Takto bude vyzerať nová Pradiareň a.k.a. Cvernovka

  • Projekt pamiatkovej obnovy a konverzie chráneného objektu Pradiarne v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne vznikol v ateliéri Architekti Bouda Masár
pradiaren_vecer
Architekti Bouda Masár/archinfo.sk
  • Projekt pamiatkovej obnovy a konverzie chráneného objektu Pradiarne v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne vznikol v ateliéri Architekti Bouda Masár

Pred časom archinfo.sk  prezentoval výsledky vyzvanej architektonickej súťaže na prestavbu územia niekdajšej Bratislavskej cvernovej továrne. Objekt nazývaný Pradiareň 1900 bol vyňatý z riešenia, pretože je to najvzácnejšia budova areálu (pradiareň z roku 1900). Bolo rozhodnuté, že objekt bude zrekonštruovaný a riešený osobitne, mimo súťaž.

Po ukončení pamiatkového výskumu, ktorý preukázal možnosť využitia na komerčné účely, dostáva chránený objekt Pradiarne v areáli bývalej Bratislavskej cvernovej továrne (ďalej BCT) reálne kontúry, ktoré boli zverejnené pred pár dňami. Autorom projektu obnovy a konverzie Pradiarne a Silocentrály na nový účel – kancelárske a obchodné priestory – je tím architektov z ateléru Architekti Bouda Masár.

 Architekti Bouda Masár/archinfo.sk

V objekte s názvom Pradiareň 1900 tak vznikne zaujímavý projekt, ktorý spojí špecifickosťsť historického industriálneho priestoru so súčasnými požiadavkami na prevádzku a technický štandard. Majiteľ areálu, spoločnosť YIT Slovakia, ukončuje proces projektovania pre získanie stavebného povolenia na obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky, s cieľom začať s rekonštrukciou v januári 2018.

  Architekti Bouda Masár/archinfo.sk

Projekt obnovy vyzdvihuje hodnoty a potenciál objektu Pradiarne otvorením priestoru a priznaním industriálnych prvkov v interiéri. Nadštandardná svetlá výška viac ako 4m umožňuje vytvorenie galériových priestorov. Subtílne originálne liatinové stĺpy umocňujú pocit veľkorysého priestoru.

  Architekti Bouda Masár/archinfo.sk

  Architekti Bouda Masár/archinfo.sk

Novovytvorené priestory však budú zároveň spĺňať energetické štandardy triedy A a budú disponovať certifikátmi BREEAM Excellent, ktoré garantujú investorovi i klientom nízke prevádzkové náklady. „Spojením citlivej rekonštrukcie jednej z mála technických pamiatok v Bratislave a najvyšších technologických štandardov vzniknú v bývalej Pradiarni absolútne unikátne a kreatívne priestory, ktoré budú tvoriť zároveň jednu z dominánt novej štvrte,“ chváli návrh projektová manažérka YIT Slovakia Stanislava Paulíková.

  Architekti Bouda Masár/archinfo.sk

Architekti Bouda Masár sú známi viacerými rekonštrukciami historických objektov, medzi inými aj Bratislavského hradu. Z pohľadu rekonštrukcie, najväčšou premenou prejde fasáda, ktorá bude obnovená podľa dokumentácie z roku 1964.

V zmysle pamiatkovej obnovy dôjde aj k zmene súčasného vzhľadu okien na tvar, ktorý bol príznačný pre tzv. 3. stavebnú etapu objektu. Nad rámec pamiatkovej ochrany pristúpil investor k rozhodnutiu rešpektovať objekt Silocentrály ako integrálnej súčasti objektu Pradiarne, v ktorej by mal vzniknúť priestor pre kaviareň a kongresovú sálu.

  Architekti Bouda Masár/archinfo.sk

Popri projekte revitalizácie Pradiarne prebiehajú v areáli bývalej BCT ďalšie asanačné a stavebné práce. V súčasnosti stále prebieha asanácia viacerých objektov na Páričkovej ulici z druhej polovice 20. storočia, ktorá je v tesnom kontakte s Pradiarňou, ako aj pokračovanie rekonštrukcie bytového domu PARI.

  Architekti Bouda Masár/archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech