Ste­ve Ball­mer a jeho pre­pnu­té uví­ta­nie ako maji­te­ľa LA Clip­pers

Šandi / 18. augusta 2014 / Lifehacking

Ste­va jed­no­du­cho milu­jem. Zo sve­to­vý­ch Ceo’s sa naň­ho ešte dlho nikto nechy­tá. Jeho dri­ve a ule­te­nosť je v tech biz­ni­se doce­la neví­da­ná. Nemo­hol som si odpus­tiť pode­liť sa s vami o jeho čerstvý wel­co­me intro­duc­ti­on ako maji­te­ľa LA Clip­pers. Emi­ne­mo­vá pes­nič­ka, kto­rú si na túto uda­losť vybral je jed­no­du­cho tref­ná :).

Have fun! ;)

 

Pridať komentár (0)