Tréning a rozvoj zamestnancov v priemysle 4.0

  • Praktické príklady tréningových centier, v ktorých firmy pripravujú svoje talenty na priemysel 4.0
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Praktické príklady tréningových centier, v ktorých firmy pripravujú svoje talenty na priemysel 4.0

V dôsledku automatizácie a robotizácie dochádza k premene rolí – vznikajú nové pozície, na ktoré neexistujú „hotoví“ kandidáti, a zároveň sa neustále mení náplň práce súčasných pozícií. Roztvárajú sa nožnice medzi tým, čo potrebujú firmy a aké sú zručnosti dostupných kandidátov.

Podľa prieskumu z jari 2019 Revolúcia zručností viac zamestnávateľov než kedykoľvek predtým predpokladá, že v dôsledku automatizácie zvýši alebo zachová počet zamestnancov – ide o zvýšenie z 83 % na 87 % globálne, v SR 83 %. Globálne zo 41 % firiem, ktoré budú v nasledujúcich 2 rokoch automatizovať niektoré činnosti, 24 % vytvorí nové pracovné miesta a firmy, ktoré zavádzajú automatizáciu najintenzívnejšie, vytvárajú najviac pracovných miest. Tieto pracovné miesta väčšinou požadujú takú kombináciu tvrdých a mäkkých zručností, ktoré sú na trhu práce veľmi ťažko dostupné. Podľa nedávneho prieskumu ManpowerGroup Nedostatok ľudí s potrebným profilom nemôže 54 % slovenských firiem a 45 % firiem globálne obsadiť svoje voľné pracovné miesta. Podľa celosvetového prieskumu ManpowerGroup Digital Workforce Succession in Manufacturing, ManpowerGroup and UI Labs sa 49 % pozícií vo výrobe v nasledujúcich 3 – 5 rokoch bude v dôsledku digitalizácie a automatizácie musieť zmeniť. V štúdii Svetového ekonomického fóra – Future of Jobs Report 2018 bude potreba zvýšenia kvalifikácie alebo rekvalifikácie u 54 % zamestnancov. Očakáva sa, že približne 35 % z nich bude vyžadovať dodatočné školenia v dĺžke 6 mesiacov, 9 % bude vyžadovať preškolenie trvajúce 6 – 12 mesiacov a 10 % bude vyžadovať školenia dlhšie než 1 rok.

„Na trhu práce rastie dopyt po špecifických technických zručnostiach a zároveň sa zvyšuje dôraz na tzv. mäkké zručnosti (komunikácia, spolupráca, riešenie problémov, učenlivosť). Potrebujeme teda nové metódy a štandardy, ako definovať, identifikovať a rozvíjať u ľudí zručnosti, ktoré firmy potrebujú, a hlavne ako celý tento proces systematicky riadiť. V ManpowerGroup sme nastavili novú stratégiu pre nábor, rozvoj, motiváciu a udržanie zručnosti zamestnancov, ktoré potrebujú firmy a my,“ povedala Zuzana Rumiz, generálna manažérka spoločnosti ManpowerGroup Slovensko.

Tri rôzne odbory – príbuzné zručnosti
Napríklad ešte nedávno firmy vnímali oblasť inžinieringu, IT a výroby ako 3 oddelené oblasti úplne rozdielnych kompetencií. Tým, ako nové technológie premieňajú firmy a výroba sa automatizuje a sofistikuje, vznikajú nové inžinieringové roly vo fyzickej výrobe. Rovnako odbor IT prestupuje oblasťou inžinieringu aj samotnej výroby, pretože sa už nezaoberá len hardvérom, ale významne sa podieľa na vytváraní produktu, služieb a celého riešenia pre klienta. Jednotlivé oblasti kompetencií sa tak začínajú prepájať a ľudia môžu ľahšie prestupovať do iných oblastí uplatnenia, ak však firmy vedia príbuzné kompetencie identifikovať a potom rozvíjať.

Zmeny v prístupe k HR: Od konzumovania práce k budovaniu talentov
Podľa Zuzany Rumiz „našu rolu v budúcnosti už nevnímame tak, že budeme spôsobom just-in-time najímať hotových zamestnancov na existujúce pozície, ale že budeme prepájať budúce potreby firiem s netušeným potenciálom interných zamestnancov alebo externých uchádzačov. V priebehu niekoľkých posledných desaťročí sa zo zamestnávateľov stali len konzumenti práce miesto toho, aby talenty rozvíjali. Firmy sa musia posunúť od „spotrebovávania“ práce k budovaniu talentov. V čase revolúcie zručností bude nutné mať skutočne silné zdroje nových talentov s relevantnými zručnosťami a chuťou sa neustále učiť novým veciam, keďže najdôležitejšia bude schopnosť budovať zamestnancom dlhodobý kariérny rast, nielen vytvárať pracovné miesta.“

Využitie technológií na predikciu budúcich zručností, ich hodnotenie, mapovanie a systematické plánovanie rozvoja talentov
ManpowerGroup využíva webovú a mobilnú aplikáciu Visi-skill, ktorá dokáže pracovať s dátami o schopnostiach a zručnostiach všetkých zamestnancov firmy. Zachytáva špecifické technické zručnosti a silné stránky zamestnancov, analyzuje súčasné roly a generuje zmeny zručností v čase, pričom ukazuje vývoj pozícií za posledné 1 – 3 roky. Pri každej pracovnej pozícii je znázornený požadovaný pomer zručností: napr. práca Java developera môže vyžadovať 50 % kódovacích zručností Java, 20 % C# kódovania, 10 % softvérového dizajnu a 20 % kreativity. Nástroj využíva sémantiku na analýzu zamestnancov v rámci firmy a môže analyzovať aj životopisy potenciálnych kandidátov a posudzovať, ktoré zručnosti sú najbližšie súčasným a budúcim požiadavkám. Prepája HR dáta s požadovanými výsledkami firmy. To všetko poskytuje firmám prehľad o zručnostiach, ktoré majú k dispozícii v rámci svojej organizácie.

Vytvorenie kariérnych plánov pre jednotlivcov
Zatiaľ čo Visi-skill mapuje HR potenciál, nástroj MyPath slúži na vytvorenie konkrétnych kariérnych plánov a tréningov pre každého jednotlivca. Obsah tréningov je zaisťovaný online, prezenčne pri interných alebo externých školeniach, prípadne v špecializovaných tréningových centrách. „MyPath analyzuje súčasný a budúci dopyt po určitých pracovných pozíciách na trhu práce. Vytvára pre jednotlivcov kariérnu perspektívu na mieru, aby si mohli zvyšovať zručnosti a postupovať v kariére v rastúcich odvetviach, ako je IT, výroba, B2B služby, zdravotníctvo a sociálne služby atď. Pre mzdovú účtovníčku s platom tisíc eur možno realizovať riadený posun na finančného analytika s platom dvetisíc eur. Program MyPath sa zrodil v USA, kde pomohol už viac než 120 000 ľuďom zvýšiť zručnosti aj platové ohodnotenie. Teraz sa rozširuje do všetkých krajín sveta,“ hovorí Zuzana Rumiz.

ManpowerGroup akadémia
ManpowerGroup akadémia slúži ako platforma pre zamestnávateľov, technické školy, univerzity a štátnu správu na vytvorenie školiacich stredísk, kde sa zameriavame na oblasti, v ktorých budú vznikať nové pracovné miesta v blízkej budúcnosti: robotizácia, automatizácia, kybernetická bezpečnosť, veľké dáta, rozšírená a virtuálna realita, cloud computing, pokročilá výroba, virtuálna simulácia, internet vecí a systémová integrácia. Akadémia bola založená v Taliansku v roku 2014. V talianskom regióne Emilia-Romagna svetoví výrobcovia najmodernejších športových áut bojovali s nedostatkom pracovníkov. Spojili sme sa s miestnymi technickými školami, univerzitami a vládou a otvorili školiace centrum s laboratóriami a akadémiou. Ferrari, Lamborghini, Dallara, Siemens, Aprilia, Brembo, Microsoft, Oracle alebo ABB tu vychovávajú 3 000 špecialistov na robotizáciu, strojové učenie, analýzu veľkých dát, kybernetickú bezpečnosť, výrobné simulácie alebo špecialistov na motošport s pravdepodobnosťou umiestnenia 95 %.

„Vyrovnať sa s úpadkom niektorých odvetví a ponúknuť ľuďom zmysluplnú perspektívu pre lepší život nemusí byť zas také náročné. Preškolili sme napr. stovky pracovníkov z upadajúceho textilného priemyslu, ktorí si ťažko hľadali uplatnenie, na špecialistov pre prácu s kompozitnými materiálmi. Tento systém teraz funguje v niekoľkých krajinách Európy a v SR sa teraz zameriavame na roly spojené s robotizáciou výroby, ako sú zoraďovači, elektrotechnici, programátori robotov alebo obsluha CNC strojov,“ hovorí Zuzana Rumiz a dodáva: „Kariérne plánovanie už nie je možné vytvárať intuitívne. Jednotlivé oblasti kompetencií sa prepájajú a premieňajú vplyvom technológií. Personalisti budú musieť zaujať systematický a holistický prístup k dostupným talentom s využitím prediktívnych modelov. Ku vzdelávaniu a posúvaniu zamestnancov budú firmy musieť začať pristupovať systematicky a začať kombinovať online a praktické tréningové nástroje.“

O spoločnosti ManpowerGroup
Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) je viac než 70 rokov svetovým lídrom v poskytovaní inovatívnych služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú jej klientom dosiahnuť svoje ciele a zvýšiť si konkurencieschopnosť. Skupina spoločností ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions a Right Management®, pomáha 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť ich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom zaistí zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup bola v roku 2018 už po desiaty krát vymenovaná za jednu zo svetových najetickejších spoločností, a tak posilnila svoju pozíciu najdôveryhodnejšej spoločnosti vo svojom odbore.

ManpowerGroup v Slovenskej republike
Na Slovensku sa ManpowerGroup každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu pre viac ako 2 000 pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal a ktorí pracujú u jej klientov. Vďaka svojej sieti 5 pobočiek ManpowerGroup ročne nájde pre 500 klientov 6 000 nových spolupracovníkov. Viac informácií na www.manpower.sk.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech