bolo od roku 2006 podporených a zrealizovaných už takmer 280 projektov. V minulom ročníku Zelených oáz sa do prvého kola zapojilo 189 žiadateľov, z ktorých bolo do druhého kola vybraných 107 projektov. Program Zelené oázy je tak viditeľným dôkazom silného záujmu o environmentálne prostredie a čoraz väčšej angažovanosti miestnych komunít. Inšpiratívnymi príkladmi sú projekty ako komunitná záhrada vo Vrbovci, Záhradná zóna pre imobilných v Olichove alebo študentmi obnovený ovocný sad v Banskej Štiavnici, ktorý bude okrem vzdelávacích kurzov slúžiť na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských aktivít.

Chce to nový nápad

Klimatické zmeny sú čoraz výraznejšie. Dlhé obdobia extrémnych horúčav a sucha striedané silnými prívalovými dažďami. K tomu treba ešte pripočítať mohutnú výstavbu v mestskom prostredí na úkor zelene. Na vidieku sa zase likvidujú lesné a brehové porasty, ovocné stromy či dreviny . Stromov jednoznačne ubúda a ich výsadba potrebuje podporu.

Ak máte aj vy nápad, ktorý zlepší životné prostredie a zvýši kvalitu života vo vašej komunite, podeľte sa s ním. Stačí, ak do 3. decembra 2018 vyplníte formulár do 1. kola a možno práve váš projekt bude medzi vybranými. Najlepšie podporené projekty, kritériá a história Zelených oáz je na oficiálnej stránke grantového programu www.oazy.sk.

Zdroj: TS


Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech