Tejto slovenskej firme vďačíme za budovanie „armády“ IT-čkárov

  • Štatistiky hovoria o tom, že platy IT-čkárov sú až o 50 % vyššie než priemerný mesačný zárobok Slováka
  • Ešte viac sa zvyšujú kariérnym rastom, pre ktorý je potrebné absolvovať rad školení
  • Štatistiky hovoria o tom, že platy IT-čkárov sú až o 50 % vyššie než priemerný mesačný zárobok Slováka
  • Ešte viac sa zvyšujú kariérnym rastom, pre ktorý je potrebné absolvovať rad školení

Informovali sme ťa o tom, že na Slovensku stále chýba 10-tisíc špecialistov v oblasti IT. Situácia sa nemá zlepšiť ani do roku 2020, kedy nám bude chýbať až 25-tisíc ľudí. 

Napriek úbytku pracovných síl ide o jedno z najlepšie platených odvetví. Podľa štatistík,  platy IT-čkárov sú až o 50 % vyššie než priemerný mesačný zárobok Slováka. A môžu dosahovať ešte viac, všetko záleží na type funkcie, ktorú zamestnanec vykonáva (napríklad IT architekt zarobí za mesiac v priemere 2 373 eur v hrubom, čo sa dá porovnať s platmi na vrcholových manažérskych pozíciách).

Ako získaš ešte viac ako priemer?

Všetko môžeš docieliť sledovaním neustále sa meniacich trendov a tréningom, ktorý je pre tento sektor maximálne dôležitý. 

Spoločnosť Millennium sa na tento tréning zameriava. Školí svojich zamestnancov a posúva ich po pomyselnej osi kariérneho rastu smerom vpred. 

Nielenže pomáha zamestnancom zdokonaľovať sa v ich zručnostiach, ale trénuje novú silu pre slovenský IT sektor. Prináša množstvo interných a externých školení, o ktorých nám povedala HR manažérka Millennia Veronika Valentová.

Vedeli by ste porovnať situáciu na Slovensku a v zahraničí? V čom je trh IT iný?

Dopyt po IT špecialistoch je vysoký aj za hranicami. Mladé talenty často odchádzajú pracovať do zahraničia, kde sú ponúkané lepšie platové podmienky v porovnaní so slovenským trhom. Okrem toho je zahraničný IT sektor oveľa viac vpred, preto sa mnohé novinky u nás uchytia o niečo neskôr.

Práve preto si uvedomujeme, aké je dôležité mať neustály prehľad o IT inováciách, študovať najnovšie technológie či čerpať inšpirácie od svetových inovačných IT lídrov, akým je napríklad spoločnosť Microsoft.

Myslím si, že je podstatné ukázať IT talentom, že aj na Slovensku majú potenciál rásť, či už odborne alebo finančne.

Akú úlohu podľa Millennia zohrávajú školenia v IT sektore?

V IT sektore je dnes veľmi dôležité udržať si konkurenčnú výhodu. V tejto súvislosti potrebujeme nielen dobrý podnikateľský nápad a riešenia, ale aj zamestnancov s kvalitnými znalosťami.

Uvedomujeme si, že na IT trhu sa neustále objavujú rýchlejšie a modernejšie systémy založené na nových aplikáciách, jazykoch softvéru alebo digitálnych platformách. Preto chceme, aby naši zamestnanci rástli a rozširovali si obzory. Zabezpečujeme im kontinuálny rozvoj prostredníctvom školení. 

V Millenniu funguje aj interná IT Akadémia. O čo konkrétne ide?

U nás v Millenniu prebieha mentoring práve prostredníctvom IT Akadémie. Ide o  koncept vytvorený našimi zamestnancami na vedúcich pozíciách. Od klasického mentoringu sa odlišuje tým, že nejde o úrovňový posun technickej zručnosti (médium- senior), ale skúsenejší seniori – kolegovia odovzdávajú novú technickú zručnosť kolegovi, ktorý s tým doteraz nemal žiadne alebo len minimálne skúsenosti.

Napríklad vďaka IT Akadémii sa náš IT support špecialista presunul na pozíciu programátora, v rámci ktorej sa priamo podieľa na vývoji riešení pre našich zákazníkov.

Takýmto spôsobom si zamestnanec rozširuje obzor v rámci rôznych technológií, čo mu na jednej strane prináša kariérny rozvoj a na druhej strane ho spoločnosť môže využiť pri rôznorodých projektoch, či už ide o implementáciu CRM systému, SharePoint platformy alebo o portálové riešenia.

zdroj: Millennium

Ako vaši zamestnanci pristupujú k tomu, že popri svojej práci na projektoch ešte mentorujú kolegov – juniorov, teda mladších od nich?

Naši zamestnanci majú v sebe prirodzenú ochotu pomôcť svojim kolegom v prípade akýchkoľvek otázok. Nie sú to totiž len kolegovia, ale aj priatelia, ktorým na nich záleží.

Dobrým príkladom je pre nich aj náš CEO Miroslav Krempaský, ktorý sa popri svojich povinnostiach a častokrát plnom programe, takisto venuje mentoringu. Je to skvelá ukážka toho, akú hodnotu má pre nás vzdelávanie naprieč rôznymi úrovňami.

Vaši zamestnanci sa vzdelávajú aj prostredníctvom externých školení. V čom je zamestnanec pripravenejší po absolvovaní takéhoto školenia?

Ako som na začiatku spomenula, IT trh sa neustále vyvíja – technológia, ktorá je v kurze dnes, môže zajtra patriť medzi zastaralé. Na trh prichádzajú mnohé technologické novinky, ktoré určujú trendy. Vďaka tomu, že sa naši zamestnanci o ne zaujímajú, môžeme rásť aj ako spoločnosť. Ich vedomosti sú pre nás veľkou pridanou hodnotou, pretože nás posúvajú vpred. Rozličné školenia a kurzy im v tom pomáhajú.

Samozrejme, veľkú úlohu zohráva aj samoštúdium. Máme šťastie, že v našom tíme sú nadšenci, pre ktorých sú nové technológie zároveň ich záľubou a toto nadšenie vedia preniesť aj na ďalších kolegov.

Napríklad, aj vďaka tomu, že sa naši konzultanti začali viac zaujímať o to, aké možnosti poskytuje platforma Microsoft PowerApps, máme u nás v Millenniu nasadené viaceré aplikácie, ktoré nám zefektívnili mnohé interné procesy. Takéto drobné a technicky nenáročné inovácie dokážu zlepšiť biznis aj našim zákazníkom, čo nás veľmi teší.

zdroj: Millennium

Ponúkate aj stáže pre študentov?

Spolupracujeme s mladými ľuďmi už počas ich štúdia. Dávame im priestor, sú ochotní učiť sa a mnohokrát prichádzajú so zaujímavými nápadmi.

Momentálne u nás stážuje Vladyslav, ktorý pochádza z Ukrajiny. V rámci študijného programu v spolupráci so spoločnosťou Soitron mu umožňujeme študovať na Slovensku a získať IT prax prostredníctvom platenej stáže. Vladyslav sa za krátky čas stal plnohodnotným členom tímu aj vďaka tomu, že sa mu venujú skúsenejší kolegovia. Veľmi dobre zapadol do kolektívu, zúčastňuje sa na našich teambuildingoch, aj na posedení pri pive. Máme veľmi otvorenú firemnú kultúru, základom ktorej je priateľská atmosféra.

zdroj: Millennium

Zamestnancov odmeňujete aj v rámci Idea Hub. Ako to funguje?

Idea Hub predstavuje spoločný pohľad na nové nápady a zlepšenia. V praxi to vyzerá tak, že je otvorená téma – CHALLENGE (obchodná, technologická, HR, projektová a iná), pre ktorú je potrebné nájsť najlepší nápad alebo riešenie, teda nominovať IDEU.

Zamestnanci dostávajú body za vytvorenie idey, taktiež za jej hodnotenie a komentovanie. Angažovanosť zamestnancov vieme vyhodnotiť a najlepších odmeniť v podobe dovolenkového balíčka, zážitkového pobytu, víkendového pobytu, polročného preplatenia karty Multisport, wellness procedúry či dovolenkových dní navyše.

Snažíme sa, aby sa poznatky a bohaté skúsenosti našich kolegov transformovali do reálnych návrhov na zlepšenie, ktoré je možné následne zrealizovať. Príkladom čoho je cloudová aplikácia na schválenie a vyúčtovanie pracovných ciest pre spoločnosť Heineken.

Má zamestnanec nejaké ďalšie možnosti, prostredníctvom ktorých môže posunúť svoj kariérny rast?

Samozrejme, okrem technického vzdelávania v podobe certifikácií majú naši zamestnanci možnosť absolvovať tréning zameraný na soft skills (mäkké zručnosti), ktorý im pomôže nielen v profesijnom, ale aj osobnostnom raste (napr. komunikácia, kreativita, riešenie konfliktov, vystupovanie na verejnosti, zvládanie stresu a podobne). Okrem toho sa môžu zúčastňovať na odborných konferenciách či webinároch.

Všetky možnosti majú zamestnanci plne hradené firmou.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech