STU a Univerzita Komenského získali viac ako 100-miliónov eur. Vieme, na čo ich chcú využiť

  • Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách má za cieľ národný projekt ACCORD
  • Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar poznamenal, že ide o najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska
BeFunky-collage (1)
TASR
  • Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách má za cieľ národný projekt ACCORD
  • Rektor Slovenskej technickej univerzity Miroslav Fikar poznamenal, že ide o najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska

V utorok projekt na pôde STU v Bratislave podpísal rektor Miroslav Fikar, rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Marek Števček a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS). STU o tom informovala v tlačovej práve.

Fikar zdôraznil, že ide o najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska. Celkový rozpočet na základe štúdie uskutočniteľnosti je vo výške 119,7 milióna eur.

Podľa Fikara celková predstavuje výška oprávnených výdavkov projektu 111 milióna eur, z toho 105,4 milióna eur je príspevok operačného programu Výskum a Inovácie (OP VaI). Fikar poznamenal, že financie si univerzity rozdelia na dve rovnaké časti.

„Týmto projektom sa začína nová etapa v spolupráci našich dvoch univerzít. Získame investíciu, ktorá pomôže nám, ale aj rozvoju bratislavského regiónu i celému Slovensku,“ poznamenal Fikar.

Zámerom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť dvoch slovenských univerzít prostredníctvom ich vzájomnej spolupráce vo výskume a inováciách a pomocou koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania.

zdroj: TASR

Lubyová poznamenala, že cieľom je posilniť aj konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a v oblasti STEM odborov, zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a zároveň si udržať tých najtalentovanejších.

„Tento projekt je dobrou cestou, aby nám tu zostávali kvalifikovaní ľudia,“ poznamenala šéfka rezortu školstva. Nové pavilóny a laboratóriá budú podľa nej dôvodom, aby študenti zostávali na Slovensku. Okrem toho sa má zvýšiť účasť STU a UK na spoločnom výskume či posilniť spolupráca medzi akademickou a priemyselnou sférou.

Jednou z aktivít spoločného projektu je modernizácia a rekonštrukcia šiestich objektov určených na vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie. Cieľom je zabezpečiť vyššiu energetickú účinnosť budov, čo by malo mať priamy dosah na nižšiu produkciu emisií CO2 v porovnaní so súčasným stavom.

Števček priblížil, že obnovou by mala zo získaných finančných prostriedkov prejsť napríklad Prírodovedecká fakulta UK. V projekte ACCORD sa plánuje tiež obnova výskumnej infraštruktúry a prístrojov či modernizácia IT infraštruktúry. Podľa Števčeka ide o stimul nielen pre dve univerzity, ale pre celú slovenskú vedu.

Zdroj: stuba.sk, TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK