Sta­rý bra­ti­slav­ský byt, kto­ré­mu vdých­li nový život

Podľa článku Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing. arch. Andrej Olah Msc(arch) Katarína Labáthová, Spolupráca: / 28. septembra 2016 / Zaujímavosti

Byt v bra­ti­slav­skom Sta­rom mes­te s vyso­ký­mi strop­mi a obyt­nou plo­chou 105 m2. Inte­ri­ér bol cit­li­vo očis­te­ný až na sta­veb­nú pod­sta­tu. Dis­po­zič­né rie­še­nie sa meni­lo len mini­mál­ne, tak aby ref­lek­to­va­lo potre­by maji­te­ľov.

Majitelia kúpili byt v stave, keď mal za sebou už niekoľko výraznejších stavebných zásahov. Pôvodná dispozícia už nebola čitateľná, takisto nebola známa ani historická podoba bytu. Architekti sa preto rozhodli priestor bytu značne otvoriť a sprehľadniť. Stavebné úpravy sa týkali hlavne obslužnej časti bytu, ktorá je orientovaná do dvora. Obytná časť, ktorú tvoria tri samostatné miestnosti bola de facto ponechaná v pôvodnom stave. Veľká svetlá výška a rozmerné okenné otvory sú hlavnou devízou týchto priestorov.

Foto: Martin Šveda

"Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk."

Izby sú prepojené širokými, dvojkrídlovými dverami, ktoré sú umiestnené v osi miestnosti. Pri rekonštrukcii boli zachované pôvodné drevené okná a dvere. Odhalené boli aj parkety, ktoré predchádzajúci majitelia zakryli laminátovými podlahami.

Foto: Martin Šveda

Foto: Martin Šveda

Byt má štyri plnohodnotné izby, pričom dve menšie miestnosti - kúpeľňa a WC našli svoje miesto v "boxe" vloženom v obslužnej časti bytu. Celková plocha 105 m2 umožňuje priestorovú veľkorysosť. Tá je zrejmá predovšetkým v obývačke a kuchyni. Ako sme už spomínali, návrh je založený na rozdelení bytu do dvoch funkčných zón: na "panskú" časť orientovanú do ulice (tri obytné izby) a obslužnú časť (kuchyňa, chodba, kúpeľňa a chodba) otočenú do dvora.

Priestorová schéma

Priestorová schéma

Pôdorys pôvodného bytu pred stavebnými úpravami

Pôdorys pôvodného bytu pred stavebnými úpravami

Pôdorys po rekonštrukcii

Pôdorys po rekonštrukcii

V obslužnej časti bytu boli vybúrané nepôvodné konštrukcie a čiastočne sa zasahovalo aj do pôvodných priečok tak, aby vynikol celkový priestor. Klenbový tehlový strop je priznaný a očistený od všetkých predchádzajúcich nánosov. Pôvodná podlaha bola v tejto časti nahradená novými parketami z dôvodu jej nevyhovujúceho stavu.

Foto: Martin Šveda

Do priestoru je vložený box s hygienou, ktorý zároveň oddeľuje vstupnú chodbu od kuchyne. Tento priestorový prvok nesiaha až po strop, čím necháva vyniknúť veľkorysý priestor a tehlový strop. Celú jednu stenu boxu tvoria skryté úložné priestory. Zaujímavosťou je nové použitie zachovaných dverných krídel pri vstupe do kúpeľne a WC.

Foto: Martin Šveda

Kuchyňu tvorí rozmerná kuchynská linka a voľne stojaci kuchynský ostrov.

Foto: Martin Šveda

Foto: Martin Šveda

Foto: Martin Šveda

Byt ešte nie je plne zariadený, postupne pribudnú viaceré nábytkové prvky a nový mobiliár.

Foto: Martin Šveda

Foto: Martin Šveda

Foto: Martin Šveda

Foto: Martin Šveda

Foto: Martin Šveda

Foto: Martin Šveda

Vizualizácia

Vizualizácia

Fotografia bytu pred začatím rekonštrukcie

Fotografia bytu pred začatím rekonštrukcie

Fotografia počas výstavby

Fotografia počas výstavby

Podklady: GRAU, zdroj: archinfo.sk

Pridať komentár (0)