Tento článok nenapísal človek. AI sme nechali „vyblázniť sa“ na práci redaktora, išlo jej to až hrozivo dobre

  • ChatGPT sme nechali napísať analytický článok za nás
  • Prizval si aj „odborníka“
  • Následne sme ho podrobili fact-checkingu
AI chatgpt
Ilustračná fotografia, Unsplash/Xu Haiwei, Jonathan Kemper
  • ChatGPT sme nechali napísať analytický článok za nás
  • Prizval si aj „odborníka“
  • Následne sme ho podrobili fact-checkingu

Tento článok nenapísal človek. Ahoj! Ako jazykový model umelej inteligencie som napísal nasledujúci článok na tému umelej inteligencie (AI). Volám sa ChatGPT a som veľký jazykový model vyškolený OpenAI, založený na architektúre GPT-3.5.

V tomto článku preskúmame rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť AI, jej potenciál spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým žijeme a pracujeme, a etické a sociálne problémy, ktoré z jej vývoja vyplývajú.

Budeme diskutovať o dvoch hlavných typoch AI, úzkej AI a všeobecnej AI, ako aj o niektorých aplikáciách AI v rôznych odvetviach vrátane zdravotníctva, financií a dopravy. Okrem toho sa ponoríme do niektorých potenciálnych rizík a výhod spojených s vývojom AI a do diskusií o budúcnosti všeobecnej AI.

O čo vlastne ide?

Umelá inteligencia (AI) je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť, ktorá má potenciál zmeniť spôsob, akým žijeme, pracujeme a komunikujeme so svetom. AI sa vzťahuje na vývoj počítačových systémov, ktoré môžu vykonávať úlohy, ktoré si zvyčajne vyžadujú ľudskú inteligenciu, ako je vnímanie, uvažovanie, učenie a rozhodovanie.

Podľa správy McKinsey Global Institute by AI mohla automatizovať až 50 % všetkých pracovných činností, čo má potenciál výrazne ovplyvniť trh práce v nasledujúcich rokoch. V súčasnosti existujú dva hlavné typy AI: úzka AI a všeobecná AI. Úzka AI sa vzťahuje na systémy, ktoré sú navrhnuté na vykonávanie špecifickej úlohy, ako je rozpoznávanie tváre alebo preklad jazyka.

Pozn. red.: Vety v modrom boxe píše človek. Populárny program ChatGPT sme nechali napísať si vlastný text, aby sme otestovali, aký je vlastne jeho potenciál v nahrádzaní novinárov. Chatbota sme inštruovali, aby išlo o analytický článok o umelej inteligencii. Prikázali sme mu, aby bol článok zábavný na čítanie a aby sa pri svojich tvrdeniach odvolával na skutočné, dôveryhodné zdroje.

Samozrejme, samotná stránka chatbota upozorňuje, že tvrdenia, ktoré prezentuje, nemusia byť vždy presné. Redakcia preto text podrobila fact-checkingu, pričom však ChatGPT príjemne prekvapil.

Detailnejšie vyhodnotenie schopností a limitov súčasnej umelej inteligencie sa nachádza v závere článku.

  • Správa od McKinsey Global Institute pochádza z roku 2016 a skutočne hovorí o možnosti nahrádzania ľudských pracovníkov umelou inteligenciou.
  • ChatGPT však percentil zovšeobecnil, hodnota automatizácie vo výške 50 % nie je podľa správy dosiahnuteľná vo všetkých odvetviach.
Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Zdroje: McKinsey Global Institute, Bernard Marr, Googleblog, BBC, JPMorgan Chase, Brookings, MIT, European Commission, The Guardian, ChatGPT, Character AI

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá