Tri­cor­der zo Star Tre­ku je rea­li­tou, čaka­nie v rado­ch u leká­ra by moh­lo byť one­dl­ho minu­los­ťou

Ľubica Račeková / 21. apríla 2017 / Tech a inovácie

zdroj: pexels.com/Meet DxtER

Diag­nó­zu si budeš môcť sta­no­viť aj bez náv­šte­vy leká­ra. Ten­to prí­stroj vyze­rá ako revo­lú­cia v medi­cí­ne.

Základnou myšlienkou je možnosť vyšetriť sa doma a sám. Najväčšou výhodou môže byť práve včasná diagnóza. Mnoho ľudí sa totiž bojí ísť k lekárovi alebo prehliadku odkladá na neskôr. No niekedy už môže byť neskoro.

pexels.com

Tricorder zo Star Trek inšpiroval niekoľko ľudí, aby si vytvorili niečo podobné so schopnou okamžite diagnostikovať pacienta. Do projektu sa pustila nezisková nadácia X-Prize, ktorá vyhlásila celosvetovú súťaž, aby zistila, či nejakí vynálezcovia uspeli. A svojho víťaza skutočne našli. Tím z Pennsylvánie s názvom Final Frontier Medical Devices si tak na účet pripísal sumu vo výške 2,5 milióna dolárov.

Meet DxtER, the real-life Tricorder. XPRIZE

Cieľom súťaže bolo vytvoriť ľahké neinvazívne vreckové zariadenie, ktoré dokáže identifikovať 13 zdravotných stavov (12 chorôb a tiež absenciu choroby) za 90 minút až 24 hodín bez ďalšej pomoci alebo rady od odborníka. Prístroj "DxtER" s umelou inteligenciou používa neinvazívne senzory na získanie základnej zdravotnej správy o pacientoch a zároveň porovnáva tieto stavy s encyklopédiou najnovších medicínskych informácií z klinických databáz.

Tím dostane okrem finančných prostriedkov aj odborníkov, ktorí pomôžu zariadenie vylepšiť a prejsť z fáze protorypu do reálneho používania.

pexels.com

,,Vytvorenie podobných technológií v odvetví, akým je zdravotnníctvo, je veľkým míľnikom," poznamenal doktor Paul Jacobs a dodal, ,,to, čo tieto tímy dosiahli, je skvelým odrazovým mostíkom na to, aby sa mobilná zdravotná starostlivosť stala možnosťou na celom svete."

Viac o zariadení:

Zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)