Steve Ball­mer a jeho pre­pnuté uví­ta­nie ako maji­teľa LA Clip­pers

Šandi / 18. augusta 2014 / Tools a produktivita

Steva jed­no­du­cho milu­jem. Zo sve­to­vých Ceo’s sa naňho ešte dlho nikto nechytá. Jeho drive a ule­te­nosť je v tech biz­nise docela neví­daná. Nemo­hol som si odpus­tiť pode­liť sa s vami o jeho čerstvý wel­come intro­duc­tion ako maji­teľa LA Clip­pers. Emi­ne­mová pes­nička, ktorú si na túto uda­losť vybral je jed­no­du­cho trefná :).

Have fun! ;)

Pridať komentár (0)