Súťaž inovatívnych nápadov: Máš nápad? Prezentuj svoj startup!

  • Technická univerzita v Košiciach (TUKE) spolu s hlavným partnerom podujatia, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizuje 6. kolo súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorú dvakrát ročne vyhlasuje rektor univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
ct0a4783
archív súťaž inovatívnych nápadov
  • Technická univerzita v Košiciach (TUKE) spolu s hlavným partnerom podujatia, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizuje 6. kolo súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, ktorú dvakrát ročne vyhlasuje rektor univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Jedná sa predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov ako aj expertnú a mentorskú podporu.

Foto: archív súťaž inovatívnych nápadov

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t.j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Od roku 2014 sa do  súťaže inovatívnych nápadov zapojilo viac ako 55 inovatívnych projektov a pôsobilo v ňom celkovo 35 perspektívnych startupov s veľkým inovačným potenciálom presadiť sa na trhu. Viacerým z nich sa podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softérových, aj hardvérových riešení.

Foto: archív súťaž inovatívnych nápadov

Prihlášky do 6. kola súťaže môžete zasielať do 29. septembra 2017. Podrobnosti o súťaži a registračný formulár nájdete na stránke www.startupcentrum.sk v časti Ako sa zapojiť.

 Zdroj: tlačová správa súťaž inovatívnych nápadov

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech