Tisícky slovenských detí nezvládli ročník. Ministerstvo odhalilo dôvody, ktoré sú na vine

  • Minulý školský rok opakovalo ročník necelých 12-tisíc detí
  • Je to o približne tisíc žiakov viac, ako prepadávalo v rokoch pred pandémiou
  • Najviac žiakov prepadáva v Košickom a Prešovskom kraji
skoly, ziaci
Ilustračný záber/TASR/Joe Giddens/PA via AP
  • Minulý školský rok opakovalo ročník necelých 12-tisíc detí
  • Je to o približne tisíc žiakov viac, ako prepadávalo v rokoch pred pandémiou
  • Najviac žiakov prepadáva v Košickom a Prešovskom kraji

V školskom roku 2020/2021 opakovalo ročník necelých 12-tisíc detí zo základných škôl. Najviac žiakov prepadáva v Košickom a Prešovskom kraji. Pre média to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová s tým, že rok predtým, kedy ministerstvo odporúčalo eliminovať opakovanie ročníka, to bolo tritisíc detí.

Štandardne v bežnom školskom roku neovplyvnenom pandémiou opakuje ročník desať až 11-tisíc žiakov. Poukázala na to, že spriemerovaním oboch rokov vychádza nižšie číslo, avšak vzápätí dodala, že ani toto číslo nemôže rezort akceptovať, a preto implementuje rôzne opatrenia.

Síthová priblížila, že neprepadávali celé ročníky, ale boli dve školy, kde väčšina žiakov v rámci jedného ročníku prepadla. Doplnila, že na daných školách je v súčasnosti Štátna školská inšpekcia, ktorá bude informovať ministerstvo o svojich záveroch.

Zamestnanci ministerstva školstva sa tiež telefonicky spojili so 194 základnými školami, kde opakovalo ročník 25 percent žiakov. Urobili medzi nimi prieskum zameraný na dôvody, prečo deti ročník opakovali a z akých skupín žiaci pochádzali. Otázky sa týkali aj formy podpory, ktorú žiakom školy v tomto školskom roku poskytujú a akú pomoc od ministerstva školstva potrebujú.

Žiaci aj po online výučbe chodia za školu

„Najčastejšími dôvodmi bolo, že žiaci nechodili do školy, teda záškoláctvo, ako druhý najčastejší dôvod bola uvedená nespolupráca zo strany rodičov,“ priblížila s tým, že ide o dôvody, ktoré identifikovali školy. V prípade záškoláctva ministerstvo školstva diskutuje s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako efektívne vyriešiť tento problém.

Dodala, že nespoluprácu s rodinou riešia aj v publikovanom manuáli, v ktorom rezort školám radí väčšiu iniciatívu v komunikácii s rodinou. Ministerstvo komunikuje so školami aj naďalej a pripravuje metodicko-podporné webináre a sled komunikačných stretnutí v online formáte. V nich majú diskutovať o tom, akú podporu využívajú, čo je pre nich a žiakov efektívne. Ku koncu roka plánuje ministerstvo dotazník pre všetky školy, ktorý bude identifikovať, ktoré z podporných opatrení bolo najefektívnejšie.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie