O vybudovanie nových cyklochodníkov majú záujem aj Bánovce nad Bebravou

Mesto chce vybudovať nové cyklochodníky v meste aj priľahlom okolí. Radnica vytypovala tri okruhy možných cyklystických trás. Po vypracovaní projektovej dokumentácie o ne požiada Slovenský pozemkový fond.

Samospráva Bánoviec nad Bebravou má záujem o vybudovanie cyklistických chodníkov na území i v blízkom okolí mesta. Vytypovala tri okruhy, financie na projekt chce žiadať z výzvy, ktorú plánuje vyhlásiť Ministerstvo dopravy a výstavby SR v najbližších mesiacoch. Informovalo o tom mesto v tlačovej správe.

„Vedenie mesta sa rozhodlo, že by sa mohlo v rámci plánovanej výzvy uchádzať o možnosť prefinancovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavieb cyklistických chodníkov v intraviláne a v extraviláne mesta,“ uviedla radnica.

Samospráva vytypovala tri okruhy cyklistických trás. „Keďže väčšina týchto trás vedie cez pozemky Slovenského pozemkového fondu (SPF), chceme dať vypracovať projektovú dokumentáciu pre územné konanie, aby sme mohli následne požiadať SPF o využitie týchto pozemkov na účel stavby cyklistických chodníkov podľa spracovanej dokumentácie,“ uviedla zástupkyňa primátorky Mária Hajšová.

Projektová dokumentácia je základom pre možnosť uchádzania sa o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie cyklistických chodníkov, pričom výzvy pre túto oblasť sú plánované v budúcom roku, dodala bánovská samospráva.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech