Úspešné spoločnosti, ktorým je už Slovensko malé a idú do sveta

  • Hovoria, že slovenské startupy nestoja za nič, vraj sú to projekty, ktoré sú po pár mesiacoch či maximálne roku odsúdené na zánik. Na Slovensku sa vraj totiž nedá urobiť biznis, o ktorý by bol záujem vo svete. Naozaj?
collagesk
  • Hovoria, že slovenské startupy nestoja za nič, vraj sú to projekty, ktoré sú po pár mesiacoch či maximálne roku odsúdené na zánik. Na Slovensku sa vraj totiž nedá urobiť biznis, o ktorý by bol záujem vo svete. Naozaj?

Tieto firmy sú dôkazom toho, že aj slovenské projekty majú budúcnosť vo svete:

 

Minifaktura/Billdu

Firma, ktorá expan­duje na nové trhy ako Spo­jené štáty, Kanada, Veľké Bri­tá­nia a prešla zmenou názvu (miniFaktúra → Billdu), je jasným dôkazom toho, čo všetko dokáže človek s odhodlaním dokázať zo Slovenska.

Samotné Slovensko je dnes už pre túto spoločnosť malým trhom. Billdu je už dnes v 11 krajinách, s tým, že ďalších 14 krajín chce obsadiť už tento rok. CEO Billdu Erik Hudák je pritom odhodlaný dostať svoju firmu medzi TOP 10 svetových nástrojov. Podarí sa mu to? Zatiaľ má minimálne dobre našliapnuté a my mu držíme palce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt minifaktura startitup.sk

foto: minifaktura

 

UAVONIC

Slováci, ktorí patria medzi najväčších frajerov na drony v Európe! UAVONIC je firma, ktorá na Slovensku ponúka TOP drony spolu s profesionálnymi pilotmi. Nejde pritom o pretekárske stroje, ale drony, ktoré dokážu odfotiť alebo natočiť z obrovskej výšky takmer všetko.

Ich služby preto využívajú firmy a klienti z celej Európy pre mapovanie pozemkov, analýzu nejakého územia či len pre unikátne zábery z výšky. UAVONIC pritom otvoril pobočku vo Veľkej Británií, kde je jeho cieľom stať sa jednou z najsilnejších firiem z tohto segmentu na britskom trhu.

Pozri si príbeh UAVONICU a aj to, ako sme si zalietali s jeho strojmi v našom vlogu:

 

HOPIN

Unikátna slovenská taxi služba, ktorá obstála v konkurencii zahraničných firiem ako Uber či Liftago, je ďalším bodom v tomto zozname. Martin Baran, ktorý HOPIN spolu s ďalšími dvoma spoločníkmi zakladal, ale hovorí, že konkurenciu berie ako pozitívum a palivo svojho biznisu. Keď ale vezmeme do úvahy fakt, že na začiatku mal len 10 taxikárov, ktorým musel sám kupovať tablety, je jeho úspech na Slovensku skutočne pôsobivý.

Slovenský HOPIN navyše nedávno vstúpil na ukrajinský trh, kde sa má preveriť jeho kvalita. V Kyjeve si teda po novom môžu ľudia HOPIN TAXI stiahnúť do telefónu a odviezť sa s ním rovnako rýchlo a pohodlne ako v Bratislave. A prečo práve Kyjev? HOPIN v tomto meste videl medzeru na trhu, kedže v ňom chýbali taxi aplikácie, ktoré by sa kvalitou vyrovnali iným veľkým európskym mestám a aj samotné služby taxi firiem nie sú stopercentné.

Včera táto úspešná slovenská spoločnosť navyše oznámila vstup aj na slovinský trh, kde bude jazdiť v Ľubľane. Veríme teda, že popri Bratislave sa HOPINu podarí ovládnuť aj iné veľké európske mestá!

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hopin kyjev

foto: hopin

 

Tomak Aero

Prešovské lietadlo je ďalší jedinečný projekt, ktorý na Slovensku vznikol. Firma, v ktorej pracuje niekoľko generácií odhodlanej rodiny navyše teraz začala zbierať úspechy a zákazky z celého sveta. Je teda jasné, že má globálne ambície.

Rodina Tomkovcov si s firmou Tomark Aero naozaj plní sny. Už teraz siaha pôsobnosť tejto spoločnosti daľeko za hranice Európy a môžme čakať, že sa bude len rozrastať. Dôkazom toho, že ide o naozaj svetový projekt, je zisk medzinárodne uznávaného certifikátu od Európ­skej agen­túry pre bez­peč­nosť letec­tva (EASA). Bude ešte zaujímavé sledovať, kde všade prešovské lie­tadlo Viper SD4 uvidíme.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tomark aero startitup

foto: tomark areo

 

InHiro

Slo­ven­ský rec­ru­itin­gový nástroj InHiro, za kto­rým stojí inves­tor Michal Tru­ban z Web­sup­portu, zís­kal pred nedávnom 100% podiel v Paríž­skej Est­her Ellis Group. Táto trans­ak­cia zna­mená, že InHiro bude okrem svo­jej ATS plat­formy môcť svo­jim zákaz­ní­kom poskyt­núť aj rie­še­nia v oblasti open web sour­cingu.

Est­her Ellis Group je v tejto oblasti na fran­cúz­skom trhu líd­rom. Táto fúzia bola ini­ci­ovaná Neulogy Ven­tu­res (men­ši­nový akci­onár v InHiro) a pre spo­loč­nosť zna­mená začia­tok novej éry. Podľa nového CEO spo­loč­nosti Cle­menta Bar­bera: „Už kon­com tohto roka budeme schopní uviesť významné zmeny v našich rie­še­niach, aby sme sa stali naj­lep­ším rie­še­ním zís­ka­va­nia zamest­nan­cov v Európe.“ A my im v tom budem držať palce.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt inhiro startitup

foto: inhiro

zdroj titulnej fotografie: inhiro/tomarkareo

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech